ดุอาอฺแสดงความยินดีกับผู้ที่กลับมาจากการประกอบพิธีฮัจย์

11 กย. 60     1668

ดุอาอฺแสดงความยินดีกับผู้ที่กลับมาจากการประกอบพิธีฮัจย์

ดุอาอฺแสดงความยินดีกับผู้ที่กลับมาจากการประกอบพิธีฮัจย์


ดุอาอฺแสดงความยินดีกับผู้ที่กลับมาจากการประกอบพิธีฮัจย์

คำอ่าน : ตะก็อบบะลัลลอฮฮุ ฮัจญะกะ วะฆ่อฟะร่อ ซันบะกะ วะอัคละฟะ นะฟะก่อตะกะ

คำแปล : ขออัลลอฮฺได้โปรดรับด้โปรดให้การทำฮัจย์ของท่าน และอภัยโทษในความผิดของท่าน และขอพระองค์ให้ค่าใช้จ่ายของท่านเป็นเสบียงสำหรับท่าน (ในวันอาคิเราะห์)

การประกอบพิธีฮัจย์ เป็นหลักการหนึ่งของรุก่นอิสลาม อัลลอฮฺทรงตรัสไว้ในคัมภีร์ อัลกุรอาน ซูเราะฮฺ อาลิอิมรอน อายะฮฺที่ 97 

ความว่า : และสำหรับอัลลอฮฺ(มีบทบัญญัติ) เหนือบรรดามนุษย์ คือการทำฮัจย์ ณ บัยตุลลอฮฺ สำหรับผู้ที่มีความสามารถเดินทางไปได้ 

หมายถึงว่า มุสลิมที่มีสุขภาพแข็งแรง สติปัญญาสมบูรณ์ มีทรัพย์สินเพียงพอในการใช้จ่ายโดยมิต้องเป็นหนี้สินและเดือดร้อนบุคคลที่ต้องรับผิดชอบ และเส้นทางที่จะเดินทางไปจะต้องปลอดภัย 

ดังนั้น การนำที่ดินและทรัพย์สินไปจำนอง จำนำ หรือขาย เพื่อนำไปประกอบพีธีฮัจย์ โดยกลับมาแล้วไม่มีที่ทำกิน หรือเป็นเหตุที่สร้างความเดือดร้อนให้แก่ลูกหลาน จึงเป็นการกระทำที่ผิดศาสนบัญญัติ เช่นเดียวกับคนที่มีความสามารถพร้อมแต่ไม่ยอมไปเพราะเสียดายทรัพย์สินจะพร่องไป

และถ้าหากไม่มีความสามารถด้านทรัพย์ และสุขภาพ ไม่เป็นความผิดอย่างไร เพราะตกอยู่ในเหตุของการด้อยความสามารถ

หลักปฏิบัติของอิสลาม 

1.การกล่าวปฏิญาณตน 2.การละหมาด 3.การถือศีลอด 4.การจ่ายซะกาต 5.การประกอบพิธีฮัจย์

เป็นเพื่อน Line กับเรา