ทำไมอิสลามส่งเสริมให้ฆ่าจิ้งจก ตุ๊กแก แถมยังได้ผลบุญด้วย

11 กย. 61     30136

ทำไมอิสลามส่งเสริมให้ฆ่าจิ้งจก ตุ๊กแก แถมยังได้ผลบุญด้วย

ทำไมอิสลามส่งเสริมให้ฆ่าจิ้งจก ตุ๊กแก แถมยังได้ผลบุญด้วย

สัตว์ที่ส่งเสริมให้ฆ่า และได้ผลบุญด้วย 

ส่งเสริมให้ฆ่า จิ้งจก (ตุ๊กแก) 

นางอุมมุชะรีกเล่าว่า “แท้จริงท่านนบีมุฮัมมัด สั่งใช้ให้ฆ่าจิ้งจก (ตุ๊กแก) ” อีกหะดีษบทหนึ่ง ท่านร่อซูลลุลลอฮฺ กล่าวว่า

“บุคคลใดที่ตีจิ้งจก (ตุ๊กแก) ตายครั้งแรก สำหรับเขา จะได้ผลบุญเท่านั้น เท่านี้ และบุคคลใดที่ตีจิ้งจกตายในครั้งที่สอง สำหรับเขาจะได้ผลบุญเท่านั้น เท่านี้ แต่ (ผลบุญ) น้อยกว่าครั้งแรก และ(ถ้า) เขาตีจิ้งจกตายในครั้งที่สาม เช่นนี้สำหรับเขาจะได้ผลบุญเท่านั้น เท่านี้แต่ได้(ผลบุญ) น้อยกว่าครั้งที่สอง”

อีกหะดีษบทหนึ่ง ท่านรอซูลลุลลอฮฺ กล่าวว่า

“บุคคลใดทีฆ่าจิ้งจก (ตุ๊กแก) ในการตีครั้งแรกตาย สำหรับเขา จะได้รับผลบุญถึง 100  ความดี, ส่วนการตีครั้งที่สองตาย ผลบุญของเขาจะน้อยกว่าครั้งแรก และ (หาก) เป็นการตีครั้งที่สามตาย ผลบุญของเขาจะได้น้อยกว่าครั้งที่สอง”

สาเหตุทีให้ฆ่าจิ้งจก (หรือตุ๊กแก) ตายในครั้งแรกนั้น นักวิชาการบางท่านอธิบายว่า อันที่จริงการฆ่าจิ้งจกนั้น ศาสนาส่งเสริมให้รีบฆ่ามัน โดยการตีในครั้งแรก หรือฆ่าครั้งแรกให้ตายทันที เพราะหากครั้งแรกไม่ตาย มันจะหนีรอด ซึ่งโอกาสที่จะจับมันมาใหม่ยากกว่าครั้งแรก

และอีกเหตุผลหนึ่งคือ หารฆ่าให้ตายในครั้งแรก มันจะไม่ทรมานนั้นเอง

สาเหตุที่ศาสนาส่งเสริมให้ฆ่าจิ้งจก (ตุ๊กแก) 

สาเหตุที่ศานาส่งเสริมให้ฆ่าจิ้งจก (ตุ๊กแก) ก็เพราะ จิ้งจกเป็นสัตว์ประเภทเดียวที่เป่าไฟให้ปะทุขณะที่ท่านนบีอิบรอฮีม ถูกโยนลงในกองไฟ ด้วยเหตุนี้เองท่านร่อซุลลุลลอฮฺ จึ้งสั่งใช้ให้ฆ่ามัน

นางสาอิบะฮฺ เล่าว่า

“แท้จริงนางได้เข้าไปหาท่านหญิงอาอซะฮฺ นางจึงเห็นหอกถูกวางอยู่ในบ้านของนาง, นางจึงเอ่ยถามขึ้นว่า โอ้มารดาแห่งปวงผู้ศรัทธา เธอใช้หอกนี้ทำอะไรหรือ? นางตอบว่า ฉันช้หอกนี้ไว้แทงจิ้งจก ซึ่งนบีของอัลลอฮฺเคยกล่าวแก่เราว่า ครั้นเมื่อนบีอิบรอฮีม ถูโยนลงในกองไฟ ไม่ปรากฏสัตว์ตัวใดบนแผ่นดินนี้จะช่วยดับไฟ นอกจากจิ้งจกมันช่วยเป่าไฟ(ให้ปะทุขึ้น) ด้วยเหตุนี้ท่านร่อซูลลุลลอฮฺ จึ่งสั่งใช้ให้ฆ่าพวกมันนั้นเอง”

เครดิต: อ. มุรีด ทิมะเสน
islamhouse.muslimthaipost.com 

เป็นเพื่อน Line กับเรา