แท้จริงศาสนาอนุญาตให้มุสลิมเลี้ยงสุนัขได้ แต่มีข้อแม้!! (รายละเอียด)

22 ธค. 60     42029

แท้จริงศาสนาอนุญาตให้มุสลิมเลี้ยงสุนัขได้ แต่มีข้อแม้!! (รายละเอียด)

ศาสนาอนุญาตให้เลี้ยงสุนัขได้

อันที่จริงศาสนาให้มุสลิมเลี้ยงสุนัขได้ ไม่มีข้อห้ามแต่ประการใด เพียงแต่อนุญาติให้เลี้ยง เพื่อฝึกไว้ล่าสัตว์, มีไว้เฝ้าฝูงสัตว์, เฝ้าสวนเฝ้าไร่ หรือแม้กระทั้งเฝ้าอาคารสถานที่ก็ตาม

ท่านรอซูลลุลลอฮฺ กล่าวว่า :

“เมื้อท่านปล่อยสุนัขที่ฝึกไว้ล่าสัตว์ ท่านจงกล่าวนามอัลลลอฮฺ ก่อนปล่อยมันไป และท่านจงบริโภคสิ่งที่มันจับให้แก่ท่าน นอกจากสุนัขมันดิน (สัตว์ทีล่ามาได้) เช่นนี้ท่านจงอย่าบริโภค เพราะฉันกลัวว่ามันจับมาเพื่อตัวของมันเอง (ไม่ใช่จับมาให้ท่าน)”

สรุปในเบื่องต้นว่า มุสลิมสามารถเลี้ยงสุนัขเพื่อล่าสัตว์ได้ อีกทั้งสุนัขที่ล่าสัตว์ตามคำสั่งของเรานั้น เราสามารถบริโภคเนื้อนั้นได้โดยมีเงื่อนไขว่า ต้องเป็นสุนัขที่เราฝึกมันเอง ประเด็นต่อมาให้กล่าวนามอัลลอฮฺก่อนจะปล่อยมันไปล่าสัตว์ ฉะนั้น หากสุนัขตัวอื่นที่ไม่ใช่สุนัขตัวที่เราฝึกไว้ ล่าสัตว์มาให้เรา เช่นนี้ ก็ไม่อนุญาตให้บริโภคสัตว์ที่มันล่ามา

“แท้จริงท่านกล่าวนามอัลลอฮฺแก่สุนัข (ที่) ท่าน (เลี้ยง) เถิด โดยไม่ต้องกล่าวนามอัลลอฮฺแก่สุนัขตัวอื่น”

ท่านร่อซุลุลลอฮฺ กล่าวว่า

“และหากเหล่าสัตว์ตัวอื่นมา (ล่า) ปะปนกับสุนัข (ที่ท่านฝึกไว้) เช่นนั้น (หากมันล่าสัตว์มา) ท่านจงอย่าบริโภค (สัตว์ที่ถูกล่านั้น)”


การช่วยเหลือสุนัขก็ได้ผลบุญเช่นกัน

อันที่จริงการช่วยเหลือสัตว์นั้น ถือว่าเป้นความดี และได้รับผลตอบแทนจากพระองค์อัลลอลฮฺ แม้ว่าจะเป็นการช่วยเหลือสุนัขโดยทำให้มันหายหิว หรือกระกายก็ได้ผลบุญเช่นกัน

ท่านร่อซูลลุลลอฮฺ กล่าวว่า “มีชายผู้หนึ่งอยู่ในระหว่างเดินทาง เขาเกิดกระหายอย่างรุนแรง เขาพบบ่อน้ำ เขาลงไปในบ่อน้ำนั้น และเขาก็ดื่มน้ำ จากนั้นเขาก็ขึ้นมา (ถึงปากบ่อ) พบสุนัขตัวหนึ่งกำลังกระหายน้ำ, เขากล่าวขึ้นว่า สุนัขตัวนี้กระหายเฉกเช่นการกระหายของฉัน (เมื่อสักครู่นี้)”

“เขาจึง (ตัดสินใจ) ลงไปในบ่อน้ำ ตักน้ำจนเต็มรองเท้าคุฟ (หุ้มข้อ) จากนั้นเขาใช้ปากของเขากัดรองเท้าดึงขั้นจนถึงปากบ่อ แล้วสุนัขตัวนั้นก็ได้ดื่มน้ำ, (เหตุการณ์) ข้างต้น พระองค์อัลลอฮฺ ทรงพอพระทัยเขา และอภัยโทษให้แก่เขา”

