บทเรียนจากหาดิษหลักการว่าด้วยเรืองผู้ชาย www .อัลหาดิษ.com เสื้อผ้ามุสลิมะฮ์

5 กค. 55     4075

บทเรียนจากหะดิษหลักการว่าด้วยเรืองผู้ชาย www .อัลหะดิษ.com เสื้อผ้ามุสลิมะฮ์

สาเหตุที่ชายมุสลิม ไม่ได้รับการอนุมัติให้สวมใส่ทองคำ-ผ้าไหม

ขอความสันติสุขจงมีแด่ท่าน

สาเหตุที่ ชายมุสลิม ( มุสลิมีน) ไม่ได้รับการอนุมัติให้สวมใส่ทองคำ ผ้าไหม  สืบเนื่องจาก อิสลามต้องการรักษาเอกลักษณ์ความเป็นผู้ชายไว้สำหรับความเป็นผู้นำที่จะต้องเข้มแข็ง  ไม่หลงใหลกับสิ่งฟุ้งเฟ้อฟุ่มเฟือยที่จะก่อให้เกิดความลุ่มหลงและจะนำไปสู่ความหายนะในที่สุด

ทองคำและผ้าไหมควรเป็นเครื่องประดับของผู้หญิงที่มีสัญชาตญาณรักสวยรักงาม !!

อิสลามจึงไม่ห้ามผู้หญิงที่จะนำทองคำและผ้าไหมมาใช้เป็นเครื่องประดับร่างกาย แต่ห้ามใช้ทองคำมาทำเป็นภาชนะและอุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆ นอกจากนั้นแล้ว อิสลามยังวางกฎไว้ด้วยว่าเมื่อสิ้นปีทองคำที่มีอยู่จะต้องนำมาจ่ายซะกาตด้วย


การนมาซ(ละหมาด) ขณะที่มุสลิมชายผู้หนึ่งสวมใส่ทองคำ หรือผ้าไหมนั้นการนมาซของเขาพระองค์อัลลอฮฺจะไม่ให้ผลบุญในการนมาซของเขา เพราะเขานมาซในสภาพที่สวมใส่สิ่งที่หะรอม


3 หะดีษ ที่แสดงว่า ศาสนาห้ามเรื่องนี้ไว้

1. ท่านอุมามะฮฺเล่าว่าเขาได้ยินท่านรสูลุลลอฮฺกล่าวว่า  " บุคคลใดที่ปรากฏว่าเขาศรัทธาต่ออัลลอฮฺ และวันสุดท้าย เช่นนั้นเขาอย่าสวมใส่ผ้าไหม หรือ (สวมใส่) ทองคำ " (บันทึกโดยอะหฺมัด หะดีษที่ 21218)


2. จากท่านอบูฮุร็อยเราะฮฺจากท่านรสูลุลลอฮฺ "โดยท่านรสูลห้ามสวมแหวนทอง" (บันทึกโดยบุคอรีย์ หะดีษที่ 5415 และมุสลิมหะดีษที่ 3896)


3. จากท่านอบูมูสา อัลอัชอารีย์เล่าว่า ท่านรสูลุลลอฮฺกล่าวว่า "เสื้อผ้าไหม และทองคำถูกห้ามสำหรับเพศชายซึ่งเป็นอุมมะฮฺของฉัน แต่อนุญาตให้สำหรับสตรีของพวกเขา" (บันทึกโดยติรฺมิซีย์ ลำดับหะดีษที่ 1642 และนะสาอีย์ ลำดับหะดีษที่ 5057)


จากฮะดีษทั้ง3 นี้นั้นบ่งชี้ว่า ศาสนาห้ามชายมุสลิมสวมใส่ทอง และผ้าไหมโดยเด็ดขาด ไม่ว่าจะเป็น เด็กชาย หรือ ผู้ใหญ่


และอิสลามได้ห้ามการสวมแหวนที่นิ้วชี้และนิ้วกลาง  ดังหลักฐานนี้

ท่านอบูบุรฺดะฮฺ เล่าว่า ฉันได้ฟังท่านอฺลีย์

“ท่านนบีของอัลลอฮฺห้ามฉันสวมใส่แหวนนิ้วชี้และนิ้วกลาง" (บันทึกโดยนะสาอีย์ หะดีษที่ 5191)

