ถือศิลอดแต่ไม่ละหมาด การถือศิลอดจะใช้ได้หรือไม่?

3 มิย. 60     6339

ถือศิลอดแต่ไม่ละหมาด การถือศิลอดจะใช้ได้หรือไม่?

ถือศิลอดแต่ไม่ละหมาด การถือศิลอดจะใช้ได้หรือไม่?

จำเป็นอย่างยิ่งที่เขาจะต้องทำการเตาบะฮฺและอิสติฆฟาร และให้ทำการละหมาด เพราะผู้ที่ทิ้งการละหมาดนั้นคือผู้ที่กระทำบาปใหญ่

อนึ่ง  การถือศิลอดของเขานั้นถือว่า  ใช้ได้ หมายความว่า เขาไม่จำเป็นต้องถือศิลอดชดใช้ แต่ทว่า “บางที ผู้ถือศิลอดจะไม่ได้รับอะไรตอบแทนจากการถือศิลอดของเขาเลย นอกจากความหิว และความกระหายเท่านั้น”

วัลลอฮุอะอฺลัม

เป็นเพื่อน Line กับเรา