ละเลยการละหมาดซุนนะฮฺต่างๆ ในขณะถือศีลอด

31 พค. 61     974

ละเลยการละหมาดซุนนะฮฺต่างๆ ในขณะถือศีลอด

ละเลยการละหมาดซุนนะฮฺต่างๆ ในขณะถือศีลอด

การละหมาดซุนนะฮฺต่าง ๆ 

มุสลิมเป็นจํานวนวมากในขณะถือศีลอดนั้น ละเลยในการละหมาดซุนนะฮฺต่าง ๆ แน่นอนว่าความสําคัญของการละหมาดซุนนะฮฺนั้นมีมากมาย และเป็นสิ่งที่จะไปช่วยเติม ตราชั่งของละหมาดฟัรฎูให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นอีกด้วย และในช่วงเดือนรอมฎอนนั้นเป็นเดือน ที่อัลลอฮฺ ตะอาลา จะตอบแทนผลบุญให้อย่างมากมาย

ดังนั้น ผู้ถือศีลอดควรจะฉกฉวย โอกาสอันดีงามตรงนี้ในการปฏิบัติละหมาดซุนนะฮฺต่าง ๆ นอกเหนือจากซุนนะฮฺกิยามุลร อมฎอนแล้ว 

- ความประเสริฐของการละหมาดซุนนะฮฺร่อวาติบ  (ก่อน-หลัง ละหมาดฟัรฎู)

มีรายงานจากท่านหญิงอุมมุหะบีบะฮฺ เล่าว่า นางได้ยินท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิ วะซัลลัม กล่าวว่า :

ความว่า :   “บ่าวมุสลิมคนใดที่ละหมาดเพื่อพระองค์อัลลอฮฺทุกวัน 12 ร่อกาอะฮฺ ซึ่งเป็นละหมาด ซุนนะฮฺไม่ใช่ฟัรฎู นอกจากว่าพระองค์อัลลอฮฺจะสร้างบ้านหลังหนึ่งให้เขาในสวนสวรรค์ หรือบ้านหลังหนึ่งได้้ถูกสร้างให้เขาในสวนสวรรค์”   (บันทึกโดยมุสลิม : 728) 

 มีรายงานจากท่านหญิงอาอิชะฮฺ ร่อฎิยัลลอฮุอันฮา เล่าว่า ท่านร่อซูล ศ็อลลัลลอฮุอะลัยอิ วะซัลลัม ได้กล่าวว่า : 

“บุคคลใดหมั่นเพียรในการละหมาดซุนนะฮฺ 12 ร่อกาอะฮฺ พระองค์อัลลอฮฺจะทรงสร้าง บ้านหลังหนึ่งให้กับเขาในสวนสวรรค์ (ได้แก่) 4 ร่อกาอะฮฺก่อนซุฮรฺ 2 ร่อกาอะฮฺ หลังซุฮรฺ 2 ร่อกาอะฮฺหลังมัฆริบ 2 ร่อกาอะฮฺหลังอิชาอฺ  2 ร่อกาอะฮฺก่อนซุบฮฺ” (บันทึกโดยติรมีซียฺ : 414 อัลบานียฺ , ดูในเศาะเหี๊ยะหฺติรมีซียฺ : 414) 

- ความประเสริฐของการละหมาดซุนนะฮฺดุฮา  (ตั้งแต่ดวงอาทิตย์ขึ้นจนถึงก่อน เที่ยง)

มีรายงานจากอบีซัรรฺ ร่อฎิยัลลอฮุอันฮุ จากท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยอิวะซัลลัม ได้กล่าว ว่า :

กระดูกทุกข้อในร่างกายของคนหนึ่งคนใดจากพวกท่าน ต้องทําทาน (เพื่อขอบคุณ อัลลอฮฺ) ดังนั้น ทุกคําตัสเบี๊ยะหฺ คือเศาะดาเกาะฮฺ ทุกคําตะหฺมีดคือเศาะดาเกาะฮฺ ทุก คําตะฮฺลีลคือเศาะดาเกาะฮฺ ทุกคําตักบีรคือเศาะดาเกาะฮฺ การสั่งใช้ให้ทําความดี  คือ เศาะดาเกาะฮฺ การห้ามให้ออกห่างความชั่ว คือ เศาะดาเกาะฮฺ และสิ่งที่จะมาทดแทน ในเรื่องดังกล่าวก็คือการละหมาดฎูหา  2 ร่อกาอัต ”  (บันทึกโดยมุสลิม : 720)

- ความประเสริฐของการละหมาดซุนนะฮฺหลังจากอาบน้ําละหมาด

มีรายงานจากอบูฮุรอยเราะฮฺ ร่อฎิยัลลอฮุอันฮุ เล่าว่า :  

“แท้จริงท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม กล่าวกับบิล้าลในช่วงละหมาดซุบฮฺว่า โอ้ บิล้าล บอกให้ฉันถึงความดีที่หวังว่าจะได้รับผลบุญที่ท่านได้ทําในอิสลาม เพราะ แท้จริงฉันได้ยินสียงรองเท้าทั้งสองข้างของท่านอยู่เบื้องหน้าฉันในสวรรค์ บิล้าลตอบ ว่า ฉันไม่ได้ทําความดีอะไรที่ฉันหวังว่ามันจะได้รับผลบุญมากยิงกว่าการที่ฉันได้อาบน้ํา ละหมาดไม่ว่าเวลากลางวัน หรือกลางคืน

นอกเสียจากฉันจะละหมาดด้วยกับการทํา ความสระอาดนั้น ตามแต่อัลลอฮฺจะประสงค์ให้ฉันได้ละหมาด” (บันทึกโดยบุคอรียฺ : 1098) 

ที่มา:  วะร่อซะตุซซุนนะฮ
http://islamhouse.muslimthaipost.com

เป็นเพื่อน Line กับเรา