วิธีละหมาด แบบต่างๆ

23 เมย. 55     37706

วิธีละหมาด - การละหมาดคือ (ขั้นตอนการละหมาด    วิธีการละหมาด ) 

การละหมาด คือ เสาหลักของศาสนาอิสลาม...

          เมื่อได้ยินเสียงอาซาน ให้เตรียมตัวไปละหมาด และให้ทิ้งภาระหน้าที่ต่างๆ

          สิ่งแรกที่มนุษย์จะถูกสอบสวนในวันกิยามะฮ์ คือ การละหมาด

          งานที่ดีที่สุด คือ การละหมาด การเอี๊ยะติกาฟเดือนรอมาฏอน การอ่านอัลกุรอาน การซิกรุลุลอฮ์ การรักษาความสะอาด การทำนุบำรุงมัสญิด

          ให้ก้าวเท้าขวา เข้าไปในมัสญิด และก้าวเท้าซ้ายออกจากมัสญิด พร้อมกับอ่านดุอาร์ และอย่าได้พูดคุยในสิ่งไร้สาระภายในมัสญิด

          สมควรละหมาดซุนนะฮ์  ควบคู่กับละหมาดฟัฏรู อันจะทำให้ได้รับผลบุญเพิ่มขึ้น

          การละหมาดญะมาอะฮ์ จะได้รับภาคผลมากกว่า ละหมาดคนเดียว 27 เท่า

          ห้ามมะมูมยืนล้ำหน้าอิหม่าม และปฏิบัติล้ำหน้าอิหม่าม

          ห้ามละหมาด ในกุโบร(สุสาน) ในห้องน้ำ ในสถานที่ที่เป็นนญิส

          จงให้ผู้อยู่ในครอบครัว ทำการละหมาด ให้ชี้แจงถึงความประเสริฐของการละหมาด และโทษทัณฑ์ของการทิ้งละหมาด

          จงมีความสำรวมในการละหมาด แต่งกายให้เหมาะสมกับการเข้าเฝ้าอัลลอฮ์

          ห้ามประกาศซื้อขายสิ่งของ หาของหาย หรือลงอาญาในมัสยิด ห้ามประดับประดามัสญิดเพื่อการโอ้อวด หรือมีลวดลาย ทำให้จิตใจของผู้ละหมาดขาดความสำรวม

          อนุญาตให้สตรีไปละหมาดที่มัสญิดได้ โดยแต่งกายให้มิดชิดและไม่ใส่น้ำหอม จนกลิ่นโชยไปยังผู้อื่น

          ชำระร่างกายให้สะอาด สวมเสื้อผ้าสะอาด ใส่ของหอม(มุสลิมีน) แล้วรีบไปมัสญิดในวันญุมุอะฮ์(วันศุกร์)

          ควรอ่านซูเราะห์ อัลกะฮ์ฟี ตัสเบียห์ ตะห์มีด ตะห์ลีล ตักบีร ซอละหวาตนะบี  อ่านดุอาร์ และกล่าวซิกุลุลอฮ์ให้มาก ในวันญุมุอะฮ์

          จงทำละหมาดซุนนะฮ์ เพื่อเพิ่มพูนความดี จากการละหมาดฟัฏรู

          จงใช้ให้ลูกๆละหมาดเมื่ออายุ 7 ปี และจงลงโทษ บังคับให้ละหมาดเมื่อเขาอายุ 10 ปี

         การละหมาดจะลบล้างความผิด ดั่งน้ำที่ชำระสิ่งสกปรก

          บ่าวจะใกล้ชิดกับพระองค์อัลลอฮ์มากที่สุด ขณะที่เขาทำการสุญูด

          สิ่งลบล้างความผิด คือ การละหมาดอย่างสมบูรณ์ ท่ามกลางอากาศหนาวเหน็บ การก้าวเดินไปยังมัสญิด การรอเวลาละหมาดจากเวลาหนึ่งยังอีกเวลาหนึ่ง.

