การเสียดัมในเรื่องการทำฮัจญ์

8 สค. 60     1035

การเสียดัมในเรื่องการทำฮัจญ์

ฮัจญ์ คือหนึ่งในรู่กุนอิสลามที่บังคับสำหรับมุสลิมทุกคน (กำหนดเป็นฟัรดู) ซึ่งมีอยู่ 5 ข้อคือ ปฏิญานตน ละหมาด 5 เวลา ถือศีลอดในเดือนรอมฎอน จ่ายซากาต(จ่ายภาษี) และก็ไปทำฮัจญ์

การทำฮัจญ์ คือการเดินทางไปปฏิบัติศาสนกิจที่นครมักกะฮ.ในเดือนซุลฮิจญะฮ.ตามวันเวลาและสถานที่ที่ถูกกำหนดไว้ หลักการข้อนี้ถือเป็นหน้าที่สำหรับมุสลิมทั้งชายหญิงทุกคนที่มีความสามารถในด้านร่างกายทรัพย์สิน


การเสียดัมในเรื่องการทำฮัจญ์

คำถาม:  รบกวนอาจารย์ ตอบข้อสงสัยเรื่อง การเสียดัม จากการทำฮัจย์ด้วยครับ สาเหตุ และรายละเอียด ด้วยครับ 

ตอบโดย อ.ปราโมทย์  ศรีอุทัย


ตอบ:  นักวิชาการได้แยกแยะดัมในเรื่องการทำฮัจย์ออกเป็นข้อปลีกย่อยมากมายหลายลักษณะ ซึ่งผมคงไม่มีเวลาพอที่จะชี้แจงรายละเอียดทั้งหมดในนี้ได้

แต่สรุปแล้ว ดัมที่ผู้ทำฮัจย์ส่วนใหญ่จะต้องจ่ายกัน ตามปกติเท่าที่เห็นจะแบ่งออกเป็นลักษณะใหญ่ ๆ 2 ลักษณะคือ

ประเภทแรก เป็นดัมญับรอนหรือดัมชดเชยความบกพร่อง ได้แก่ การเสียดัมจากการละทิ้งสิ่งใดสิ่งหนึ่งจากสิ่งที่เรียกกันว่า วายิบฮัจย์

คือ ละทิ้งการเหนียตที่มีกอต, หรือละทิ้งการนอนค้างคืนที่มุซดะลิฟะฮ์, หรือละทิ้งการนอนค้างคืนที่มินา, หรือละทิ้งการขว้างญัมเราะฮ์ ซึ่งดัมที่จะต้องเสียก็คือ เชือดแพะหนึ่งตัว หากไม่สามารถก็ให้ถือศีลอดขณะทำฮัจย์ 3 วันแล้วกลับมาถือศีลอดที่บ้านเกิดอีก 7 วัน

ดัมประเภทที่สอง คือ ดัมชุกรอนหรือดัมขอบคุณอัลลอฮ์ ได้แก่ ดัมที่ผู้ทำฮัจย์แบบตะมัตตัวะอฺทุกคนจะต้องกระทำด้วยการเชือดแพะหนึ่งตัวเพื่อขอบคุณอัลลอฮ์ที่อนุญาตให้เขาได้ทำฮัจย์แบบสะดวกสบาย (คือ ฮัจย์ตะมัตตัวะอฺ) หากไม่สามารถเชือดแพะได้ ก็ให้ถือศีลอด ลักษณะเดียวกับดัมประเภทแรก

เพิ่มเติม:  การเสียดัม ( ค่าปรับต่อการกระทำผิดพลาด หรืออาจจะบกพร่องกรณีใดกรณีหนึ่งตามรูกนฮัจญ์ )

the-truth-of-islamic.blogspot.com

เป็นเพื่อน Line กับเรา