มุสลิมะห์สามารถทำอะไรได้บ้าง ขณะมีประจำเดือนช่วงรอมฎอน

16 พค. 61     4841

มุสลิมะห์สามารถทำอะไรได้บ้าง ขณะมีประจำเดือนช่วงรอมฎอน

มุสลิมะห์สามารถทำอะไรได้บ้าง ขณะมีประจำเดือนช่วงรอมฎอน

พี่น้องมุสลีมะฮฺหลายท่านรู้สึกว่า พวกเขาไม่สามาถทำอิบาดะฮฺได้มากนักในช่วงประจำเดือนชองพวกเขา ซึ่งไม่จริงเลย อัลลอฮฺ (ซ.บ.) ได้ประทานเวลาอันประเสริฐแก่เรา เราควรใช้ประโยชน์จากมันทำสิ่งต่างๆที่สร้างความพอพระทัยแก่พระองค์ และต่อไปนี้คือ 10 อิบาดะฮฺง่ายๆ ที่สามารถกระทำได้ในช่วงประจำเดือน

1. ขอดุอาอฺต่ออัลลออฺให้เยอะๆ

การอยู่ในสภาพที่ไม่อำนวยต่อการประกอบอิบาดะฮฺเช่นนั้นไม่ควรทำให้เป็นตัวกั้นท่านจากการขอดุอาอฺ

อัน-นุอฺมาน บิน บะชีร (ร.ฎ.) รายงานว่า ท่านนบี (ซ.ล.) ได้กล่าวว่า : “ดุอาอ์คืออิบาดะฮฺ” [บันทึกโดยอบูดาวูด]

2. เยี่ยมเยียนสมาชิกครอบครัวที่ใกล้ชิด

เมื่อไปเยี่ยมสมาชิกครอบครัวที่ใกล้ชิดสักคนหนึ่ง ให้มีความตั้งใจว่าเป็นการรักษาสัมพันธ์ที่ดีระหว่างท่านทั้งสอง

ท่านนบี (ซ.ล.) ได้กล่าวว่า : “และผู้ที่ศรัทธาต่ออัลลอฮฺและวันกียามัต เขาควรเชื่อมสัมพันธ์กับเครือญาติของเขา” [รายงานโดยอัลบุคอรี]

3. อิซติฆฟารและซิกิรให้เยอะๆ

ข้อนี้คุณสามารถทำได้ตลอด แม้ตอนที่คุณกำลังทำกับข้าว ทำความสะอาด ไปทำงาน ไปซื้อของ ฯลฯ

อัลลอฮฺ (ซ.บ.) ได้กล่าวว่า ความว่า : “โอ้ บรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลาย จงรำลึกถึงอัลลอฮฺด้วยการรำลึกที่มากมายเถิด [ซูเราะฮฺ อัลอะฮฺซาบ อายะฮฺ 41]

4. ดะอฺวะฮฺแก่ชาวมุสลิมและไม่ใช่มุสลิม

ข้อนี้สามารถทำได้ด้วยการแบ่งปันเรื่องราวอิสลามบนเฟสบุ้ค แบ่งปันความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับอิสลามผ่านสื่อต่างๆ และที่สำคัญคือการเป็นแบบอย่างที่ดีทั้งทางมารยาท คำพูด และการกระทำของคุณ

อัลลอฮฺได้ทรงกล่าวว่า ความว่า : “และผู้ใดเล่าจะมีคำพูดที่ดีเลิศยิ่งไปกว่าผู้เชิญชวนไปสู่อัลลอฮฺ และเขาปฏิบัติงานที่ดี และกล่าวว่า แท้จริงฉันเป็นคนหนึ่งในบรรดาผู้นอบน้อม” [ซูเราะฮฺ ฟุศศิลัต อายะฮฺ 33]

และท่านนบี (ซ.ล.) ได้กล่าวว่า : “ท่านทั้งหลายจงเผยแผ่จากฉัน แม้เพียงหนึ่งอายะฮฺ” [รายงานโดยอัลบุคอรี]