ละหมาดสุนัต

ละหมาดสุนัต คือละหมาดที่ศาสนาไม่บังคับ ใครจะละหมาดหรือไม่ละหมาดก็ได้ตามใจสมัครแต่การละหมาดสุนัตก็มีความสำคัญมาก เพราะเป็นการทดแทนความบกพร่องของละหมาดฟัรดู และเพิ่มผลบุญของการละหมาดฟัรดูให้ดียิ่งขึ้น

ท่านนาบีมุฮัมมัด ซลฺ ได้กล่าวไว้มีความว่า

“ สิ่งแรกของบรรดาการงานของมนุษย์ที่จะต้องถูกสอบสวนในวันกิยามะฮ์ คือการทำละหมาด โดยพระผู้เป็นเจ้าของเราจะมีโองการยังมะลาอีกะฮ์ว่า จงไต่สวนการละหมาดของบ่าวของข้าซิว่าถูกต้องก็จงบันทึกให้เขาว่าสมบูรณ์ หากละหมาดของเขามีข้อบกพร่อง ก็จงพิจารณาซิว่า เขาละหมาดสุนัตไว้หรือเปล่า หากเขาละหมาดสุนัตไว้ ก็จงบันทึกว่าละหมาดฟัรดูของเขาสมบูรณ์ถูกต้องเพราะผลของการละหมาดสุนัตของ เขาและให้ถือว่าการงานอื่นๆ ของเขา ก็สมบูรณ์ถูกต้องด้วย

วิธีละหมาด แบบต่างๆ ละหมาดอิซติคอเราะฮ

ละหมาดอิซติคอเราะฮ์ คือการละหมาดเพื่อขอต่อพระผู้เป็นเจ้าให้เลือกสิ่งที่ดีให้เรา ทั้งนี้ท่านน่าบี ซ.ล.ได้ทรงกล่าวว่า “ อัลเลาะห์จะไม่ทรงให้ความชั่วกับผู้ที่ขอความดีจากพระองค์เลย

ท่านอีมามฆ่อซาลีได้กล่าวไว้ในหนังสือเอียะฮ์ยาอุลูมิดดีน ว่า “ ผู้ใดตั้งใจที่จะประกอบการงานใด แต่ยังตัดสินใจไม่ถูกว่าจะทำสิ่งนั้นหรือละสิ่งนั้นดี แท้จริงเมื่อเป็นเช่นนี้ ท่านนบี ซ.ล.ได้ใช้ให้ผู้นั้นทำละหมาด 2 ร่อกะอัต” คือละหมาดอิซติคอเราะฮ์

วิธีละหมาดอิซติคอเราะห์มี 2 ร่อกะอัตปฏิบัติเหมือนกับการละหมาดธรรมดา อ่านนำว่า

วิธีละหมาด แบบต่างๆ

อ่านว่า " อู้ซ้อลลี ซุนน่าตั้ลอิซตี้คอเราะห์ร๊อกอ้าตัยนี่ลิ้ลลาฮี่ตะอาลา "

เนียตว่า ข้าพเจ้าละหมาดสุนัต อิซติคอเราะฮ์ 2 ร่อกะอัต เพื่ออัลเลาะห์ตะอาลา

ร่อกะอัตที่ 1 หลังจากอ่านฟาติฮะห์แล้ว ให้อ่าน กุ้ลยาอัยยู่ฮัลกาฟีรูน

ร่อกะอัตที่ 2 หลังจากอ่านฟาติฮะห์แล้ว ให้อ่าน กุ้ลฮูวั้ลลอฮู่อะฮัด

หลังจากให้สลามแล้ว ให้อ่านดุอานี้

วิธีละหมาด แบบต่างๆ

วิธีละหมาด แบบต่างๆ ละหมาดตัซเบียะห์

ละหมาดตัซเบียะห์เป็นละหมาดสุนัตชนิดหนึ่งที่มีภาคผลบุญยอดเยี่ยม มีฮะดิซจากท่านน่าบี ซล. ได้กล่าวกับลุงของท่านคืออับบาส อิบนิอับดุลมุตตอลิบว่า

