ดุอาให้พ่อแม่ ดุอาอฺขอทางสว่างและป้องกันภัยรอบตัว ดุอาอ์ คนที่อกหัด ดุอาคนอกหัก

5 เมย. 55     170403

ดุอาให้พ่อแม่    ดุอาอฺขอทางสว่างและป้องกันภัยรอบตัว    ดุอาอ์ คนที่อกหัด

ดุอาให้พ่อแม่	ดุอาอฺขอทางสว่างและป้องกันภัยรอบตัว	ดุอาอ์ คนที่อกหัด ดุอาคนอกหัก

ดุอาให้พ่อแม่

رَبِّ اغْفِرْلِى وَلِوَالِدَيَّ وَارْحَمْهُمَاكَمَارَبَّيَانِى صَغِيْرَا

โอ้อัลลอฮฺ ขอพระองค์ทรงโปรดอภัยโทษให้แก่ฉัน
และบิดา มารดาของฉัน และขอพระองค์ทรงโปรดเมตตาแก่ท่านทั้งสองเสมือนที่ท่าน ทั้งสองเคยเลี้ยงดูฉันมาตั้งแต่เยาว์วัย

(ให้อ่านทุกวัน เป็นดุอาอฺที่ขอให้บิดามารดา ทั้งที่สิ้นชีวิตและที่ยังมีชีวิตอยู่)


ดุอาอฺขอทางสว่างและป้องกันภัยรอบตัว

โอ้อัลเลาะห์ ได้โปรดให้แสงสว่างแก่หัวใจของฉัน การมองของฉัน การฟังของฉัน การพูดของฉัน
ด้านขวาของฉัน ด้านซ้ายของฉัน ด้านบนของฉัน ด้านล่างของฉัน ด้านหน้าของฉัน และด้านหลังของฉัน

การตอบรับดุอาร์

เมื่อการขอดุอาร์เป็นไปด้วยเงื่อนไขต่างๆ ของมันอย่างครบถ้วน เมื่อนั้นอัลลอฮฺก็จะทรงกำหนดให้เกิดผลอย่างหนึ่งอย่างใดในประการต่างๆ เหล่านี้ คือ 1) พระองค์จะทรงตอบรับดุอาร์นั้นทันที หรือ 2) พระองค์จะทรงไม่ตอบรับทันที แต่จะทรงให้มันล่าช้า เพื่อให้บ่าวของพระองค์ได้วอนขอต่อพระองค์ให้มากขึ้นด้วยการร้องไห้และนอบน้อม หรือ 3) จะทรงประทานสิ่งอื่นให้ที่เป็นประโยชน์ต่อเขามากกว่าสิ่งที่เขาขอ หรือ 4) จะทรงขจัดภัยอย่างอื่นให้เขาแทนสิ่งที่เขาขอ หรือ 5) จะทรงเก็บไว้เพื่อประทานให้เขาในวันกิยามะฮฺ อัลลอฮฺเท่านั้นที่ทรงรู้ดีว่าอันไหนเป็นประโยชน์ต่อบ่าวของพระองค์มากที่สุด ดังนั้น เราจึงไม่ควรรีบร้อนต้องการเห็นผลของดุอาร์ทันทีทันใด อัลลอฮฺตรัสว่า

ความว่า "แท้จริงอัลลอฮฺเป็นผู้ทรงบรรลุในกิจการของพระองค์ โดยแน่นอนสำหรับทุกสิ่งอย่างนั้นอัลลอฮฺทรงกำหนดกฎสภาวะไว้แล้ว" (อัฏ-เฏาะลาก 3)

ความว่า "และเมื่อบ่าวของข้าถามเจ้าถึงข้าแล้วละก็ (จงตอบเถิดว่า)แท้จริงและข้าอยู่ใกล้ ข้าจะตอบรับคำวิงวอนของผู้ที่วิงวอนเมื่อเขาวิงวอนต่อข้า ดังนั้น พวกเขาจงตอบรับข้าเถิดและจงศรัทธาต่อข้า เพื่อว่าพวกเขาจะได้อยู่ในทางที่ถูกต้อง" (อัล-บะเกาะเราะฮฺ 186)

ปัจจัยที่กีดขวางการตอบรับดุอาร์

ดุอาร์เป็นเหตุปัจจัยที่มีพลังมากที่สุดในการขจัดเพทภัยและการขอให้ได้มาซึ่งสิ่งที่ปรารถนา แต่ผลของมันอาจจะไม่ปรากฏให้เห็น เนื่องจากความอ่อนของตัวดุอาร์เอง เช่น เป็นดุอาร์ที่อัลลอฮฺไม่ชอบเนื่องจากแฝงด้วยถ้อยคำที่ละเมิดขอบเขต หรืออาจจะเป็นเพราะหัวใจที่อ่อนแอและไม่มุ่งมั่นจิตใจไปยังอัลลอฮขณะที่เขาขอดุอาร์ หรืออาจจะมีปัจจัยอื่นๆ ที่กีดขวางการตอบรับดุอาร์ เช่น การกินสิ่งที่หะรอม การหลงลืมและเผลอเรออย่างชัดเจน บาปที่ทับถมในหัวใจ การรีบร้อนอยากเห็นผลของดุอาร์จนละทิ้งไม่ขอดุอาร์อย่างต่อเนื่อง บางครั้งอัลลอฮฺอาจจะไม่ให้เห็นผลของดุอาร์บนโลกนี้เพราะพระองค์ได้เตรียมสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าให้เขาในอาคิเราะฮฺ บางทีพระองค์ไม่ประทานสิ่งที่เขาขอเพราะพระองค์ได้ขจัดสิ่งที่เป็นภัยต่อเขาแทน หรือบางที การให้สิ่งที่เขาขออาจจะเป็นเหตุให้เขาทำบาปมากขึ้น ดังนั้นการไม่ให้สมปรารถนาจึงมีคุณต่อตัวเขามากกว่า และบางที พระองค์ไม่ให้เขาสมปรารถนาตามที่เขาขอ เพื่อไม่ให้เขาลืมพระองค์ แล้วเขาก็จะหยุดการวิงวอนขอต่อพระองค์อีก

เป็นเพื่อน Line กับเรา