หาเพื่อนเกย์ หาแฟนเกย์ ทอมดี้ กระเทยสวย กระเทยแปลงเพศ หากระเทย (มุสลิม-อิสลาม เป็นยังไง)

25 มีค. 55     3961

หาเพื่อนเกย์ หาแฟนเกย์  ทอมดี้ กระเทยสวย กระเทยแปลงเพศ หากระเทย (มุสลิม-อิสลาม เป็นยังไง)

เพศที่สาม......ใครสร้าง ?

 

หาเพื่อนเกย์ หาแฟนเกย์  ทอมดี้ กระเทยสวย กระเทยแปลงเพศ หากระเทย (มุสลิม-อิสลาม เป็นยังไง)


"มหาบริสุทธิ์ยิ่งแด่พระผู้ทรงสร้างทุกสิ่งทั้งหมดเป็นคู่ ๆ จากสิ่งที่แผ่นดินได้ (ให้มัน) งอกเงยขึ้นมา

และจากตัวของพวกเขาเองและจากสิ่งที่พวกเขาไม่รู้"

(ยาซีน 36)

          การเบี่ยงเบนทางเพศ เกิด จากหลากหลายสาเหตุด้วยกัน แต่บางคนมักกล่าวว่าที่เป็นแบบนี้เพราะพระเจ้าให้มา หรือเป็นแบบนี้มาตั้งแต่เกิด แท้จริงพระเจ้าสร้างมนุษย์จากดิน พระองค์ทรงสร้างทั้งหมดเป็นคู่ๆ ฉะนั้นมนุษย์จึงมีเพียงสองเพศ คือ เพศหญิง และเพศชาย และให้ทั้งสองเพศเป็นคู่ครองกัน คอยดูแลซึ่งกันและกัน ห่วงใยซึ่งกันและกัน และให้กำเนิดบุตรจากน้ำอสุจิของเพศชาย และไข่ของเพศหญิง เพื่อเป็นโซ่ทองคล้องใจ ของบิดามารดา และให้ทั้งหมดดำเนินวิถีชีวิตตามหลักการที่พระเจ้าได้บัญญัติไว้ เพื่อดำรงไว้ซึ่งความสงบสุขและสันติของมวลมนุษย์ชาติ

"และเราได้บังเกิดพวกเจ้าให้เป็นคู่ครองกัน"

(อันนะบะ 8)

"และเมื่อชีวิตทั้งหลายถูกจัดเป็นคู่"

(อัตตักวีร 7)

             อัลลอฮ์ (ซ.บ.) ทรงสร้างมนุษย์มีเพียงแค่เพศชายและเพศหญิง เพื่อให้ทั้งสองเพศนี้แพร่กระจายเผ่าพันธุ์ไปตามส่วนต่างๆของโลก มีหลากหลายเชื้อชาติ หลายหลายผิวพรรณ หลากหลายภาษา เพื่อให้เรียนรู้กัน และช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ดังจะเห็นได้ว่า อัลลอฮ์ (ซ.บ.)  ทรงสร้าง เพศหญิง และเพศชาย มีเพียงสองเพศเท่านั้น ไม่มีเพศที่สาม!

“มนุษยชาติทั้งหลาย ! จงยำเกรงพระเจ้าของพวกเจ้าที่ได้บังเกิดพวกเจ้ามาจากชีวิตหนึ่ง 

และได้ทรงบังเกิดจากชีวิตนั้นซึ่งคู่ครองของเขา และได้ทรงให้แพร่สะพัดไปจากทั้งสองนั้น

ซึ่งบรรดาชายและบรรดาหญิงอันมากมาย และจงยำเกรงอัลลอฮฺที่พวกเจ้าต่างขอกัน ด้วยพระองค์

และพึงรักษาเครือญาติ  แท้จริงอัลลอฮฺทรงสอดส่องดูพวกเจ้าอยู่เสมอ”

(อัน-นิซาอฺ 1)