“ ฉันจะให้ท่านด้วยสิ่งหนึ่งซึ่งเมื่อท่านได้ปฏิบัติแล้วอัลเลาะห์ ซ.บ. จะให้อภัยแก่ท่านในบาปกรรมของท่านทั้งบาปเก่าและใหม่ ทั้งบาปที่ทำซ่อนเร้นและเปิดเผย ทั้งบาปเล็กและใหญ่ สิ่งนั้นคือท่านจงทำละหมาดตัซเบียะห์ หากท่านสามารถปฏิบัติได้ทุกวันก็จงกระทำเถิด หากไม่สามารถก็จงกระทำทุกศุกร์ (คือสัปดาห์ละ 1 ครั้ง) หากยังไม่สามารถก็จงกระทำเดือนละครั้ง หากยังไม่สามารถก็จงกระทำปีละครั้ง หากยังไม่สามารถ ก็ให้ทำสัก 1 ครั้ง ในชั่วชีวิตที่อยู่”

ละหมาดตัซเบียะห์มี 4 ร่อกะอัต ถ้าละหมาดกลางวันให้ละหมาด 4 ร่อกะอัตติดต่อกันแล้วให้สลาม ถ้าละหมาดกลางคืน ให้ละหมาด 2 ร่อกะอัตแล้วให้สลามแล้วจึงละหมาดอีก 2 ร่อกะอัตและให้สลามอีกครั้งหนี่ง

เนื่องจากเป็นการละหมาดที่ต้องมีคำอ่านมากกว่าปกติจำเป็นต้องใช้สมาธิมาก ดังนั้นจึงควรละหมาดกลางคืนเวลาที่สงบเงียบ โดยละหมาด 2 ร่อกะอัต ต่อหนึ่งสลาม ทำ 2 ครั้ง รวม 4 ร่อกะอัต

วิธีละหมาดตัซเบียะห์ ปฏิบัติดังนี้

1. อ่านนำว่า

วิธีละหมาด แบบต่างๆ

อ่านว่า " อู้ซ้อลลี ซุนน่าตั๊ดตัซเบียะห์ ร๊อกอาตัยนี่ ลิ้ลลาฮีต้าอาลา "

เนียตว่า ข้าพเจ้าละหมาดสุนัตตัซเบียะห์ 2 ร่อกะอัต เพื่ออัลเลาะห์ตะอาลา
2. เนียต ตักบีร์ และอ่านฟาติฮะห์เหมือนละหมาดธรรมดา
3. หลังจากอ่านฟาติฮะห์แล้ว ใน 2 ร่อกะอัตแรก ร่อกะอัตที่ 1 ให้อ่านซูเราะห์ อัตตะกาซุร ร่อกะอัตที่ 2 ให้อ่านซูเราะห์ อัลอัสริ
4. ใน 2 ร่อกะอัตหลัง ร่อกะอัตที่ 1 ให้อ่าน กุ้ลยาอัยยู่ฮั้ลกาฟีรูน ร่อกะอัตที่ 2 ให้อ่าน กุ้ลฮู่วัลลอฮู่อะฮัด
5. ในสองร่อกะอัตแรก เมื่ออ่านฟาติฮะห์ และซูเราะห์ในร่อกะอัตที่หนึ่งแล้ว ให้อ่านตัซเบียะห์นี้ 15 ครั้ง คือ

วิธีละหมาด แบบต่างๆ

ซุบฮานั้ลลอฮี่ วั้ลฮัมดู้ลิ้ลลาฮี่ ว่าลาอี้ลาฮ่า อิ้ลลั้ลลอฮู่ วั้ลลอฮู่อั๊กบัร ว่าลาเฮาล่า ว่าลากู้ว่าต้าอิ้ลลาบิ้ลลาฮิ้ลอาลียิ้ลอาซีม

