ละหมาด ทำอย่างไร ชมภาพ

23 เมย. 55     120911

สอนละหมาดผู้หญิง    รูปผู้หญิงละหมาด    วิธีการละหมาดของผู้หญิง    รูปท่าละหมาดรูกู

สรุปวิธีละหมาดฟัรดูประจำวัน

การละหมาดฟัรดูที่มุสลิมทุกคนจำเป็นต้องกระทำในวันหนึ่งๆมีอยู่ 5 เวลา ดังจะกล่าวสรุปวิธีละหมาดตามขั้นตอนต่างๆของการละหมาดแต่ละเวลาคือ

ละหมาด ทำอย่างไร ชมภาพ วิธีละหมาดซุบฮิ

มี 2 ร่อกะอัต ให้ปฏิบัติตามลำดับดังนี้
>> ร่อกะอัตที่ 1

1. ให้เริ่มพิธีด้วยการยืนตรง เท้าห่างกันประมาณ 1 คืบ หันหน้าไปทางทิศ กิบลัต
สำหรับประเทศไทยหันไปทางทิศตะวันตก ตามองลง ตรงที่ที่จะกราบสุญูดข้างหน้า สำรวมจิตแน่วแน่มุ่งตรงต่ออัลเลาะฮ์ ซ. บ. และอ่านนำว่า
ละหมาด ทำอย่างไร ชมภาพ อ่านว่า " อู้ซ้อลลี ฟัรด็อด ซุบฮิ ร๊อกอะตัยนี่ อะดาอันลิ้ลลาฮี่ตาอ้าลา "
คำเนียต " ข้าพเจ้าละหมาดฟัรดูซุบฮี2 ร่อกะอัต ในเวลาเพื่ออัลเลาะฮฮ์ตะอาลา "

ละหมาด ทำอย่างไร ชมภาพ ละหมาด ทำอย่างไร ชมภาพ

2. ตักบีรร่อตุลอิฮรอม คือยกมือทั้งสองข้างโดยแบฝ่ามือไปข้างหน้า ให้หัวแม่มือจรดหรืออยู่ระดับติ่งหูทั้งสองข้าง แล้วกล่าวคำว่า ละหมาด ทำอย่างไร ชมภาพ อ่านว่า " อัลลอฮู่อั๊กบัร "
ในชณะที่กล่าวคำ อัลลอฮู่อั๊กบัร ให้ตั้งเจตนา หรือนึกในใจ ( เนียต) ว่าข้าพเจ้าละหมาดฟัรดูซุบฮ์ 2 ร่อกะอัต ในเวลาเพื่ออัลลอฮตะอาลา แล้วลดมือทั้งสองลงมากอดอกให้มือขวาทับข้อมือซ้าย

ละหมาด ทำอย่างไร ชมภาพ ละหมาด ทำอย่างไร ชมภาพ

3. แล้วอ่านดุอา อิฟติตะฮ์ ดังนี้
ละหมาด ทำอย่างไร ชมภาพ

อ่านว่า " อัลลอฮู่อักบัร กาบีรอ วัลฮัมดูลิลลาฮี่ ก้าซีรอ ว่าซุบฮานัลลอฮี่ บุครอเตา ว่า อ้า ซีลา วัจญะห์ตู้วัจฮี่ยาลิลลาซีย์ ฟ่าตอรอซซ่ามาว่าตี้วัลอัรฎ่อ ห้านีฟัมมุสลีเมาว์ ว่ามาอานา มีนัลมุชรีกีน อินน่าซอลาตี ว่านูซูกี ว่ามะห์ยาย่า ว่าม่ามาตี ลิลลาฮี่ ร้อบบิลอาล่ามีน ลาซ่ารีก้าล้าอู ว่าบิซาลีก้า อู้มิรตู้ว่าอานา มีนัลมุสลีมีน "

ละหมาด ทำอย่างไร ชมภาพ ละหมาด ทำอย่างไร ชมภาพ

4. อ่านอะอูซุบิลลาฮ์ บิสมิลลาฮ์และซุเราะอ์ฟาติฮะห์จนจบ คือ
ละหมาด ทำอย่างไร ชมภาพ " อ้าอูซุบิลลาฮี่ มีนัสซัยตอนิรรอญีม "

ละหมาด ทำอย่างไร ชมภาพ บิสมิลลา ฮิรเราะห์ มา นีรรอฮีม
อัลฮัมดูลิลลาฮีร้อบบิลอาลามีน อัรเราะห์มานิรรอฮีม มาลีกี้เยามิดดีน อี้ยากาน๊ะบูดู ว่า อี้ยากานัซตาอีน อิห์ดีนัซซี่รอตอลมุสตากีม ซีรอตอลลาซี นาอันอัมตาอาลัยเฮม ฆอยริลมัฆดูบีอาลัยเฮม วาล้าดดอลลีน อามีน

