รวมดุอาอ์ ดุอาร์กุลฮู เคล็ดลับ 10 ประการที่ทำให้ ดุอาร์ถูกตอบรับ

5 เมย. 55     162511

รวมดุอาอ์	ดุอาร์กุลฮู	เคล็ดลับ 10 ประการที่ทำให้ ดุอาร์ถูกตอบรับ

เคล็ดลับ 12 ประการ เพื่อให้ดุอาถูกตอบรับ

1. อิคลาศเพื่ออัลลอฮฺเท่านั้น

2. มั่นใจว่าอัลลอฮฺตอบรับดุอาของเรา

3. หมั่นดุอา และกล่าวดุอาซ้ำๆ อย่าท้อ อย่ารีบร้อน อย่าเบื่อหน่ายที่จะดุอา

4. มีใจที่สำรวม เกรงกลัว ฝากความหว้งต่ออัลลอฮฺให้มากที่สุด

5. มีอาบน้ำละหมาด หันหน้าไปทางกิบลัต ยกมือขอด้วยเสียงอันแผ่วเบา

6. ห่างไกลสิ่งหะรอม คลุมเครือ โดยเฉพาะอาหาร เครื่องดื่มและเสื้อผ้า

7. เปิด-ปิดดุอาด้วย อัลหัมดุลิลลาหฺและกล่าวเศาะละวาตต่อนบี

8. วอนขอด้วยนามของอัลลอฮฺที่วิจิตร และดุอาด้วยดุอาที่มุสตะญาบและเข้าใจความหมาย

9. สำนึกตัวเองตลอดเวลา ยอมรับความผิดพลาดของตนเอง และนึกถึงความกรุณาอันมากมายของอัลลอฮฺ

10. ดุอาที่มีเนื้อหาที่ไม่สร้างอันตรายแก่ตนเอง ครอบครัวและคนอื่น โดยเฉพาะดุอาต่อเพื่อนลับหลัง

11. ดุอาต่ออัลลอฮฺแม้เป็นเรื่องเล็กน้อยก็ตาม

12. ดุอาในทุกเวลาและสถานที่โดยเฉพาะเวลาและสถานที่ที่ส่งเสริมให้ดุอา เช่นวันอะรอฟะฮฺ คืนลัยละตุลก็อดร์

หลังเที่ยงคืน ขณะอาซาน ช่วงท้ายละหมาด ช่วฝนตก ขณะสงคราม ขณะสุญูด และอื่นๆ ส่วนสถานที่ที่ควรดุอา

ได้แก่ ในมัสยิด ในกะบะฮฺ หลังมะก็อมอิรอฮีม เราเฎาะฮฺและอื่นๆเป็นต้น

นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมกล่าวไว้ความว่า "ไม่มีมุสลิมคนไหนที่วอนดุอาด้วยดุอาที่ไม่ใช่เป็นสิ่งบาป

และตัดสัมพันธไมตรี เว้นแต่อัลลอฮฺจะตอบรับดุอานั้น ด้วยรูปแบบอย่างใดอย่างหนึ่งใน 3 รูปแบบได้แก่

1. อัลลอฮฺทรงตอบโดยทันที

2. อัลลอฺฮฺจะชะลอเพื่อตอบแทนในวันกิยามะฮฺ

3. อัลลอฮฺจะทำให้สิ่งชั่วร้ายแคล้วคลาดจากตัวเขาตามขนาดที่เขาขอ "

ติรมิซีย์ : 3/140

 

 

 คุณค่าของดุอาร์

1. อัลลอฮฺตรัสว่า

ความว่า "และเมื่อบ่าวของข้าถามเจ้าถึงข้าแล้วละก็ (จงตอบเถิดว่า)แท้จริงแล้วข้าอยู่ใกล้ ข้าจะตอบรับคำวิงวอนของผู้ที่วิงวอนเมื่อเขาวิงวอนต่อข้า ดังนั้น พวกเขาจงตอบรับข้าเถิดและจงศรัทธาต่อข้า เพื่อว่าพวกเขาจะได้อยู่ในทางที่ถูกต้อง" (อัล-บะเกาะเราะฮฺ 186)

 

2. อัลลอฮฺตรัสว่า

ความว่า "และพระเจ้าของพวกเจ้าตรัสว่า จงวิงวอนขอต่อข้า ข้าจะตอบรับแก่พวกเจ้า ส่วนบรรดาผู้โอหังต่อการเคารพภักดีข้านั้น จะเข้าไปอยู่ในนรกอย่างต่ำต้อย" (ฆอฟิรฺ 60)