 1. หลังจากนั้นจึงก้มรู่กัวะอ์ อ่านเหมือนที่อ่านละหมาดประจำคือ ซุบฮาน่าร๊อบบี้ยั้ลอ้าซีม ว่าบี้ฮัมดิ้ฮี 3 ครั้ง แล้วจึงอ่านตัซเบียะห์ตามข้อ 5 อีก 10 ครั้ง
 2. แล้วเงยขึ้นยืนอ่าน ซ่ามีอัลลอ...เหมือนที่เคยอ่าน แล้วจึงอ่านตัซเบียะห์นีอีก 10 ครั้ง
 3. แล้วจึงก้มสุญูด อ่านตัซเบียะห์เหมือนเคย 3 ครั้ง แล้วจึงอ่านตัซเบียะห์อีก 10 ครั้ง
 4. แล้วจึงนั่งระหว่าง 2 สุญู อ่านเช่นเคย แล้วจึงอ่านตัซเบียะห์อีก 10 ครั้ง
 5. แล้วจึงสุญูดครั้ง 2 อ่านเหมือนเดิม 3 ครั้ง แล้วจึงอ่านตัซเบียะห์อีก 10 ครั้ง
 6. หลังจากสุญูดครั้งที่ 2 แล้วจึงนั่งอีกอ่านตัซเบียะห์นี้อีก 10 ครั้งแล้วจึงยืนขึ้นเพื่อทำร่อกะอัตที่ 2 ต่อไป

ดังนั้นในร่อกะอัตที่ 1 นี้ จึงอ่านตัซเบียะห์นี้รวมทั้งหมด 75 ครั้ง

12. ในร่อกะอัตที่ 2 ก็ปฏิบัติเหมือนร่อกะอัตที่ 1 โดยเมื่อสุญูดครั้งที่ 2 แล้วจึงนั่งตะฮียัด ก่อนอ่านตะฮียัด ให้อ่านตัซเบียะห์ นี้ 10 ครั้ง แล้วจึงอ่านตะฮียัด เหมือนการละหมาดประจำ หลังจากนั้นจึงให้สลาม

รวมการอ่านตัซเบียะห์ทั้ง 2 ร่อกะอัตเป็นจำนวนทั้งสิ้น 150 ครั้ง

ต่อจากนั้นจึงลุกขึ้นยืนละหมาดตัซเบียะห์อีก 2 ร่อกะอัต โดยปฏิบัติเหมือนกับ 2 ร่อกะอัตแรก จนครบ 4 ร่อกะอัต รวมอ่านตัซเบียะห์ 300 ครั้ง

สำหรับผู้ที่อ่านตัซเบียะห์ไม่ครบถ้วนเพราะความหลงลืมให้เขาอ่านเพิ่มเติมส่วนที่ขาดไปในระหว่างละหมาด จะอ่านตอนไหนก็ได้ จนครบ 300 ครั้งก่อนให้สลาม

เมื่อละหมาดครบ 4 ร่อกะอัตแล้ว ควรอ่านดุอาด้วยก็จะดียิ่งขึ้น

หรือจะอ่านดุอาเหล่านี้ก็จะเป็นการสมควรยิ่งคืออ่าน

วิธีละหมาด แบบต่างๆ

อ่านว่า " ยาอัลเลาะห์ ยาเราะห์มาน ยาร่อฮีม ยาฮัยยู่ ยาก็อยยูม ยาซั้ลย่าลาลี่ วั๊ลอิ๊กรอม "

อ่านอีก 5 ครั้ง คือ

วิธีละหมาด แบบต่างๆ

อ่านว่า " ยาอะฮ์ลัตตั๊กวา ว่าอะฮ์ลั้ลเม้าฆ์ฟีร่อตี้ ยาซากี้ รอซฺซากี้รีน ตุ๊บอ้าลัยย่า เตาบาตันน่าซูฮา ว่าชิดนี บี้ฟัดลี่ เราะห์ม่าตี้ก้านูร็อน ว่าซฺฮูร็อน ว่าวู้ฎฮัน ยาอัรฺฮ่ามัรฺ "

