การถือศีลอดในเดือนรอมฎอน คำคมเดือนรอมฎอน 2555 รอมฎอน ppt

11 กค. 55     2203

การถือศีลอดในเดือนรอมฎอน คำคมเดือนรอมฎอน 2555 รอมฎอน ppt

สตรีที่ขาดการถือศีลอดเนื่องจากขาดความรู้ในเรื่องของการถือศีลอด

คำถาม

ดิฉันไม่ได้ถือศีลอดเป็นจำนวนหลายวัน  และไม่ทราบจำนวนของวันที่ขาดการถือศีลอดอย่างแน่ชัด   เนื่องจากในอดีตดิฉันได้อาศัยอยู่กับครอบครัวในชนบท  และทุกคนในครอบครัวไม่มีใครที่มีความรู้และทราบถึงกฎระเบียบในการถือศีลอดเลย  ปัจจุบันนี้  ดิฉันได้ทำการชดเชยการถือศีลอดที่ขาดไป  ด้วยกับการจ่ายเงินทดแทน  แต่ได้มีพี่น้องที่ให้คำตักเตือนว่า   ดิฉันจะต้องทำการถือศีลอดชดใช้ด้วย  แต่ดิฉันไม่ทราบจำนวนวันที่ขาดการถือศีลอดไปอย่างแน่นอน  จากปัญหาดังกล่าวนี้  ดิฉันควรจะทำเช่นไร

การถือศีลอดในเดือนรอมฎอน คำคมเดือนรอมฎอน 2555 รอมฎอน ppt

คำตอบ

บรรดาการสรรเสริญเป็นเอกสิทธิ์ของพระองค์อัลลอฮ์ 

มุสลิมนั้น  จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องทำการศึกษา  หาความรู้ทางด้านศาสนา  ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอะกีดะฮ (หลักการศรัทธา)  และ อุซูลุ้ดดีน  หรือหลักการปฏิบัติ  ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการชำระทำความสะอาดและการละหมาด

หากชายผู้ศรัทธาเป็นผู้ที่มีความร่ำรวยแล้ว  เขาจำเป็นจะต้องศึกษาเงื่อนไขของการชำระ     ซะกาต  และถ้าหากเขาเป็นนักธุรกิจ  เขาจำเป็นจะต้องศึกษาการจัดการทางการเงิน  และเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

เช่นเดียวกัน  เมื่อเดือนรอมาฎอน  กำลังจะมาเยือนแล้ว  ในการศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับกฎในการถือศีลอดนั้น  จึงถือเป็นความรับผิดชอบของบรรดาผู้ศรัทธาที่จะต้องศึกษาให้รู้ถึงข้อปฏิบัติในการถือศีลอด  และถ้าหากว่าเขาไม่มีความสามารถที่จะถือศีลอดได้  เขาจำเป็นจะต้องทำการศึกษาถึงข้อปฏิบัติที่จะต้องกระทำเพื่อเป็นการชดเชยศีลอดที่ได้ขาดไป

ดังนั้นสิ่งที่คุณและครอบครัวจะต้องกระทำคือ  การสำนึกผิดในสิ่งที่ได้กระทำไปแล้ว  และวิงวอนขอต่อพระองค์อัลลอฮ์  ให้ทรงโปรดอภัยในบรรดาความผิดนั้น  อีกทั้งวิงวอนขอต่อพระองค์ได้ทรงโปรดชี้นำและโปรดประทานความรู้ให้กับคุณ

จากปัญหาของคุณ  ที่ได้ทำการชำระเงินเป็นการทดแทนการถือศีลอดที่ขาดไปนั้น  ถือว่าไม่เป็นที่อนุมัติ  แม้ว่าคนในครอบครัวจะมีคนที่ไม่มีความสามารถทำการถือศีลอดได้  เช่นผู้สูงอายุและผู้เจ็บป่วยเรื้อรัง  เพราะเงื่อนไขของการชำระเงินทดแทนการขาดศีลอดในเดือนรอมาฎอนนั้น  คือการเลี้ยงอาหารให้กับคนยากจนจำนวนหนึ่งคนในแต่ละวันที่ขาดการถือศีลอดไป  ดังนั้นการชำระเงินแทนการเลี้ยงอาหาร  ในกรณีที่ขาดการถือศีลอดนั้น  จึงถือว่าไม่เพียงพอ

จากหลักการข้างต้น  เราจึงหวังว่าเงินที่ได้ชำระไปแล้วนั้น  ถือเป็นเงินทำทาน  ที่จะได้รับผลตอบแทนความดีในวันแห่งการตอบแทน

