ทําไมญินและชัยฏอน จึงเชื่อฟังเครื่องรางของขลัง ?

13 กย. 61     1448

ทําไมญินและชัยฏอน จึงเชื่อฟังเครื่องรางของขลัง ?

 

 

ทําไมพวก ญิน และ ชัยฏอน จึงเชื่อฟังเครื่องรางและของขลัง ?

ญิน ที่ไม่ศรัทธาและชัยฏอนบางตนได้เลือกเดินทางผิดและทํา ผิดในเรื่องต่างๆ อิบลีสและไพร่พลของมันปรารถนาความชั่วและวางแผน ชั่วร้าย มันได้กล่าวว่า :

“ด้วยอํานาจของพระองค์ ฉันจะหลอกลวงพวกเขา ทั้งหมด ยกเว้นปวงบ่าวของพระองค์ที่มีความจริงใจ” (กุรอาน 38:82-83)

นอกจากนั้น มันยังได้กล่าวอีกว่า “พระองค์ทรงเห็นแล้วมิใช่หรือ ว่าเขาผู้นี้ที่พระองค์ทรงให้เกียรติ หากพระองค์ทรงเลื่อนเวลาให้แก่ฉัน จนถึงวันแห่งการฟื้นคืนชีพ ฉันก็จะทําลายพงศ์พันธุ์ของเขา ยกเว้นเพียง ไม่กี่คนเท่านั้น” (กุรอาน 17 : 62)

ถ้าหากธรรมชาติหรืออารมณ์ของมนุษย์เสื่อมเสีย ดังนั้น เขาก็จะต้องการสิ่งที่เป็นอันตรายต่อเขาและเขาจะมีความสุขและรักมัน ชัยฏอน มีวิญญาณที่เสื่อมเสีย เมื่อใครบางคนถูกชักนําไปเข้าใกล้มันโดยเครื่องราง ของขลังคําสาบานและตําราไสยศาสตร์ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการปฏิเสธศรัทธา และการนําสิ่งใดมาเป็นภาคีกับอัลลอฮฺ นั่นก็เหมือนกับการติดสินบนมัน ดังนั้น มันจะทําบางสิ่งบางอย่างที่มนุษย์ต้องการ

คนที่มีจิตใจเลวทรามผู้นั้นจะเขียนวจนะของอัลลอฮฺด้วยสิ่งที่ สกปรกและเขาจะกลับตัวอักษรของคําว่า “กุลสุวัลลอฮุ อะฮัด” (จงกล่าว เถิด พระองค์คืออัลลอฮฺ ผู้ทรงเอกะ) หรืออ่านซูเราะฮฺ ยาซีนหรือทําสิ่ง อื่นเพื่อเอาใจชัยฏอน เมื่อใครพูดหรือเขียนสิ่งที่ชัยฏอนพอใจ มันก็จะ ช่วยเขาบางอย่างเป็นการตอบแทน เช่น ทําให้แหล่งน้ำซึมหายไปหรือแบกเขาไปในอากาศยังสถานที่บางแห่งหรือนำทรัพย์สินของคนอื่นมา หรือทำร้ายคนที่เป็นศัตรูให้


ญินชีวิตที่เร้นลับ
โดย: บรรจง บินาซัน
http://islamhouse.muslimthaipost.com

เป็นเพื่อน Line กับเรา