5. อ่านซูเราะห์ใดซูเราะห์หนึ่งจากอัลกุรอาน เช่น ซูเราะฮ์ อัลกาฟีรูน คือ

ละหมาด ทำอย่างไร ชมภาพ

อ่านว่า " บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรรอฮีม
กุ้ลยาอัยยูฮัลกาฟีรูน ลาอ๊ะบูดูมาตะบูดูน ว่าลาอันตุม อาบี้ดูน่ามาอันตุม ว่าลาอาน่าอ่าบีดุมมาอ้าบัดตุม วาลาอันตุม อาบี้ดูน่ามาอะบุด ล่ากุมดีนุกุม วาลี่ยาดีน "

6. เมื่ออ่านซุเราะห์ เสร็จแล้วให้กล่าวว่า ละหมาด ทำอย่างไร ชมภาพ อ่านว่า " อัลลอฮู่อั๊กบัร "

พร้อมกับยกมือทั้งสองเหมือนกับการตั๊กบีรร่อตุ้ลอิฮรอม ในข้อ 2 แล้วเอามือลง ก้มศรีษะ โดยโน้มตัวลงเอาฝ่ามือจบเข่า ให้ศรีษะและหลังอยู่ในระดับเดียวกัน เรียกว่า ร่อเกาะอ์ หรือรูกัวะอ์ หยุดนิ่งพร้อมกับอ่านตัลเบียะฮ์ คือ

ละหมาด ทำอย่างไร ชมภาพ อ่านว่า " ซุบฮ่านาร้อบบียัลอ้าซีม ว่าบี้ฮัมดิฮ "

ละหมาด ทำอย่างไร ชมภาพละหมาด ทำอย่างไร ชมภาพ

7. เมื่ออ่านตัสเบียะฮ์จบเเล้วให้เงยขึ้นมายืนตรง ขณะที่กำลังที่เงยให้อ่านว่า

ละหมาด ทำอย่างไร ชมภาพ อ่านว่า " ซ่ามีอัลลอฮู่ ลี่มันห้ามีดะฮ์ "

ละหมาด ทำอย่างไร ชมภาพ

พร้อมกับยกมือทั้งสองขึ้นเสมอไหล่เหมือนกับการตักบีร ครั้งแรก แล้วจึงลดมือลงแนบกับข้างตัวเรียกว่า เอี๊ยะติด๊าล ขณะที่ยืนตรงอยู่นี้ไห้อ่าน

ละหมาด ทำอย่างไร ชมภาพ อ่านว่า " ร็อบบ้านา ล้ากัลฮัมด์" ละหมาด ทำอย่างไร ชมภาพ ละหมาด ทำอย่างไร ชมภาพ
8. กล่าว อัลลอฮู่อั๊กบัร พร้อมกับลดตัวลงคุกเข่ากับพื้น เอา ฝ่ามือยีนลงที่พื้น่ ให้ปลายนิ้วมือขี้ตรงไปข้างหน้า แล้วก้มลงให้หน้าผากแนบลงกับพื้นและจมูกแตะพื้นปลายนิ้วเท้าแนบพื้น เรียกว่า สุญูด ให้หยุดนิ่งพร้อมกับอ่าน

ละหมาด ทำอย่างไร ชมภาพ อ่านว่า " ซุบฮาน่า ร็อบบียั๊ลอ๊ะอลาว่าบีฮัมดิฮ์ "

ละหมาด ทำอย่างไร ชมภาพ ละหมาด ทำอย่างไร ชมภาพ

9. กล่าว ละหมาด ทำอย่างไร ชมภาพ อ่านว่า " อัลลอฮู่อั๊กบัร "

พร้อมกับเงยศรีษะจากการสุญูดขึ้นมานั่ง เรียกว่า นั่งระหว่างสองสุญูด ในการนั่ง ให้เอาตาตุ่มเท้าซ้ายรองก้น ให้ท้องนิ้วของเท้าขวายันพื้น ฝ่ามือทั้งสองวางบนเข่าแล้วจึงอ่าน

ละหมาด ทำอย่างไร ชมภาพ

อ่านว่า " ร็อบบิฆ์ฟิรลี วัรฮัมนี วัรซุกนี วะฮ์ดีนี ว่าอาฟีนี วะฟู่อันนี

ละหมาด ทำอย่างไร ชมภาพ ละหมาด ทำอย่างไร ชมภาพ

เป็นเพื่อน Line กับเรา