ประวัตินบีนัวะห์แบบย่อ ซากเรือ นบีนัวะห์ ความจริงจากอัลกุรอาน

3 กพ. 61     7735

ประวัตินบีนัวะห์แบบย่อ ซากเรือ นบีนัวะห์ ความจริงจากอัลกุรอาน

ประวัตินะบีนัวะห์ อาลัยฮิสลาม

อัลลอฮ์ ซ.บ. ทรงแต่งตั้งนะบีนัวะห์ อ.มาประกาศศาสนาแก่ประชากร ให้เลิกการกราบไหว้รูปปั้น และหันมาเคารพสักการะต่ออัลลอฮ์ ซ.บ. เพียงองค์เดียวโดยชี้แจ้งว่า รูปปั้นนั้นไม่สามารถสร้างประโยชน์และทำอันตรายอันใดให้แก่ใครได้ นอกจากอัลลอฮ์ ซ.บ. องค์เดียวเท่านั้น

ผู้ที่รับคำสอนไปปฏิบัติ เขาจะได้รับการตอบแทนอย่างภาคภูมิใจ ผู้ใดที่ปฏิเสธฝ่าฝืนคำสอน เขาจะถูกลงโทษอย่างสาหัสในวันอาคิเราะฮ์

ประชาชนที่ศรัทธาต่อรูปปั้น ต่างพากันเย้ยหยัน กล่าวหาว่า นะบีนัวะห์ อ. บ้าคลั่งในศาสนา ไม่ว่าท่านจะชักชวนชี้แจ้งอย่างไรพวกเขาเอามือปิดหูไม่อยากฟัง เอาผ้าปิดหน้าไม่อยากเห็น ท่านได้ประกาศศาสนาเป็นเวลานาน แต่พวกเขาก็ไม่ยอมเชื่อ มีเพียงเล็กน้อยเท่านั้นที่ศรัทธาในอัลลอฮ์ในที่สุดท่านก็หมดหวังในการเชิญชวนสู่ความดี อัลลอฮ์ ซ.บ.

จึงมีคำสั่งให้ท่านต่อเรือขึ้นลำหนึ่ง เพื่อเป็นยานพาหนะช่วยนำพาผู้มีศรัทธาให้พ้นจากภัยน้ำท่วม ซึ่งพระองค์จะลงโทษผู้ทรยศด้วยการให้เกิดน้ำท่วมเมื่อท่านต่อเรือเสร็จเรียบร้อย อัลลอฮ์ ซ.บ. จึงมีโองการให้ท่านนำผู้ศรัทธา พร้อมด้วยอาหารอย่างพอเพียงลงไปในเรือ 

ประวัตินบีนัวะห์แบบย่อ ซากเรือ นบีนัวะห์ ความจริงจากอัลกุรอาน

และทันใดนั้น อัลลอฮ์ ซ.บ. มีคำสั่งให้ฟนตกอย่างหนัก มีน้ำพุ่งโชนมาจากพื้นดิน น้ำได้ท่วมท้นไปทั่วทุกแห่ง มีคลื่นขนาดใหญ่ดุจภูเขาซัดไปทั่วทุกทิศ นะบีนัวะห์ อ. ได้เรียกบุตรของท่านชื่อ กันอาน ให้มาลงเรือด้วยกัน แต่บุตรฝ่าฝืนไม่เห็นด้วยตามคำชักชวน พลางกล่าวว่า “ข้าจะอาศัยยอดเขาป็นที่พี่ง เพื่อให้พ้นจากการจมน้ำ”

 นะบีนัวะห์ อ. กล่าวว่า “วันนี้จะไม่มีสิ่งใดมาช่วยได้ นอกจากผู้ที่ศรัทธาในอัลลอฮ์ ซ.บ. เจ้าเท่านั้น” ในที่สุดน้ำได้ท่วมสูงขึ้นจนพวกที่ไม่ศรัทธา พร้อมด้วยบุตรชายของท่าน จมน้ำตายไปจนหมดสิ้นเมื่อคลื่นสงบ น้ำที่ท่วมลดลง เรือของนะบีนัวะห์ อ.เกยอยู่บนเนินเขา พ้นอันตรายจากน้ำท่วมได้อย่างปลอดภัย ท่านลงจากเรือพร้อมด้วยผู้ที่ศรัทธา และบรรดาสัตว์ต่างๆ สู่พื้นแผ่นดิน การพ้นภัยครั้งนี้ตรงกับ เดือนมุฮัรรอม เมื่อพ้นภัยแล้ว          

นะบีนัวะห์ อ. และคณะได้รวบรวมอาหารที่เหลือมารวมกันหุงต้ม เพื่อเป็น  การชุโกร (ขอบคุณ) แด่อัลลอฮ์ ซ.บ. ที่พระองค์ให้พวกเขาพ้นภัยกลับสู่ความสันติสุข

ประวัตินบีนัวะห์แบบย่อ ซากเรือ นบีนัวะห์ ความจริงจากอัลกุรอาน

เขียนโดย นายมนตรี แดงโกเมน
islamhouse.muslimthaipost.com

เป็นเพื่อน Line กับเรา