มีคนยืมเงินเราไป 1,000 บาท เขานำมาคืน 1,200บาท (เกินที่ยืม) ศาสนาอนุญาตให้รับส่วนเกินหรือไม่ (หรือมันคือดอกเบี้ย)

1 กค. 55     19881

มีคนยืมเงินเราไป 1,000 บาท เขานำมาคืน 1,200บาท (เกินที่ยืม) ศาสนาอนุญาตให้รับส่วนเกินหรือไม่ (หรือมันคือดอกเบี้ย)

มีคนยืมเงินเราไป 1,000 บาท เขานำมาคืน 1,200บาท (เกินที่ยืม) ศาสนาอนุญาตให้รับส่วนเกินหรือไม่ (หรือมันคือดอกเบี้ย)

ผู้หนึ่งได้ยืมเงินของเราไป 1,000 บาท แล้วเขาก็มาใช้ 1,200 บาท โดยใช้เกินกว่าที่ขอยืมไป ศาสนาจะอนุญาตให้เรารับส่วนเกินนั้นหรือไม่?

ปัญหาที่ 303

ผู้ หนึ่งได้ยืมเงินของเราไป 1,000 บาท แล้วเขาก็มาใช้ 1,200 บาท โดยใช้เกินกว่าที่ขอยืมไป ศาสนาจะอนุญาตให้เรารับส่วนเกินนั้นหรือไม่?

                  ตอบ     

    ศาสนา อนุญาตให้รับส่วนเกินนั้นได้ และไม่ถือว่า มักโระห์ (ศาสนาตำหนิ) เพราะเราไม่ได้ตั้งเกณฑ์หรือเงื่อนไขว่าจะต้องใช้เกิน ฮาราม (ห้าม) รับส่วนเกินศาสนาถือว่าเป็น ริบา (ดอกเบี้ย) ทั้งนี้เนื่องจอกท่านรอซูลุ้ลลอฮ์ (ซ.ล.) กล่าวว่า ที่ดีๆของพวกท่าน ให้พวกท่านทำให้สวยงามกับการใช้หนี้ หมายถึง ควรใช้ให้เกินกว่าที่ขอยืมมา หรือขอยืมของที่คุณภาพไม่ดี ก็ควรเอาของที่มีคุณภาพดีไปใช้เขา

                (อิอาน่าตุดตอลิบีน                   เล่ม 3     หน้า   53)

                            

                                                  โดย อดีตจุฬาราชมนตรี (นายประเสริฐ มะหะหมัด) และ อาจารย์อาดัม มะหะหมัด

เป็นเพื่อน Line กับเรา