มารยาทในการขอดุอาร์ และสาเหตุแห่งการตอบรับ

ส่วนหนึ่งของสิ่งดังกล่าวก็คือ อิคลาศ การบริสุทธิ์ใจต่ออัลลอฮฺ ผู้ทรงเกียรติและสูงส่ง เริ่มต้นด้วยการกล่าวสรรเสริญสดุดีอัลลอฮฺ จากนั้นก็กล่าวเศาะละวาตต่อท่านนบี ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม ทั้งในตอนเริ่มต้นขอและตอนปิดท้าย

ต้องให้จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวขณะที่ขอดุอาร์ ใช้เสียงเบา ยอมรับในความผิดบาปและขออภัยโทษ ยอมรับต่อนิอฺมัตของอัลลอฮฺ การทวนดุอาร์สามครั้ง การขออย่างจริงจัง ไม่แสดงความรู้สึกว่าดุอาร์เกิดผลช้า การขอด้วยความมั่นใจว่าดุอาร์จะได้รับการตอบรับ ต้องไม่ขอในสิ่งที่เป็นบาปหรือตัดสัมพันธ์กับเครือญาติ และต้องไม่ละเมิดขอบเขตในการขอ

ไม่ขอให้เกิดภัยต่อตัวเอง ครอบครัว ทรัพย์สิน และลูกหลาน อาหารการกินและเสื้อผ้าต้องไม่ใช่สิ่งต้องห้าม ต้องคืนสิทธิที่เคยละเมิดแก่ผู้เป็นเจ้าของ ขอด้วยความนอบน้อมและสงบเสงี่ยม อยู่ในสภาพที่สะอาดจากญุนุบและสิ่งสกปรก ยกมือขณะขอดุอาร์ให้สูงระดับไหล่ด้วยการประกบมือทั้งสองข้างแบมือสู่ท้องฟ้า หรือถ้าต้องการให้ฝ่ามือทั้งสองข้างหันเข้าสู่ใบหน้าและให้หลังมือหันไปทางกิบละฮฺก็ได้ การผิดหน้าไปสู่กิบละฮฺตอนขอดุอาร์ ขอดุอาร์ทั้งในยามสุขและยามทุกข์ และการขอดุอาร์ด้วยดุอาร์ที่คาดหวังว่าจะได้รับการตอบรับเนื่องจากมีระบุในสายรายงาน

 

 

รวมดุอาอ์    ดุอาร์ประจำวัน    ดุอาประจําวัน

ดุอาอฺรับประทานอาหาร


اََللّهُمَّ بَاِركْ لَنَا فِيمَا َرَزْقتَََنَا َوِقَِنَا عَدابَ النََّاِرความ ว่า : ข้าแด่อัลลอฮฺ ได้โปรดประทานความเพิ่มพูนให้แก่เรา ในสิ่งที่พระองค์ท่านได้ประทานเป็นปัจจัยยังชีพแก่เรา และได้โปรดพิทักษ์คุ้มครองเราให้พ้นจากการลงโทษของไฟนรก

 

-------------

ดุอาอฺหลังจากรับประทานอาหาร


الحَمْدُ لله اَّلدِيْ أطَْعَمَنَا وَسقَا نَا َوجَعَلَنَا مُسْلِمين

   
 

ความว่า : มวลการสรรเสริญเป็นสิทธิแด่อัลลอฮฺ ซึ่งได้ให้เรารับประทานอาหาร และได้ให้เราดื่มน้ำ และได้ดลบันดาลให้เราเป็นมุสลิม

 

ดุอาอฺเข้ามัสยิด


اَلّهُمَّ افْتَحْ لِيْ أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ


............ความว่า : ข้าแด่อัลลอฮฺ ได้โปรดเปิดประตูแห่งความเมตตา ของท่านแก่ข้าพเจ้าด้วย

 

ดุอาอ์ออกจากมัสยิด


اَلّلهُمَّ إِنِّى أَسْأَ لُكَ مِنْ فَضْلِكَ
ความว่า : ข้าแด่อัลลอฮฺ ฉันวิงวอนขอความโปรดปรานของท่าน

 

ดุอาอ์ก่อนนอน

بِسْمِكَ الّلهُمَّ أَمُوْتُ وَأَحْيَى
.ความว่า : ในนามของท่าน ข้าแด่อัลลอฮฺที่ฉันจะต้องตายและมีชีวิตอยู่