5. อ่านหนังสือที่เป็นประโยชน์

เลือกหนังสือที่จะช่วยให้คุณได้เข้าใจมากขึ้น เกี่ยวกับอิสลาม เป้าหมายของชีวิต และหน้าที่ต่อผู้สร้าง

อนัส บิน มาลิก ได้กล่าวว่า ท่านนบี (ซ.ล.) ได้กล่าวว่า : “การแสวงกาความรู้เป็นข้อบังคับสำหรับมุสลิมทุกคน” [สายรายงานอิบนุมาญะฮฺ]

6. เยี่ยมเยียนคนป่วย

มันเป็นสิทธิหนึ่งต่อมุสลิมอีกคนที่จะทำการเยี่ยมเยียนเมื่อเขาป่วย และนอกจากนั้นยังมีคุณความดีมากมายสำหรับการไปเยี่ยมผู้ป่วย

ดั่งที่ท่านรอซูลนบีที่รักของเราได้กล่าวไว้ว่า : “ผู้ใดเดินทางไปเยี่ยมคนไข้เขาจะคงอยู่ในสภาพของผู้ที่เก็บเกี่ยวผลพวงแห่งสรวงสวรรค์จนกว่าเขาจะเดินทางกลับ” [รายงานโดยมุสลิม]

นอกจากนี้ยังจะช่วยให้เรามีความรู้สึกขอบคุณมากขึ้นต่ออัลลอฮฺสำหรับสุขภาพที่ดีที่เรามีและสิ่งต่างในสภาพที่เราอยู่

7. ฟังอังกุรอานบ่อยๆ

การฟังอัลกุรอานจะช่วยให้คุณสามารถอ่านอัลกุรอานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยทวนในสิ่งที่คุณจำ และช่วยให้คุณรำลึกถึงอัลลอฮฺในหัวใจและจิตใจของคุณได้อย่างต่อเนื่อง

8. ช่วยเหลือผู้อื่น

ถ้าคุณพบเห็นพี่น้องในอิสลามของคุณกำลังประสบสถานการณ์ที่ยากลำบาก ให้ทำในสิ่งที่คุณสมารถช่วยเหลือได้ วันหนึ่งหากคุณอยู่ในสภาพเดียวกัน อัลลอฮฺจะให้คุณได้พบกับคนที่สามารถช่วยเหลือคุณได้เช่นกัน

9. ยิ้มให้กันเสมือนพี่น้อง

การทำเช่นนี้ เรากำลังทำตามซุนนะฮฺนบีและจะได้รับการตอบแทนด้วย อินชาอัลลอฮฺ

10. แพร่ขยายการทักทายด้วยการกล่าว “สลาม”

การสลามสามารถทำได้กับพี่น้องที่เรารู้จักและไม่เคยเจอกันมาก่อน

ท่านนบี (ซ.ล.) ได้กล่าวว่า : “ท่านจะไม่ได้เข้าสวรรค์จนกว่าท่านจะศรัทธา และท่านจะไม่ศรัทธาจนกว่าท่านจะรักผู้อื่น จะให้ฉันบอกไหม ถึงสิ่งที่เมื่อท่านทำแล้วจะทำให้ท่านรักผู้อื่น? นั่นก็คือ จงทักทายกันและกันด้วยสลาม" [โดยมุสลิม]

ทุกๆ การกระทำ(ที่ดี)ของเราในแต่ละวัน ถ้าเราทำไปเพื่ออัลลอฮฺ ทำเพื่ออำนวยต่อการภักดีต่ออัลลอฮฺ ง่ายๆแค่ตั้งเจตนาให้ดี ทุกอย่างก็จะเป็นอิบาดะฮฺและจะได้รับผลบุญมากมายเช่นกัน อินชาอัลลอฮฺ

เป็นเพื่อน Line กับเรา