หะดีษนี้ระบุชัดว่า ห้ามใช้ที่นิ้วชี้และนิ้วกลาง และห้ามทั้งชายและหญิง

ส่วนในกรณีที่ผู้ชายเก็บทองคำไว้ หรือมีทองคำไว้ในการครอบครอง เช่นนี้ไม่มีข้อห้ามทางศาสนา  หมายถึงศาสนาอนุญาตให้ผู้ชายมีทองคำเก็บไว้ หรือสะสมไว้ได้ เพียงแต่ หากทองคำที่เก็บไว้ครบตามที่ศาสนาระบุ  หมายถึง ถ้ามีทองเก็บไว้มากกว่า 6 บาท และครบปี เช่นนี้วาญิบ(จำเป็น) จะต้องออกซะกาต (บริจาคทาน)

บทเรียนจากหาดิษหลักการว่าด้วยเรืองผู้ชาย www .อัลหาดิษ.com เสื้อผ้ามุสลิมะฮ์

การสวมเสื้อผ้าสีแดง
 
คำถาม : ฉันได้ยินมาว่าการที่ผู้ชายสวมเสื้อผ้าสีแดงนั้นเป็นบาป เป็นความจริงหรือไม่?
 
คำตอบ : มวลการสรรเสริญเป็นกรรมสิทธิ์ของอัลลอฮฺ

บรรดานักวิชาการมีความเห็นแตกต่างกันเกี่ยวกับการที่ผู้ชายสวมเสื้อผ้าสีแดง และมีหลายหะดีษที่รายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้ บางหะดีษบ่งชี้ว่าการสวมสีแดงเป็นที่ต้องห้าม ขณะที่หะดีษอื่นบอกว่ามันเป็นที่อนุมัติ มันเป็นไปได้ที่จะรวมเอาหลักฐานเหล่านั้น الحمد لله ที่จริงมันไม่ได้ขัดแย้งกัน เพราะมีที่มาเดียวกัน ทรรศนะที่ถูกต้องสำหรับเรื่องนี้มีระบุในหะดีษต่อไปนี้

อนุญาตให้สวมเครื่องแต่งกายสีแดงหากมันปนอยู่กับสีอื่น แต่ไม่อนุญาตให้สวมสีแดงล้วน เพราะท่านนบีศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม ห้ามกระทำเช่นนั้น ต่อไปนี้คือหะดีษที่ใช้เป็นหลักฐาน

ก.  หะดีษที่ห้ามสวมสีแดงล้วน

จากอัลบัรรออ์ อิบนุ อาซิบ เราะฎิยัลลอฮฺ อันฮุ ว่า “ท่านนบี ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม ห้ามเราใช้ที่นอนนุ่มสีแดงและเกาะซียฺ (قَسِى - เสื้อผ้าที่ถูกทอด้วยเส้นไหม)” (บันทึกโดย อัลบุคอรี, 5390)

จาก อิบนุ อับบาส กล่าวว่า “ฉันถูกห้าม (สวม) เสื้อผ้าสีแดงและแหวนทองคำ และอ่านอัลกุรอานในตอนรุกูอฺ” (บันทึกโดยอันนะซาอี, 5171 อิมามอัลอัลบานีบอกว่าสายรายงานเศาะฮีหฺ เศาะฮีหฺ สุนัน อันนะซาอี, 1068)

จากอับดุลลอฮฺ อิบนุ อัมร อิบนุ อัลอาศ เราะฎิยัลลอฮฺ อันฮุ กล่าวว่า “ชายคนหนึ่งเดินผ่านท่านนบี ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม  โดยเขาสวมเสื้อผ้าสีแดงสองชิ้นแล้วให้สลาม แต่ท่านไม่ได้ตอบรับสลาม” (บันทึกโดย อัตติรมิซี, 2731; อบูดาวูด, 3574 อัตติรมิซีกล่าวว่าหะดีษนี้สายรายงานหะซันเฆาะรีบ) ตามทรรศนะของนักวิชาการ ความหมายของหะดีษนี้คือท่านนบี ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม ไม่ชอบให้สวมเสื้อผ้าที่ถูกย้อมด้วยดอกคำฝอย (สีแดงสำหรับย้อมผ้าซึ่งได้มาจากดอกคำฝอย) แต่ท่านไม่ได้คัดค้านเสื้อผ้าที่ถูกย้อมเป็นสีแดงด้วยพืชหรือวัตถุอื่น ตราบใดที่มันไม่ได้ถูกย้อมด้วยดอกคำฝอย (อัลอัลบานีบอกว่าหะดีษนี้อยู่ในระดับฎออีฟ ใน เฎาะอีฟ สุนัน อบีดาวูด, 403; ฎออีฟ สุนันอัตติรมิซี,334 โดยบอกว่าสายรายงานอ่อน)