การห้ามเลี้ยงสุนัขไว้ในบ้านของมุสลิม ซึ่งสาเหตุการห้ามมี ดังนี้

1.การเลี้ยงสุนัขไว้ในบ้าน มลาอิกะฮฺ (เราะหฺมะฮฺ) จะไม่เข้าบ้าน

มุสลิมบ้านใดที่มีสุนัขเลี้ยงไว้ในบ้าน มลาอิกะฮฺแห่งความเมตตา (เราะหฺมะฮฺ) จะไม่เข้าบ้านหลังนั้น

ท่านร่อซูลลุ้ลลอฮฺ กล่าวว่า : “มลาอิกะฮฺจะไม่เข้าบ้านหลังหนึ่ง หลังซึ่ง (เลี้ยง) สุนัข และ (แขวน) รูปภาพ (คน,รูปภาพสัตว์) ไว้ในบ้าน”

อนึ่ง กรณีมลาอิกะฮฺไม่เข้าบ้านมุสลิมหลังที่มีสุนัขเลี้ยงไว้ หรือมีรูปภาพคน (สัตว์) แขวนไว้ในบ้าน เช่นนี้ ชัยฏอนจะเข้าบ้านหลังนั้นแทน

2.บ้านที่เลี้ยงสุนัขผลบุญจะถูกลดลงทุกวัน

มุสลิมคนใดที่เลี้ยงสุนัขไว้ในบ้าน เช่นนี้ผลบุญของเขาจะถูกลดลงทุกๆวันๆ ละหนึ่งกีรอฏ

ท่านร่อซูลลุลลอฮฺ กล่าวว่า:  “บุคคลใดที่เลี้ยงสุนัข (ไว้ในบ้าน) โดยไม่ใช่เพื่อเป็นสุนัขเฝ้าสวน หรือเพื่อเฝ้าปศุสัตว์ หรือไม่ใช่เพื่อล่าสัตว์ (เช่นนั้น) ผลบุญของเขาจะถูกบั่นทอนทุกวัน วันละหนึ่งกีรอฏ”

การที่มุสลิมเลี้ยงสุนัขที่ไม่ใช่สิ่งซึ่งศาสนาอนุญาตให้เลี้ยงนั้น เขาจะถูกบั่นทอนผลบุญทุกวันๆ ละ 1 กีรอฏเท่ากับภูเขาอุฮุดหนึ่งลูก

ท่านร่อซูลลุลลอฮฺ กล่าวว่า:  “บุคคลใดที่นมาซญะนาซะฮฺ สำหรับเขาจะได้ (ผลบุญ) หนึ่งกีรอฏ และบุคคลใดที่เดินไปส่งที่มัยยิต (ที่กุบุร) จนกระทั่ง (มัยยิต) ถูกหย่อนลงหลุม เช่นนี้สำหรับเขา (จะได้ผลบุญ) สองกีรอฏ, ผู้รายงานหะดีษกล่าวว่า, ฉันถามว่า โอ้ท่านอบูฮุร็อยเราะฮฺ หนึ่งกีรอฏนั้นเท่าไหร่กัน? เขาตอบว่า (หนึ่งกีรอฏ) ก็เท่ากับหนึ่งภูเขาอุฮุด”

3.  การเลี้ยงสุนัขในบ้านสร้างความลำบากในเรื่องการทำความสะอาด

การเลี้ยงสุนัขไว้ในบ้านนั้น จะสร้างความลำบากให้แก่เจ้าของบ้านในเรื่องการทำความสำอาดภาชนะที่ถูกน้ำลายของสุนัข เพราะการทำความสะอาดภาชนะที่ถูกสุนัขเลียนั้นต้องล้างด้วยดิน (หรือที่ เรียกว่า “น้ำดิน”) เพราะคงไม่มีเจ้าของบ้านคนใดที่ล่วงรู้ว่าภาชนะใดบ้างที่ถูก หรือไม่ถูกน้ำลายของสุนัข ด้วยเหตุนี้ ศาสนาจึงไม่อนุญาตให้เลี้ยงสุนัขไว้ในบ้าน หรือที่อยู่อาศัยของมุสลิมนั้นเอง

ท่านร่อซูลลุ้ลลอฮฺ กล่าวว่า:  “เมื่อสุนัขเลียภาชนะของบุคคลใดในหมู่พวกท่าน เช่นนั้น จงล้างภาชนะนั้น (ด้วยน้ำสะอาด) เจ็ดครั้ง โดยให้ครั้งแรกเป็นน้ำดิน”

เครดิต: อ. มุรีด ทิมะเสน
islamhouse.muslimthaipost.com

เป็นเพื่อน Line กับเรา