การฝังศพ วิธีฝังศพ ในอิสลาม

7 สค. 61     631

การฝังศพ วิธีฝังศพ ในอิสลาม

การฝังศพ

เมื่อละหมาดให้คนตายเสร็จแล้ว ให้รีบนำศพไปฝัง การฝังนั้นต้องขุดหลุมให้ลึกพอที่จะระงับกลิ่นที่จะมาภายหลังได้ และสามารถป้องกันไม่ให้สัตว์ร้ายมาคุ้ยเขี่ยศพนั่นเอง โดยปกติจะขุดลึกประมาณ  2  เมตร  กว้าง 1 เมตร ยาว 2 เมตร และสมควรให้ญาติพี่น้องใกล้ชิดเป็นคนช่วยนำศพลงหลุม เช่น บิดา สามี บุตร ของผู้ตายเป็นต้น

วิธีฝังศพ 

ให้เอามัยยิด(ผู้ตาย) นอนตะเคงขวา หันหน้าไปทางกิบละห์ ใช้ดินหนุนศีรษะให้สูงเล้กน้อย และใช้ดินหนุนหลังไว้กันไม่ให้ศพล้ม แก้เชือกผูกผ้าห่อออก เมื่อเอากระดานปิดลูกหลุมแล้วหรือวางหีบลงในหลุมเรียบร้อยแล้ว จึงเอาดินกลบและทำดินให้แน่น

การอ่านที่หลุมฝังศพ

ในขณะเอามัยยิด(ผู้ตาย)ลงหลุมนั้นให้อ่านว่า :

การฝังศพ วิธีฝังศพ ในอิสลาม

คำอ่าน:  บิสมิ้ลลาฮี่ วะอะลามิ้ลล่าตี้ ร่อซูล้อลลอฮุ่อะลัยฮี่ วะซั้ลลัม

ความหมาย:  ด้วยพระนามของอัลลอฮฺ และบนทางนำของท่าร่อซูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม

และให้อ่านตัสบี้ต ตัลกีนและดุอาร์แก่ผู้ตายมากๆ

อิสลามส่งเสริมให้เยี่ยมกุโบร์ เพื่อรำลึกถึงความตายและชีวิตในโลกหน้า (อาคีเราะห์) ขอดุอาร์และกล่าวสลามแก่ชาวกุโบร์ 

السَّلامُ عَلَيْكُم أَهلَ الدِّيَارِ مِنَ المؤمِنِينَ والْمُسلِمِينَ، وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللهُ بِكُم لاحِقُونَ

ความหมาย: ขอความสันติจงประสบแด่พวกท่าน โอ้บรรดาผู้ศรัทธาและมุสลิมอาศัยอยู่ในที่แห่งนี้ ส่วนพวกเรานั้น อินชาอัลลอฮฺ ก็จะตามพวกท่านไป

http://islamhouse.muslimthaipost.com

เป็นเพื่อน Line กับเรา