การเบี่ยงเบนทางเพศเกิดได้จากหลายสาเหตุ ดังต่อไปนี้

1. การขาดความรักความอบอุ่นจากพ่อแม่

          เด็กที่กำลังเติบโตมักต้องการความรัก ความอบอุ่น และการดูแลอย่างใกล้ชิดจากพ่อแม่ เมื่อเด็กขาดความรัก ความอบอุ่นจากครอบครัว โดยเฉพาะจากแม่ หรือเด็กที่เกิดมาจากครอบครัวที่พ่อแม่ไม่รักกัน มีปัญหาภายในจิตใจ ลูกชายที่กำลังเติบโตจึงแสดงความต้องการในสิ่งที่ตนเองขาด เพื่อชดเชยให้กับตนเอง หรือกับคนรอบข้าง โดยเปลี่ยนตนเองให้เหมือนแม่ คือการเลียนแบบผู้หญิง เพื่อให้ความรักของแม่ได้อยู่ใกล้ชิดตนเอง และเผื่อแผ่ความรักนี้ให้กับผู้อื่นด้วย จึงเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เด็กชายเบี่ยงเบนทางเพศกลายเป็นผู้หญิงเพื่อชดเชยสิ่งที่ขาดหายไปในชีวิต สำหรับ เด็กหญิงจะแสดงออกโดยการเลียนแบบความเข้มแข็ง ก้าวร้าวเพื่อปกป้องตนเอง และคนรอบข้าง และนี่ก็เป็นสาเหตุหนึ่งให้เด็กหญิงมีพฤติกรรมแบบเด็กผู้ชาย


2. ความลำเอียง(รักลูกไม่เท่ากัน)

          ความรักที่ให้ลูกไม่เท่ากัน  หรือลำเอียง เนื่อง จากพ่อแม่ชอบลูกสาวมากกว่า ทำให้ลูกชายที่ต้องการความรัก แสดงตนเองให้เหมือนพี่น้องผู้หญิงเพื่อเรียกร้องความสนใจ และความรักจากพ่อแม่ กรณีนี้อาจเกิดในเด็กผู้หญิงได้เช่นกันแต่ไม่ ทั้งหมด เมื่อความลำเอียงในความรักเกิดขึ้นในบ้าน เด็กผู้หญิงจะออกไปโหยหาความรักนอกบ้าน ซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งของปัญหาสังคมในยุคปัจจุบัน เช่นการที่วัยรุ่นมีแฟน หรือออกมาอยู่ด้วยกันโดยมิได้แต่งงาน หรือหนีออกจากบ้านไปอยู่กับเพื่อนผู้ชาย เพื่อชดเชยความรักที่ตนเองขาดจากครอบครัว


3. โรคจิตชนิดถาวร

          ความเป็นจริงของสังคมในทุกสมัย คือการไม่ยอมรับ กลุ่มที่เบี่ยงเบนทางเพศ รักร่วมเพศ เพศที่สาม กระเทย สาวประเภทสอง หรือ ผู้หญิงข้ามเพศ ไม่ว่าจะเปลี่ยนชื่อเรียก สักกี่ครั้งสังคมก็ยังไม่สามารถรับบุคคลกลุ่มนี้ได้อย่างสนิทใจ เพราะสังคมยังถือว่าบุคคลเหล่านี้เป็น “โรคจิตถาวร” ที่รักษาไม่หาย กลุ่มคนเหล่านี้ออกมาเรียกร้องป่าวประกาศเพื่อให้ตนเป็นที่ยอมรับของสังคม ส่วนรวม และพยายามที่จะบอกว่าพวกตนนั้นไม่ได้ทำให้ใครเดือดร้อน เพื่อให้มีการยอมรับมากขึ้น และนำไปสู่การเรียกร้องสิทธิต่างๆ ตามมาอย่างไม่รู้จบ


