การขอดุอาให้ชาวกุโบ ดุอาฮ์ให้กับพ่อแม่ที่้สียชีวิต ดุอาตอบรับคนตาย

5 เมย. 55     116046

การขอดุอาให้ชาวกุโบ    ดุอาฮ์ให้กับพ่อแม่ที่้สียชีวิต    ดุอาตอบรับคนตาย

การขอดุอาให้ชาวกุโบ	ดุอาฮ์ให้กับพ่อแม่ที่้สียชีวิต	ดุอาตอบรับคนตาย

ดุอาร์ที่อนุญาตให้ขอและที่ไม่อนุญาต

ดุอาร์มีหลายประเภท

1. ประเภทที่ถูกใช้ให้ขอ ไม่ว่าจะเป็นในเชิงบังคับหรือเชิงสนับสนุน เช่นดุอาร์ต่างๆ ในละหมาด และอื่นๆ ที่มีในอัลกุรอานและซุนนะฮฺ ประเภทนี้เป็นดุอาร์ที่อัลลอฮฺชอบและโปรดปราน

2. ประเภทที่ถูกห้ามไม่ให้ขอ เช่นการละเมิดในการขอดุอาร์ ตัวอย่างเช่นการขอสิ่งที่เป็นคุณลักษณะเฉพาะของพระเจ้า อย่างการขอให้ตัวเองรอบรู้ทุกสิ่งทุกอย่าง หรือขอให้มีพลังเหนือทุกสรรพสิ่ง หรือขอให้มีความรู้ในสิ่งที่เร้นลับ เป็นต้น ประเภทนี้เป็นสิ่งที่อัลลอฮฺไม่ชอบและไม่โปรดปราน

3. สิ่งที่อนุญาตให้ขอได้ เช่น การขอสิ่งที่อยู่นอกเหนือความจำเป็นที่ไม่เป็นการฝ่าฝืนหรือมะอฺศิยัต

เป็นเพื่อน Line กับเรา