วิธีละหมาด แบบต่างๆ ละหมาดตะฮัจญุด

ละหมาดตะฮัจญุดเป็นละหมาดสุนัตชนิดหนึ่ง ที่สำคัญยิ่งซึ่งท่านนบี ซล. ได้ละหมาดเป็นประจำแทบทุกค่ำคืน

กำหนดเวลาละหมาดตะฮัจญุดนั้นเริ่มตั้งแต่หลังเที่ยงคืนจนถึงแสงอรุณขึ้นแต่เวลาที่ดีเยี่ยมคือเวลาประมาณ 2.00 ถึง 3.00 น.

ละหมาดตะฮัจญุดมี 2 ร่อกะอัต วิธีละหมาดก็เหมือนกับการละหมาดประจำวันควรอ่านนำว่า

วิธีละหมาด แบบต่างๆ

อ่านว่า " อู้ซ้อลลี ซุนน่าตั๊ดต้าฮัจญู่ดี้ ร๊อกอ้าไตนี่ ลิ้ลลาฮี่ตะอาลา "

เนียตว่า ข้าพเจ้าละหมาดสุนัตตะฮัจญุด 2 ร่อกะอัต เพื่ออัลเลาะห์ตะอาลา

วิธีละหมาด แบบต่างๆ การนั่งเอียะติกาฟ

การนั่งเอียะติกาฟ คือการนั่งพักสงบในมัสยิด โดยการสำรวมทั้งกายและจิตใจ ท่านนบี ซ.ล.ได้ทรงกล่าวไว้มีความว่า “ ผู้ใดทำการเอียะติกาฟด้วยความศรัทธา และเพื่อขอผลความดีอัลเลาะห์จะทรงโปรดอภัยให้กับเขาในบาปกรรม ที่เขาได้เคยกระทำ

วิธีเอียะติกาฟนั้นจะต้องมีเนียต คือ มีการมุ่งสำรวมจิตว่า จะนั่งเอียะติกาฟในมัสยิด

ก่อนเนียตนั้น จะอ่านนำก่อนก็ได้คือ

วิธีละหมาด แบบต่างๆ

อ่านว่า " น่าวัยตู้อันอ๊ะอ์ต้ากี้ฟ่า ฟีย์ฮาซั้ลมัสยี่ดี้ ซุนน่าตันลิ้ลลาฮี่ตะอาลา "

เนียตว่า ข้าพเจ้าตั้งใจเอียะติกาฟในมัสยิดนี้ ซึ่งเป็นสุนัต เพื่ออัลเลาะห์ตะอาลา

-------------

ละหมาด

        ละหมาด (เพี้ยนมาจากคำว่า นมาซ เป็นคำที่ยืมมาจากภาษาเปอร์เซีย) หมายถึง การประกอบกิจบูชาสักการะอัลลอหฺ ด้วยการอ่านบทสรรเสริญ และการวิงวอน ในอาการต่าง ๆ เช่น ยืน ก้ม กราบ และนั่ง ภาษาอาหรับเรียกว่า ศอลาฮฺ ภาษามลายูว่า "sembahyang" ที่เป็นคำที่ประกอบจากคำว่า sembah (บูชา) และ yang (พระเจ้า) ซึ่งเพี้ยนเป็นภาษามลายูปัตตานีว่า "ซือมาแย" และภาษาไทยถิ่นใต้ว่า "มาหยัง"

  รากศัพท์

        คำว่า"ละหมาด" ในภาษาอาหรับคือ ศอลาต (Salah, صلاة) มาจากรากศัพท์ที่ประกอบด้วย ศอด (ص), ลาม (ل), และวาว (و) ความหมายของรากศัพท์นี้ในภาษาอาหรับคลาสสิกคือ สวดมนต์ อ้อนวอน บูชา ร้องทุกข์ กล่าวสุนทรพจน์ ขอพร ตามไปอย่างใกล้ชิด หรือ ติดต่อ ความหมายที่เป็นรากฐานของคำนี้เกี่ยวข้องกับความหมายที่ใช้ในอัลกุรอานทั้ง หมด