4. การเลียนแบบดารา นักร้อง หรือบุคคลที่มีชื่อเสียง

         สื่อบันเทิงต่างๆมีการโฆษณาและสนับสนุนกลุ่มคนที่ออกมายอมรับว่าตนเองนั้นเป็นพวกเบี่ยงเบนทางเพศ รักเพศเดียวกัน การ สนับสนุนทางด้านชื่อเสียง เงินทอง เพื่อหวังผลกำไรทางการค้า ทำให้เยาวชนที่รู้เท่าไม่ถึงการณ์ตกเป็นเหยื่อของการเลียนแบบ เช่น การแต่งกาย เครื่องสำอาง อาหารการกิน การดำเนินวิถีชีวิตที่ฟุ่มเฟือย ผลประโยชน์ที่ได้จากการโฆษณาชวนเชื่อตกอยู่ในมือของผู้ประกอบการที่แสวงหาผล กำไรโดยไม่คำนึงถึงผลกระทบเลวร้ายทางสังคม หรือบางคนแย้งว่าพวกเพศที่สาม มีความสามารถพิเศษ จริงๆแล้วถึงแม้ว่าเขาไม่เป็นเพศที่สาม เขาก็ยังคงความสามารถเหมือนเดิม ไม่มีใครดึงความสามารถในสิ่งที่เขาแสดงออกไปได้ แต่การใช้ความสามารถให้ถูกทางนั้นคือสิ่งที่ถูกต้องยิ่งกว่า


5. โดนข่มขืนกระทำชำเรา

         เด็กวัยรุ่นบางคนโดนพวกกระเทยข่มขืน จนเกิดความเคยชินต่อการร่วมเพศแบบวิตถาร หรือบางคนอยากลองร่วมเพศกับผู้ชายที่ผ่าตัดแปลงเพศแล้ว หรือบางคนยังไม่ผ่าตัดแปลงเพศแต่มีรูปลักษณ์เหมือนผู้หญิง ความอยากรู้อยากเห็น อยากลอง ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนรสนิยมทางเพศแบบวิตถารโดยถาวร

         เหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งจากสาเหตุของการเบี่ยงเบนทางเพศ ซึ่งอาจจะเกิดจากอีกหลากหลายสาเหตุ เช่น สาเหตุทางการแพทย์ คือ การได้รับฮอร์โมนเพศหญิง หรือ เพศชายมากเกินไป จากยาที่ใช้เพื่อการรักษาโรค


          แม้สังคมจะเจริญทางด้านวัตถุอย่างมากแต่กลับตกต่ำทางด้านศีลธรรมจรรยา ไม่มีศาสนาใดที่ยอมรับการเบี่ยงเบนทางเพศ ไม่มีศาสนาใดที่ยอมรับการอยู่ร่วมกันฉันท์สามีภรรยาของเพศเดียวกัน และไม่มีศาสนาใดในโลกนี้ที่มีบทบัญญัติเกี่ยวกับบุคคลที่เบี่ยงเบนทางเพศ นอกจาก ศาสนาอิสลาม

อัลลอฮ์(ซ.บ.)  ได้ตรัสเกี่ยวกับกลุ่มชนนี้ว่า

“และจงรำลึกถึงลูฏ ขณะที่เขาได้กล่าวแก่ประชาชาติของเขาว่า ท่านทั้งหลายจะประกอบสิ่งชั่วช้าน่ารังเกียจ

ซึ่งไม่มีคนใดในหมู่ประชาชาติทั้งหลายได้ประกอบมันมาก่อนพวกท่านกระนั้นหรือ?”

