5 ความเชื่อผิดๆของ ฮุจญาตไทย

13 สค. 60     1900

ความฝันของมุสลิมทุกๆคน คือ การไปประกอบพิธีฮัจย์ ที่นครมักกะฮ์ อย่างน้อยครั้งหนึ่งในชีวิต และอีกหนึ่งฝัน คือการไปประกอบพิธีอุมเราะห์ ทั้งนี้ กรณีอุมเราะห์ สามารถเดินทางไปได้ตลอดทั้งปี แต่การประกอบพิธีฮัจย์ จะมีช่วงระยะเวลาที่กำหนดชัดเจน

ฮัจย์ 1 ในหลักการอิสลาม เป็นรูกนที่ 5  ของรู่ก่นอิสลาม ซึ่งกำหนดเป็นฟัรดู (ศาสนกิจระดับบังคับ) สำหรับมุสลิมที่มีความสามารถ ( มีความสมบูรณ์พร้อมทั้งทางร่างกาย จิตใจ และปัจจัยที่จำเป็นในการประกอบพิธีฮัจย์ – เงิน อาหาร) ต้องเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ณ นครมักกะฮฺ ในเดือนซูลฮิจยะฮฺ จำนวน ๑ ครั้งในชั่วชีวิต (ส่วนจำนวนที่ประกอบฮัจย์มากกว่า 1ครั้ง จะไม่ถือเป็นวายิบ แต่ส่งเสริมให้กระทำ) 

5 ความเชื่อผิดๆของ ฮุจญาตไทย

5 ความเชื่อผิดๆของ 'ฮุจญาตไทย'

1. แอบตัด หรือดึงใยผ้าคลุมกะบะฮฺ เพื่อจะเอาไปฝังคู่กับมัยยิต(ศพ) เพราะเชื่อว่าจะได้ขึ้นสวรรค์

2. เอาหมวก เอาผ้าไปถูกับกะบะฮฺหรือกูโบร์นบี เพราะคิดว่าจะโชคดี

3. เอาอาหารที่แจกนกพิราบในบริเวณมัสยิดฮารอมกลับมา แล้วโปรยหน้าบ้าน เพราะเชื่อว่าจะทำให้ค้าขายดี

4. ไปลูบจับทุกมุมของบัยตุลลอฮฺ ทั้งๆ ที่มีซุนนะฮฺให้สัมผัสแค่สองมุมเท่านั้น คือ มุมยามานีและมุมหินดำ 

5. แอบเอาก้อนหินที่ใช้ขว้างเสาหินกลับมา เพราะเชื่อว่าจะป้องกันมนต์ดำไสยศาสตร์ได้


ท้ายนี้ จึงอยากเตือนฮุจญาตชาวไทยทุกท่านให้ระวังความเชื่อที่ผิดๆ และขอให้ทุกท่านได้รับฮัจญ์มับรูรด้วยเถิด...อามีน อินชาอัลลอฮฺ

ขอขอบคุณข้อมู,ส่วนหนึ่งจาก: Islamic Economics-เศรษฐศาสตร์ อิสลาม
islamhouse.muslimthaipost.com

เป็นเพื่อน Line กับเรา