แต่สำหรับข้อปฏิบัติในกรณีที่คุณขาดศีลอดไปนั้น  คุณจะต้องทำการถือศีลอดชดใช้  โดยจะต้องพยายามถือชดใช้ให้ครบตามจำนวนวันที่ได้ขาดไป  แต่ถ้าไม่สามารถทราบถึงจำนวนวันที่ขาดไปอย่างแน่นอนได้  ก็ให้คำนวณจำนวนวันที่คาดว่า หรือใกล้เคียงกับจำนวนวันที่ขาดหายไปให้มากที่สุด  เช่นถ้าคุณคิดว่าน่าจะขาดการถือศีลอดไปจำนวน  30  วัน   คุณก็ชดใช้การถือศีลอดให้เท่ากับจำนวนวันดังกล่าว

“อัลลอฮ์  ไม่ทรงวางภาระให้แก่มนุษย์ด้วยความรับผิดชอบที่หนักเกินกว่าที่เขาจะแบกรับได้ ทุกคนจะได้รับผลแห่งความดีที่เขาได้ขวนขวายไว้ และจะได้รับผลตอบแทนแห่งความชั่วที่เขาได้กระทำไว้”  (ซูเราะฮ  al-Baqarah 2:286)

ทั้งนี้ไม่จำเป็นจะต้องทำการถือศีลอดติดต่อกัน  ในจำนวนวันที่ขาดหายไป  แต่สามารถที่จะทยอยการถือศีลอดชดใช้ได้  ขึ้นอยู่กับความสามารถของคุณ  แต่จะต้องเร่งรีบถือศีลอดชดใช้ให้ครบ  อย่าให้เกิดการล่าช้าขึ้นอีก

โดยควรจะเริ่มทำการถือศีลอดชดใช้ของเดือนรอมาฎอนปีที่ผ่านมาแล้ว  ก่อนที่เดือนรอมาฎอนของปีถัดไปจะมาถึง

บรรดานักวิชาการบางส่วน  ได้กล่าวว่าหากการถือศีลอดชดใช้เกิดการล่าช้า  จนกระทั่งรอมาฎอนปีถัดมาได้มาถึง  นอกจากจะต้องทำการถือศีลอดชดใช้แล้ว  ยังจำเป็นจะต้องเลี้ยงอาหารแก่คนยากจนจำนวนหนึ่งคนต่อหนึ่งวันที่คุณขาดการถือศีลอดร่วมด้วย  แต่ในกรณีของคุณนี้  การถือศีลอดชดใช้เพียงอย่างเดียว  ถือว่าเป็นการเพียงพอ  โดยเฉพาะถ้าหากว่ามีฐานะที่ยากจนด้วยแล้ว  แต่อย่างไรก็ตาม  ถ้าหากคุณสามารถเลี้ยงอาหารให้กับผู้อื่นร่วมกับการถือศีลอดชดใช้ได้ด้วย  ก็จะเป็นการดี

สามารถดูคำตอบเพิ่มเติม  ในคำถามที่ 39742, 26212, 47942, 40695

จากหลักการข้อปฏิบัติข้างต้นนั้น  เราพิจารณาเงื่อนไขข้อปฏิบัติสำหรับผู้ที่ขาดการถือศีลอด   ตามกฎระเบียบข้อบังคับที่มีไว้  เช่น  หลักการปฏิบัติสำหรับผู้ที่ขาดการถือศีลอด  เนื่องจากการมีรอบเดือนของสตรี  แต่เราไม่ได้พิจารณาการขาดศีลอดของคุณ เนื่องจากมีการทำให้เกิดการเสียของศีลอดขึ้น  ซึ่งถ้าหากเป็นกรณีหลังนี้  คุณไม่จำเป็นจะต้องทำการถือศีลอดชดใช้  แต่คุณจำเป็นจะต้องทำการสำนึกในความผิดของคุณต่อพระองค์อัลลอฮ์  และทำการวิงวอนขอการอภัยโทษจากพระองค์  และทำการชดเชยจำนวนวันที่ศีลอดของคุณเสียไป  ด้วยกับการถือศีลอดสุนัต  และปฏิบัติการงานที่ดีต่าง ๆ

ขอบคุณข้อมูลดีดีเกี่ยวกับ รอมฎอน จาก : สตรีที่ขาดการถือศีลอดเนื่องจากขาดความรู้ในเรื่องของการถือศีลอด - islammore.com

เป็นเพื่อน Line กับเรา