อยากจะบวช 6 ก่อนได้หรือไม่

13 มิย. 61     841

อยากจะบวช 6 ก่อนได้หรือไม่

อยากจะบวช 6 ก่อนได้หรือไม่

ผมขาดบวชในช่วงรอมฎอนเยอะในก่อนหน้านี้ และผมคิดว่าเป็นฟัรดูเหนือที่ต้องชดใช้ตาม แต่อยากถามว่า ถ้าผมจะถือ บวช 6 ก่อนในเดือนเชาวาลได้หรือเปล่า? เพราะว่าของที่ต้องชดคิดว่าจะทำไปเรื่อยๆครับ อินชาอัลลอฮ์อยากจะให้หมดก็รอมฎอนหน้าจะมาถึง แต่ อีก4เดือนแนะ

ตอบโดย: อ. อาลี เสือสมิง

เวลาของการชดใช้ ( เกาะฎออฺ ) การถือศีลอดเราะมะฎอน คือ ช่วงเวลาภายหลังสิ้นสุดเราะมะฎอนเรื่อยไปจนกระทั่งถึงเราะมะฎอนที่จะมาถึงข้างหน้า และส่งเสริมให้ทำการชดใช้ ( เกาะฎออฺ ) โดยเร็ว เพื่อทำให้ภาระผูกพันนั้นหมดไป และเพื่อเป็นการเร่งรีบสู่การทำให้ภารกิจจำเป็น ( วาญิบ ) นั้นตกไป ( คือให้พ้นตัว ) และจำเป็นต้องตั้งใจ ( อัซฺม์ ) ต่อการชดใช้ ( เกาะฎออฺ ) ทุกๆการอิบาดะฮฺ ( ศาสนกิจ ) เมื่อผู้นั้นจะยังไม่ทำการชดใช้โดยเร็ว และจำเป็นที่จะต้องชดใช้ ( เกาะฎออฺ ) โดยเร็วในกรณีเมื่อช่วงเวลาที่เหลืออยู่ก่อนการเข้าสู่เราะมะฎอนที่สองมีจำนวนวันตามวันของการถือศีลอดที่ขาดไป 

เช่นถ้าขาดการถือศีลอด 3 วัน ของเราะมะฎอนที่ผ่านมา และปล่อยเวลาจนกระทั่งเหลือจำนวนวันอีก 3 วันเท่านั้น ก็จะเข้าสู่เราะมะฎอนที่สองก็ถือว่าจำเป็นต้องรีบชดใช้ นักวิชาการสังกัดมัซฮับ อัช-ชาฟีอียฺ มีความเห็นว่า จำเป็นต้องเร่งรีบในการชดใช้ หมายถึงต้องชดใช้ ( เกาะฎออฺ ) การถือศีลอดที่ขาดไปโดยเร็ว เมื่อปรากฏว่าการขาดการถือศีลอดในเราะมะฎอนนั้นเป็นไปโดยไม่มีอุปสรรคผ่อนผันตามหลักการของศาสนา ( เช่น มีเลือดประจำเดือน ป่วย หรือเดินทาง เป็นต้น ) และถือว่าเป็นการไม่บังควร ( มักรูฮฺ ) สำหรับบุคคลที่จำเป็นต้องถือศีลอดชดใช้ของเราะมะฎอนในการที่ผู้นั้นจะถือศีลอดที่เป็นกิจอาสา ( ถือศีลอดสุนนะฮฺ-ตะเฏาวฺวุอฺ ) ( อัลฟิกฮุล อิสลามียฺ ว่าอะดิลละตุฮฺ ดร.วะฮฺบะฮฺ อัซซุหัยลียฺ เล่มที่ 2 หน้า 680 ) 

ดังนั้นคุณ asha ก็ต้องทบทวนดูว่าที่ขาดบวชในช่วงเราะมะฎอนเยอะก่อนหน้านี้ เป็นการขาดบวชเนื่องจากมีอุปสรรคที่ศาสนาอนุโลมให้ว่า ไม่ต้องได้บวชได้หรือไม่ เช่น เจ็บป่วยจนบวชไม่ไหว  เดินทางไกลเป็นต้น ถ้าใช่ก็ต้องตั้งใจว่าจะชดใช้การถือบวชที่ขาดไป แต่ถ้าไม่ใช่เช่น ขี้เกียจถือบวช เป็นต้น กรณีนี้ก็ต้องบวชชดใช้โดยเร็ว อย่าปล่อยเวลาให้เรื่อยเปื่อยออกไปอีก และให้พิจารณาทบทวนด้วยว่า บวชที่ขาดไปนั้นล่าช้าไม่ได้ชดใช้จนเข้าสู่เราะมะฎอนถัดไปมากี่เราะมะฎอนแล้ว 

คือคิดดูสิว่า ซ้อนเราะมะฎอนมากี่ครั้ง คิดได้แล้วก็รีบชดใช้พร้อมกับออกข้าวสารจำนวนหนึ่งมุดดฺ ( 1ลิตรโดยประมาณ ) ตามจำนวนวันที่ขาดไปพร้อมคิดชด คือทบตามจำนวนการซ้อนของเราเราะมะฎอนด้วย เช่น ขาดบวช 5 วันโดยไม่มีอุปสรรคผ่อนผัน และซ้อนเราะมะฎอนมาแล้ว 2 ครั้ง ก็ให้ถือศีลอดชดใช้ 5 วัน พร้อมออกข้าวสารในแต่ละวันจำนวน 2 มุดดฺ รวมเบ็ดเสร็จก็คือ 10 มุดดฺอย่างนี้เป็นต้น  

ส่วนในกรณีที่ประสงค์จะถือศีลอด 6 วันในเดือนเชาว้าล ซึ่งเป็นการถือศีลอดสุนนะฮฺ ทั้งๆที่ยังมีการถือศีลอดชดใช้ติดค้างอยู่ ก็ทำได้แต่มักรูฮฺ คือไม่ควร  ทั้งนี้ตามมัซฮับอัช-ชาฟีอียฺ ดังนั้นให้ทำสิ่งที่จำเป็นเสียก่อนนั่นดีที่สุด และอย่าปล่อยเวลาให้ผ่านไปถึงแม้ว่าจะเหลือเวลาอีก 10 เดือน ไม่ใช่ 4 เดือนก็ตาม 

alisuasaming.org

เป็นเพื่อน Line กับเรา