ดุอาอ์ประจำวันพร้อมคำอ่าน ดุอาร์อนุบาล ดุอาประจําวันพร้อมรูปภาพ

5 เมย. 55     24489

ดุอาอ์ประจำวันพร้อมคำอ่าน    ดุอาร์อนุบาล    ดุอาประจําวันพร้อมรูปภาพ

ดุอาอฺขอความคุ้มครองให้แก่เด็ก

ดุอาอฺขอความคุ้มครองให้แก่เด็ก
" أُعِيْذُكَ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّةِ مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ وَهَامَّةٍ وَمِنْ كُلِّ عَيْنٍ لامَّةٍ "

คำอ่าน : อุอีซุกะ บิกะลิมาติลลาฮิตตามมะติ มินกุลลิชัยฏอน วะฮามมะฮฺ วะมินกุลลิอัยนิลลามมะฮฺ
คำแปล : ฉันขอความคุ้มครองแด่เธอ ด้วยถ้อยดำรัสแห่งอัลลอฮฺอันสูงส่งยิ่ง ให้พ้นจากชัยฏอน สัตว์มีพิษ และสายตาที่อิจฉา

ดุอาอฺบทนี้ควรจะติดตัวคู่ใจคุณพ่อคุณแม่ตลอด ขอดุอาอฺให้ลูกบ่อยๆ โดยเฉพาะลูกเล็กๆ หรือลูกที่น่ารัก
เพราะบางทีคนอื่นไม่รู้ตัว แต่ก็มีส่วนทำให้ลูกเราร้องว้ากๆ ทั้งคืนด้วยสายตาอิจฉาที่ไม่ได้จงใจให้เกิดขึ้น

-------------

คุณค่าของดุอาร์

1. อัลลอฮฺตรัสว่า

ความว่า "และเมื่อบ่าวของข้าถามเจ้าถึงข้าแล้วละก็ (จงตอบเถิดว่า)แท้จริงแล้วข้าอยู่ใกล้ ข้าจะตอบรับคำวิงวอนของผู้ที่วิงวอนเมื่อเขาวิงวอนต่อข้า ดังนั้น พวกเขาจงตอบรับข้าเถิดและจงศรัทธาต่อข้า เพื่อว่าพวกเขาจะได้อยู่ในทางที่ถูกต้อง" (อัล-บะเกาะเราะฮฺ 186)

2. อัลลอฮฺตรัสว่า

ความว่า "และพระเจ้าของพวกเจ้าตรัสว่า จงวิงวอนขอต่อข้า ข้าจะตอบรับแก่พวกเจ้า ส่วนบรรดาผู้โอหังต่อการเคารพภักดีข้านั้น จะเข้าไปอยู่ในนรกอย่างต่ำต้อย" (ฆอฟิรฺ 60)

มารยาทในการขอดุอาร์ และสาเหตุแห่งการตอบรับ

ส่วนหนึ่งของสิ่งดังกล่าวก็คือ อิคลาศ การบริสุทธิ์ใจต่ออัลลอฮฺ ผู้ทรงเกียรติและสูงส่ง เริ่มต้นด้วยการกล่าวสรรเสริญสดุดีอัลลอฮฺ จากนั้นก็กล่าวเศาะละวาตต่อท่านนบี ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม ทั้งในตอนเริ่มต้นขอและตอนปิดท้าย

ต้องให้จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวขณะที่ขอดุอาร์ ใช้เสียงเบา ยอมรับในความผิดบาปและขออภัยโทษ ยอมรับต่อนิอฺมัตของอัลลอฮฺ การทวนดุอาร์สามครั้ง การขออย่างจริงจัง ไม่แสดงความรู้สึกว่าดุอาร์เกิดผลช้า การขอด้วยความมั่นใจว่าดุอาร์จะได้รับการตอบรับ ต้องไม่ขอในสิ่งที่เป็นบาปหรือตัดสัมพันธ์กับเครือญาติ และต้องไม่ละเมิดขอบเขตในการขอ

ไม่ขอให้เกิดภัยต่อตัวเอง ครอบครัว ทรัพย์สิน และลูกหลาน อาหารการกินและเสื้อผ้าต้องไม่ใช่สิ่งต้องห้าม ต้องคืนสิทธิที่เคยละเมิดแก่ผู้เป็นเจ้าของ ขอด้วยความนอบน้อมและสงบเสงี่ยม อยู่ในสภาพที่สะอาดจากญุนุบและสิ่งสกปรก ยกมือขณะขอดุอาร์ให้สูงระดับไหล่ด้วยการประกบมือทั้งสองข้างแบมือสู่ท้องฟ้า หรือถ้าต้องการให้ฝ่ามือทั้งสองข้างหันเข้าสู่ใบหน้าและให้หลังมือหันไปทางกิบละฮฺก็ได้ การผิดหน้าไปสู่กิบละฮฺตอนขอดุอาร์ ขอดุอาร์ทั้งในยามสุขและยามทุกข์ และการขอดุอาร์ด้วยดุอาร์ที่คาดหวังว่าจะได้รับการตอบรับเนื่องจากมีระบุในสายรายงาน

ดุอาอ์ประจำวันพร้อมคำอ่าน	ดุอาร์อนุบาล ดุอาประจําวันพร้อมรูปภาพ

เป็นเพื่อน Line กับเรา