อยู่บ้านเดียวกับพ่อเลี้ยง อิสลามอนุมัติหรือไม่?

10 กค. 61     369

อยู่บ้านเดียวกับพ่อเลี้ยง อิสลามอนุมัติหรือไม่?

อยู่บ้านเดียวกับพ่อเลี้ยง อิสลามอนุมัติหรือไม่?

ปัญหา:   คือ ตัวดิฉันยู่ในบ้านเดียวกับพ่อเลี้ยงแม่แล้วก็ดิฉันเป็นลูกเดียวของแม่ บ้านก็เล็กไม่มีห้องส่วนตัว ในอิสลามบอกว่าเกี่ยวกับการยู่ในบ้านเดียวกันกับพ่อเลี้ยงยังไงบ้างค่ะ?

ตอบโดย  อ.อาลี  เสือสมิง

พ่อเลี้ยง คือ สามีของแม่ ซึ่งถึงแม้จะไม่ใช่พ่อแท้ๆ ที่ให้กำเนิดแต่ก็ถือว่า เป็นมะหฺร็อม ที่ห้ามแต่งงานกับคุณซึ่งเป็นลูกเลี้ยง ความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับพ่อเลี้ยงโดยรวมๆ แล้วให้ปฏิบัติระหว่างกันเยี่ยงพ่อแท้ๆ 

แต่เนื่องจากคุณเป็นลูกสาว เป็นบุคคลต่างเพศกับพ่อเลี้ยง การปฏิบัติระหว่างคุณกับพ่อเลี้ยงในเรื่องของเอาวฺเราะฮฺก็ต้องใช้กรอบเดียวกันกับลูกสาวแท้ๆ กับพ่อที่จำต้องมีความเป็นส่วนตัว ซึ่งมิอาจเกินเลยไปจากที่ศาสนากำหนด เอาวฺเราะฮฺของคุณก็เหมือนกับเอาวฺเราะฮฺของลูกสาวกับพ่อแท้ๆ คือเปิดผมหรืออวัยวะพึงสงวนบางส่วนได้ ในกรณีที่ไม่มีฟิตนะฮฺ 

การอยู่ในบ้านสองต่อสองกับลูกเลี้ยงของพ่อเลี้ยงเป็นสิ่งที่กระทำได้ โดยเฉพาะเมื่อบ้านนั้นเป็นบ้านขนาดเล็กและไม่มีห้องส่วนตัว แต่ที่ดีแล้วควรหามุมใดมุมหนึ่งของบ้าน และกั้นม่านให้เป็นสัดส่วนเฉพาะ นั่นเป็นการดีที่สุด

alisuasaming.org
http://islamhouse.muslimthaipost.com


เป็นเพื่อน Line กับเรา