ข.  หะดีษที่ทำให้เข้าใจว่าอนุญาตให้สวมสีแดงที่ปนกับสีอื่น

จากฮิลาล อิบนุ อามิร จากพ่อของเขา กล่าวว่า “ฉันเห็นท่านร่อซูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม กำลังคุฏบะฮฺที่มินา โดยนั่งบนหลังล่อที่ท่านขี่อยู่ ท่านสวมเสื้อคลุมสีแดง และมีอะลียฺอยู่ด้านหน้าท่าน ท่านอะลีทวนคำพูดที่ท่านนบีได้พูดมา (ด้วยเสียงดัง เพื่อให้ผู้คนได้ยิน)” (บันทึกโดย อบูดาวูด, 3551 อัลอัลบานีบอกว่าอยู่ในระดับเศาะฮีหฺเศาะฮีหฺ สุนัน อบีดาวูด, 767)

หะดีษของอัลบัรรออ์ อิบนุ อาซิบ เราะฎิยัลลอฮฺ อันฮุ  กล่าวว่า “ท่านร่อซูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม เป็นคนธรรมดา ฉันเห็นท่านในชุดหุลละฮฺสีแดง และไม่เคยเห็นใครรูปงามกว่าท่านเลย” (บันทึกโดย อัลบุคอรี, 5400; มุสลิม, 4308)

จากอัลบัรรออ์ กล่าวว่า “ฉันไม่เคยเห็นใครที่คลุมผมด้วยหุลละฮฺสีแดงแล้วดูรูปงามมากกว่าท่านร่อซูลุลลอฮฺศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม ท่านมีผมยาวถึงติ่งหู หัวไหล่กว้าง และไม่สูงหรือเตี้ย” (บันทึกโดย อัตติรมิซี, 1646 กล่าวว่า บทนี้รายงานจาก ญาบิร อิบนุ สะมุเราะฮฺ และอบูริมซะฮฺ และอบูญุหัยฟะฮฺ มีสายรายงานที่ดี)

จากอัลบัรรออ์     กล่าวว่า “ท่านร่อซูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม มีผมยาวถึงติ่งหู ฉันเห็นท่านสวมหุลละฮฺสีแดง และไม่เคยเห็นใครรูปงามกว่าท่านเลย” (บันทึกโดย อบูดาวูด, 4072; อิบนุมาญะฮฺ, 3599 อัลอัลบานีบอกว่าอยู่ในระดับเศาะฮีหฺ เศาะฮีหฺสุนัน อบีดาวูด, 768)

อัลบัยฮะกี บันทึกใน อัสสุนัน “(ท่านนบี ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม) เคยสวมเสื้อคลุมสีแดงในวันอีด”

ความหมายของหุลละฮฺสีแดง คือ เสื้อผ้าสองชิ้นของเยเมนซึ่งถูกทอเป็นลายทางสีแดงสลับกับสีดำ หรือสีแดงสลับกับสีเขียว มันถูกเรียกว่าสีแดงเพราะมีลายสีแดงอยู่ในนั้น

นี่คือทรรศนะของนักวิชาการหลายท่าน เช่น อัลหาฟิซ อิบนุ หะญัร (ฟัตหฺ อัล บารี ชัรหฺ อะลา เศาะฮีหฺ อัลบุคอรี, 5400) และอิบนุ อัลก็อยยิม (ซาด อัลมะอาด, 1-37) และอัลลอฮฺคือผู้ทรงรอบรู้ที่สุด

ชัยคฺ มุฮัมมัด ศอลิหฺ อัลมุนัจญิด
Islamqa.com คำถามหมายเลข 8341

ขอบคุณข้อมูล หาดิษหลักการว่าด้วยเรืองผู้ชาย ดีดีจาก : สาเหตุที่ชายมุสลิม ไม่ได้รับการอนุมัติให้สวมใส่ทองคำ-ผ้าไหม - bloggang.com, การสวมเสื้อผ้าสีแดง - islamhouse.com

เป็นเพื่อน Line กับเรา