ถ้าไม่ได้ถือศีลอดตลอดรอมฎอนต้องชดใช้อย่างไร

9 พค. 61     756

ถ้าไม่ได้ถือศีลอดตลอดรอมฎอนต้องชดใช้อย่างไร

ถ้าไม่ได้ถือศีลอดตลอดรอมฎอนต้องชดใช้อย่างไร

สอบถามเรื่องการถือศีลอดในเดือนรอมฎอน ถ้าเราไม่ได้ถือทั้งเดือนหรือถือเพียงไม่กี่วัน เนื่องจากสภาพการทำงานที่ห่างไกลเช่น "อยู่กลางทะเล" และต้องใช้พลังงานในการทำงาน ผมต้องชดใช้อย่างไรครับ? สามารถชดใช้โดยการบริจาคทานได้ไหมครับ? 

ตอบโดย:  อ.อาลี เสือสมิง


จริงๆ แล้วอยู่กลางทะเลก็ถือศีลอดได้ แต่ถ้าถือไม่ได้หรือแย่ถ้าจะถือเพราะต้องใช้พลังงานมากในการทำงาน ก็ให้ถือศีลอดชดใช้ (เกาะฎออฺ) ตามจำนวนวันที่ขาดไปของเราะมะฎอนในปีนั้น เมื่อขึ้นบกหรือมีช่วงเวลาที่ลาพัก

ส่วนการบริจาคทานนั้น (ทำเศาะดะเกาะฮฺ) นั้นไม่ได้ครับ ยกเว้นว่าต้องทำงานในลักษณะนั้นคือ อยู่กลางทะเลและใช้พลังงานมากโดยตลอดจนกระทั่งไม่มีเวลาเลยสำหรับการถือศีลอดชดใช้ กรณีนี้ก็ให้ออกอาหารหลักประจำถิ่น เช่น ข้าวสาร เป็นฟิตยะฮฺวันละ 1 มุดด์ (ประมาณ 600 กรัม) ตามจำนวนวันที่ขาดไปจากเราะมะฎอนในปีนั้นๆ


เป็นเพื่อน Line กับเรา