“แท้จริงพวกท่านจะสมสู่เพศชายด้วยตัณหาราคะอื่นจากเพศหญิง ยิ่งกว่าพวกท่านยังเป็นพวกที่ละเมิดขอบเขตด้วย"

(อัล-อะอฺรอฟ 80-81)


          การเบี่ยงเบนทางเพศไม่เป็นที่ยอมรับในอิสลาม ถ้าได้ศึกษาจากคัมภีร์อัลกุรอาน จะได้ทราบว่าการเบี่ยงเบนทางเพศมีมาตั้งแต่สมัยของนะบีลูฏ (อ.ล.) ไม่ใช่เพิ่งจะเกิดในยุคปัจจุบัน แต่จะเริ่มมาเปิดเผยมากขึ้นในสมัยนี้ เพื่อให้มีการยอมรับของสังคมในกลุ่มคนที่สมสู่เพศเดียวกัน

          อัลลอฮ์  (ซ.บ.) ได้ ทรงตักเตือนและชี้ให้เห็นถึงความผิดบาป ของผู้ที่สมสู่เพศเดียวกันนั้น มีความสกปรกโสมม ความชั่วช้า ความเลวร้าย และความโง่เขลาอย่างยิ่ง

"และ (จงรำลึกถึง) ลูฏ เมื่อเขากล่าวแก่หมู่ชนของเขาว่า “พวกท่านกระทำการลามก ทั้งๆ ที่พวกท่านรู้เห็นอยู่กระนั้นหรือ ?

“แท้จริงพวกท่านสมสู่พวกผู้ชายด้วยตัณหา แทนพวกผู้หญิงกระนั้นหรือ ? ยิ่งกว่านั้นพวกท่านเป็นหมู่ชนที่โง่เขลา

(อันนัมลฺ 54-55)

"เขา (ลูฎ) กล่าวว่า “แท้จริง เขาเหล่านั้นคือแขกของฉัน ดังนั้น พวกท่านอย่าทำให้ฉันอัปยศ"

“และจงยำเกรงอัลลอฮ์ และอย่าทำให้ฉันได้รับความละอาย

(อัลฮิจรฺ 68-69)


          แท้จริงชีวิตของผู้ที่เบี่ยงเบนทางเพศนั้นจะมีแต่ความเจ็บปวดยิ่งกว่าตกนรก หาใครรักจริงไม่มี เงินทองที่ได้มาก็ปรนเปรอกับกามราคะ สูญเสียความเป็นตัวตน โดนสังคมประนามลับหลัง แม้ต่อหน้าจะชื่นชมก็ตาม สุขภาพที่บั่นทอนลงเพราะความผิดในเพศ บางคนตายเพราะโรคร้าย มีแต่เสียกับเสียจะเห็นว่าไม่มีข้อดีเลย

          อัลลอฮ์(ซ.บ.)  ได้ตรัสถึงการลงโทษที่รุนแรงจากพระองค์ นั่นแสดงให้เห็นว่าการสมสู่เพศเดียวกัน จะนำมาซึ่งความหายนะอันใหญ่หลวงต่อสังคมมนุษย์ในด้าน ต่างๆ เช่น การหยุดยั้งการกำเนิดของมนุษย์ การเกิดโรคร้ายที่รักษาไม่หาย สังคมเกิดความปั่นป่วนโดยไม่สามารถจำแนกเพศที่แน่นอนออกจากกลุ่มคนที่เบี่ยงเบนทางเพศได้ ฉะนั้นการลงโทษจากอัลลอฮ์ (ซ.บ.)  จึงเป็นการลงโทษที่รุนแรง และคู่ควรกับกลุ่มชนเหล่านั้น

“และเราได้ให้ห่าฝน ตกลงมาบนพวกเขา ดังนั้น ฝนของบรรดาผู้ถูกตักเตือนมันชั่วช้าเสียนี่กระไร !

(อันนัมลฺ 58)

“และได้ให้ห่าฝนตกลงมาบนพวกเขา ดังนั้น ฝนของบรรดาผู้ถูกตักเตือนมันชั่วร้ายเสียนี่กระไร!