ดุอาอ์ตื่นนอน


اَلْحَمْدُ لِلّهِ الَّذِيْ أَحْيَانَا بَعْدَمَا أَمَاتَنَا وَإِلَيْه ِ النُّشُوْرُความว่า : มวลการสรรเสริญเป็นสิทธิ์แด่อัลลอฮฺ ซึ่งให้เรามีชีวิต ภายหลังจากที่ให้เราตายไป และเราทั้งหลายจะต้องกลับคืนสู่พระองค์ ู่

 

ดุอาอ์เข้าห้องส้วม


 
اَلّلهُمَّ إنّىْ أعُودُ ِبكَ مِنَ الْخُبْثِ وَاْلخَبَا ِئثْ
 
............ ความว่า : ข้าแด่อัลลอฮฺ ฉันขอป้องกันด้วยท่านจากไซตอนเพศผู้ และไซอตอนเพศเพศเมีย (ข้อเตือนใจ: ให้เริ่มเข้าห้องส้วมโดยก้าวเท้าซ้ายเข้าไปก่อน )

 

ดุอาอ์ออกจากห้องส้วม
...........

غُفْرَا نَكَ اْلحَمْد لِلّهِ الَّذِيْ أَذْهَبَ عَنِّى اْلأذى وَعَافَانِيْ


รวมดุอาอ์	ดุอาร์กุลฮู	เคล็ดลับ 10 ประการที่ทำให้ ดุอาร์ถูกตอบรับ
 
ความ ว่า : ได้โปรดอภัยให้แก่ข้าพเจ้า มวลการสรรเสริญเป็นสิทธิแด่อัลลอฮฺ ซึ่งได้ขจัดความเดือดร้อนออกไปจากข้าพเจ้า และให้ข้าพเจ้าได้รับความสุข
ดุอาอ์ขณะสวมใส่เสื้อผ้า


اَلّلهُمَّ أَسْأَ لُكَ مِنْ خَيْرِهِ وَخيْرِ مَاهُوَ لَهُ وَأَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّهِ وَشَرِّمَا هُوَلَهُ
 
รวมดุอาอ์	ดุอาร์กุลฮู	เคล็ดลับ 10 ประการที่ทำให้ ดุอาร์ถูกตอบรับ

ความว่า : ข้าแด่อัลลอฮฺ ข้าพเจ้าขอความดีของเสื้อผ้านี้ และความดีของสิ่งที่อยู่ในเสื้อผ้านี้ ข้าพเจ้าขอป้องกันด้วยท่าน จากความชั่วร้ายของเสื้อผ้านี้ และความชั่วร้ายของสิ่งที่มีอยู่ในเสื้อผ้านี้
ดุอาอ์ขณะถอดเสื้อผ้าออก

بِسْمِ اللهِ الَّذِيْ لآإِلهَ إِلاَّ هُوَ


รวมดุอาอ์	ดุอาร์กุลฮู	เคล็ดลับ 10 ประการที่ทำให้ ดุอาร์ถูกตอบรับ


ความว่า : ในนามของอัลลอฮฺผู้ซึ่งไม่มีพระเจ้าที่ถูกสักการะ โดยเที่ยงแท้ นอกจากพระองค์เท่านั้น
ดุอาอ์ขณะขึ้นพาหนะ

بِسْمِ الله

รวมดุอาอ์	ดุอาร์กุลฮู	เคล็ดลับ 10 ประการที่ทำให้ ดุอาร์ถูกตอบรับ

ความว่า : ด้วยพระนามของอัลลอฮฺ
ดุอาอ์เมื่อขึ้นพาหนะแล้ว
...........

سُبْحَا نَ الّدِيْ سَخَّرَلَنَا هَدَا وَمَا كُّنَا لَهُ مُقْرِنِيْنَ وَإنَّاإلى رَبِّنَالَمُنْقَلِبُوْنَรวมดุอาอ์	ดุอาร์กุลฮู	เคล็ดลับ 10 ประการที่ทำให้ ดุอาร์ถูกตอบรับ

ความ ว่า : มหาบริสุทธิ์แด่ผู้ซึ่งได้ให้สิ่งนี้เป็นความสะดวกแก่เราที่งที่เราไม่เคยมา ก่อน และแน่นอนเราทุกคนจะต้องกลับคืนสุ๋องค์อภิบาลของเรา

 

44