ซุนนะห์เมื่อจะเข้าและออกจากบ้าน

8 มิย. 60     1056

ซุนนะห์เมื่อจะเข้าและออกจากบ้าน

ซุนนะห์เมื่อจะเข้าและออกจากบ้าน 

อิมามอันนะวะวีย์ ได้กล่าวว่า : ผู้ที่กลับเข้าบ้านนั้น มีซุนนะฮ์ให้กล่าวบิสมิลลาฮ์ฯ พร้อมกับการซิกรุลลอฮ์ให้มากๆ และกว่าวสลาม

การเข้าบ้านมีซุนะฮ์ให้ปฏิบัติดังนี้ 

1. ให้กล่าวซิกรุลลอฮ์ให้มากๆ ดังหะดีสต่อไปนี้

“เมื่อชายคนหนึ่งเข้าบ้านของเขาโดยกล่าวซิกรุลลอฮ์ขณะเข้าบ้าน และขณะจะรับประทานอาหาร ชัยฏอนจะกล่าวกับพวกของมันว่า : พวกเจ้าไม่มีที่ค้างแรมและไม่มีอาหารให้รับประทาน (ในบ้านหลังนี้) แล้ว”

2. ให้กล่าวดุอาอ์ขณะเข้าบ้าน ดังนี้


اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرَ الْمَوْلَجِ وَخَيْرَ الْمَخْرَجِ بِسْمِ اللَّهِ وَلَجْنَا وَبِسْمِ اللَّهِ خَرَجْنَا وَعَلَى اللَّهِ رَبِّنَا تَوَكَّلْنَا

“อัลลอฮุ้มม่า อินนี อัสอะลุ้ก้า ค็อยร็อลเมาลัจญิ วะค็อยร็อนมัคร็อจญิ บิสมิลลาฮิ วะลัจญฺนา วะบิสมิลลาฮิ ค่อร็อจญฺนา วะอะลัลลอฮิ ร็อบบะนา ตะวักกั้ลนา”

“ข้าแต่อัลลอฮ์ ข้าพระองค์ขอพระองค์ทรงโปรดประทานทางเข้าและทางออกที่ดีที่สุดให้แก่ข้าพระองค์ ด้วยพระนามของอัลลอฮ์ เรากลับเข้าบ้านและออกนอกบ้าน ด้วยพระนามของพระองค์ และเราได้รับมอบหมายต่ออัลลอฮ์ ผู้เป็นพระเจ้าของเรา”

หลังจากนั้นก็ให้เขากล่าวสลามแก่ผู้ที่อยู่ในบ้าน

บันทึกโดย อิมามอบูดาวู๊ด 

ผู้ที่มอบหมายต่ออัลอฮ์(ซ.บ.) ในการเข้าบ้านและออกจากบ้าน คือผู้ที่มีสัมพันธ์ที่ดีต่ออัลลอฮ์(ซ.บ.) และเป็นผู้ที่มอบหมายต่ออัลลอฮ์(ซ.บ.) อยู่ตลอดเวลา

3. ให้กล่าวสลาม อัลลอฮ์(ซ.บ.) ตรัสว่า :

“เมื่อพวกเจ้าเข้าบ้านก็จงกล่าวสลามให้กับพวกเจ้าเองเป็นการเคารพจากอัลลอฮ์ ที่มีความจำเริญและความดีงาม”

อันนูร 24 : 61

4. ให้แปรงฟันเมื่อเข้าบ้านแล้ว ดังปรากฏให้หะดีษว่า :

“เมื่อท่านนบี(ซ.ล.) เข้าบ้าน ท่านจะแปรงฟันก่อน”

บันทึกโดย อิมามมุสลิม 

มุสลิมทุกคนหากไม่มีธุระจำเป็นที่อื่น หลังละหมาดฟัรฎูเขาก็จะกลับเข้าบ้าน และหากเขาปฏิบัติดังกล่าวทั้ง 5 เวลาละหมาด แน่นอน เขาได้ปฏิบัติซุนนะฮ์ต่าง ๆ ของการเข้าบ้านจาก 4 ข้อที่กล่าวมา ซึ่งรวมกันแล้วจะได้ 20 ครั้ง ต่อหนึ่งวันเลยทีเดียว

การออกจากบ้านมีซุนนะฮ์ให้ปฏิบัติดังนี้ 

ทุกครั้งเมื่อออกจากบ้านให้กล่าวดุอาอ์ตามหะดีสที่รายงานโดยท่านอนัส อิบนิ มาลิก ว่า : ท่านร่อซูล(ซ.ล.) กล่าวว่า : ผู้ใดกล่าวขณะออกจากบ้านของตนว่า :

بِسْمِ اللهِ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللهِ وَلا حَوْلَ وَلا قُوَّةَ إِلا بِاللهِ

[ บิสมิลลาฮิ ตะวักกัลตุ อะลัลลอฮิ วะลาเฮาละ วะลากูวะตะ อิลลาบิลลาฮฺ]

“ด้วยพระนามของอัลลอฮ์ ข้าพระองค์ได้มอบหมายแด่พระองค์ และไม่มีพลังอำนาจใดๆ นอกจากพระองค์เท่านั้น”

จะมีเสียงกล่าวแก่เขาว่า “ท่านได้รับความเพียงพอแล้ว ท่านได้รับความคุ้มครองแล้ว ท่านได้รับแนวทางอันเที่ยงธรรมแล้ว และชัยฏอยได้ออกจากหนทางของท่านแล้ว”

บันทึกโดย อิมามอัตติรมิซีย์ และอิมามอบูดาวู๊ด

มุสลิมทุก ๆ คน ต้องออกจากบ้านเพื่อไปมัสยิด ไปธุระ ฯลฯ วันละหลาย ๆ ครั้ง ซึ่งหากทุก ๆ ครั้งที่เขาออกจากบ้าน เขาได้ปฏิบัติตามซุนนะฮ์ แน่นอน เขาจะได้รับผลบุญอันมากมาย

ผลบุญที่จะได้รับ 

1. จะได้รับความเพียงพอในทุก ๆ สิ่งที่มีความสำคัญในกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งในดุนยาและในอาคิเราะฮ์

2. จะได้รับการปกป้องจากความชั่วร้ายที่น่ารังเกียจที่อาจจะมาจากญิน หรือมนุษย์ก็ตาม

3. จะได้รับแนวทางอันเที่ยงธรรมจากอัลลอฮ์(ซ.บ.) ในกิจการงานทั้งหมด ทั้งในดุนยาและอาคิเราะฮ์

เป็นเพื่อน Line กับเรา