(อัชชุอะรออฺ 173)

“ขอสาบานด้วยชีวิตของเจ้า แน่นอนแท้จริงพวกเขาอยู่ในการมึนเมาหลงทาง  ดังนั้น เสียงกัมปนาทได้คร่าพวกเขาเมื่อดวงอาทิตย์ขึ้น

แล้วเราได้พลิกกลับส่วนบนของมันเป็นส่วนล่าง และได้ให้หินจากนรกหล่นลงมาทับพวกเขา”

 (อัลฮิจรฺ72-74)


           อีกทั้งยังมีสถานที่ให้เห็น จากกลุ่มเบี่ยงเบนทางเพศที่ถูกลงโทษจากพระองค์อัลลอฮ์  (ซ.บ.)  จนถึงปัจจุบัน เพื่อเป็นข้อเตือนสติ และข้อตักเตือนให้กับหมู่ชนทั้งหลายถึงความเลวร้ายของพวกเขา

" แท้จริงเราเป็นผู้นำการลงโทษจากฟากฟ้าสู่ชาวเมืองนี้ เนื่องจากพวกเขาฝ่าฝืน

และโดยแน่นอน เราได้ทิ้งสัญญาณอันชัดแจ้งของเมืองนี้ ไว้สำหรับหมู่ชนผู้มีปัญญาพิจารณา"

 (ซูเราะฮฺ อัลอังกะบูต 34-35)


          มุสลิมกำลังเผชิญกับวิกฤตที่ว่านี้ทั่วทุกมุมโลก เพราะมีบางกลุ่มที่ไม่ต้องการให้มุสลิมผลิตประชาชาติมากๆ จึงส่งเสริมให้มนุษย์เป็นกลุ่มรักร่วมเพศ ทำให้การแต่งงานเป็นสิ่งที่ยากลำบาก และพยายามใช้ทุกวิถีทางเพื่อให้มองเห็นว่าการอยู่คนเดียวจะเป็นอิสระและดี กว่าพวกที่แต่งงาน
 

          แท้จริงแล้วการแต่งงานกับคนที่เข้าใจ การมีลูกๆ ทำให้เราได้มีชีวิตอยู่อย่างมีความหมาย มีเป้าหมายมากขึ้น การที่เราพิสูจน์ความสามารถของตนเองที่ได้เล่าเรียนและประสบการณ์ที่ สั่งสมมาในชีวิตว่า คนสองคนจากเพศชายและเพศหญิงจะสามารถเลี้ยงเด็กๆให้เติบโตเป็นคนดีได้หรือไม่ ซึ่งต้องร่วมมือกันทำงานเป็นทีม ที่เรียกว่า “ครอบครัว”


          อัลลอฮ์ (ซ.บ.)  ทรงตักเตือนให้มนุษย์ได้รู้ถึงสิ่งที่จะเกิดตามมาจากความผิดปกติของจิตใจ และทรงป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดสิ่งเลวร้ายต่างๆขึ้น แต่มนุษย์ที่เกิดมาจากน้ำอันไร้ค่า ได้ทำให้สังคมมีความตกต่ำมากยิ่งขึ้นจากกลุ่มชนที่อัลลอฮ์ทรงสาปแช่ง คือ “พวกที่สมสู่เพศเดียวกัน”

 

ขออัลลอฮ์ (ซ.บ.) ให้พวกเรา ครอบครัวของพวกเรา และสังคมของผู้ศรัทธาห่างไกลจากกลุ่มชนที่โดนลงโทษเหล่านี้ด้วยเถิด.........

อามีนญารอบบัลอาลามีน


“และพระเจ้าของเจ้าทรงสร้างสิ่งที่พระองค์ทรงประสงค์และทรงเลือก สำหรับพวกเขาไม่มีสิทธิ์ในการเลือก

มหาบริสุทธิ์ยิ่งแด่อัลลอฮ์ และพระองค์ทรงสูงส่งจากสิ่งที่พวกเขาตั้งภาคี”

(อัลเกาะศ็อศ 68)


อุมรอชิด   :  ام رشد

Source: http://www.islammore.com

เป็นเพื่อน Line กับเรา