16 เสบียงคุ้มครองจากการถูกทรมารในกุโบร์

13 กพ. 61     13256

16 เสบียงคุ้มครองจากการถูกทรมารในกุโบร์

16 เสบียงคุ้มครองจากการถูกทรมารในกุโบร์

เสบียงที่จะคุ้มครองชาวกุโบร์มิให้ถูกทรมารถูกลงโทษในสุสาน คือ อาม้าลที่ซอและห์
โดย:  อ.มุสตอฟา อยู่เป็นสุข

1.การละหมาด

2.การจ่ายซากาต

3.การถือศีลอด

4.การทำฮัจญ์

5.การทำอุมเราะห์

6.การอ่านอัลกุรอานอย่างพินิจพิจารณา

7.การขอดุอาร์

8.การทำซอดาเกาะห์การบริจาคทาน

9.การละหมาดซุนนะห์ต่างๆ

10.การเชื่อฟังปฎิบัติตามบิดามารดา

11.การติดต่อกับเครือญาติ

12.การเลี้ยงดูเด็กกำพร้า

13.การดูแลหญิงหม้าย

14.การมีความยุติธรรม

15.การเชิญชวนผู้คนทำความดี

16.การห้ามปรามผู้คนจากการทำความชั่ว

และอื่นๆ

ตัวอย่างทั้ง 16  ข้อนี้ เป็นเสบียงที่คนตายจะพาติดตัวไปยังสุสาน และสามารถขจัดความกลัวทำให้สุสานของเขา มีรัศมีขจัดความเหงาและอยู่อย่างโดดเดี่ยว และเป็นเครื่องมือทำให้ร่างกายและวิณญาณของเขาอยู่อย่างมีความสุข

ที่มา:  สวรรค์ในบ้าน

เป็นเพื่อน Line กับเรา