  วัตถุประสงค์

        การละหมาด คือ การแสดงความเคารพต่อพระเจ้าทั้งทางร่างกายและจิตใจ เป็นศาสนกิจประจำวันที่สำคัญที่สุดของศาสนาอิสลาม โดยอัลลอฮได้ทรงบัญญัติเกี่ยวกับการละหมาดในคัมภีร์ อัล-กุรอ่าน ว่า ก่อนละหมาดต้องอาบน้ำละหมาดทุกครั้ง แต่ในกรณีที่ไม่มีน้ำ ผู้ละหมาดสามารถใช้ ตายัมมุม หมายถึงฝุ่นดินที่สะอาด แทนได้ การละหมาดแบ่งเป็น 2 ประเภท - ประเภทที่ 1 ละหมาดฟัรดู ( ละหมาดบังคับ ) ได้แก่ ละหมาดประจำวัน วันละ 5 เวลา ละหมาดวันศุกร์ ( บังคับเฉพาะเพศชาย ) และละหมาดจีนาซะฮ์ ( สำหรับผู้ที่ถึงแก่กรรม ) โดยการละหมาดภาคบังคับซึ่งมุสลิมปฏิบัติตั้งแต่บรรลุนิติภาวะจนถึงวาระสุด ท้ายของชีวิต ปฏิบัติวันละ 5 เวลา ในเพศหญิง การละหมาดจะได้รับการยกเว้นในขณะที่มีรอบเดือน หรือมีเลือดหลังคลอดบุตร แต่จะต้องละหมาดชดเชยเมื่อเข้าสู่สภาพปกติ - ประเภทที่ 2 ละหมาดซุนนะฮ์ ( ละหมาดที่ไม่บังคับ ) ถ้าปฏิบัติจะได้บุญ หากไม่ปฏิบัติจะไม่บาป ได้แก่ ละหมาดในวันตรุษอีดิลิฏรี ละหมาดขอพร ฯลฯ สถานที่ทำการละหมาดจะกระทำที่ใดก็ได้ แต่ต้องเป็นสถานที่ที่สะอาด หากเป็นการละหมาดวันศุกร์จะละหมาดที่มัสยืด โดยจะหันหน้าไปทางทิศตะวันตก อันเป็นทิศที่ตั้งของกะบะฮ์ ( หินศักดิ์สิทธิ์ ) ให้นครเมกกะประเทศซาอุดิอาระเบีย

  เงื่อนไขของการละหมาด

 • ผู้ละหมาดต้องบรรลุวุฒิภาวะและมีสติสัมปชัญญะตามศาสนบัญญัติ (มุสลิมทุกคนสามารถละหมาดได้ แต่ผู้ที่บรรลุศาสนภาวะจำเป็นจะ
 ต้องละหมาด)
 • มีเจตนาแน่วแน่ (นียะหฺ)
 • หันหน้าไปทางทิศกิบลัต คือที่ตั้งของเมกกะ
 • การประกาศบอกเวลาละหมาด (อะซาน)
 • การประกาศให้ยืนขึ้นเพื่อละหมาด (อิกอมะหฺ)
 • ความสะอาดของร่างกาย เสื้อผ้า สถานที่

  การทําละหมาด

        ทำละหมาด คือการนมัสการต่อพระเจ้า ต้องทำเป็นประจำในหลายวาระคือ

 • รอบวัน ให้ทำวันละ ๕ ครั้งคือเวลาเช้าตรู่ (ซุบฮ์) ๒ รอกะอัต เวลาบ่าย (ซุฮุร) ๔ รอกะอัต เวลาเย็น (อัสริ) ๔ รอกะอัต เวลาพลบค่ำ (มักริบ) ๓ รอกะอัต และเวลากลางคืน (อิซา) ๔ รอกะอัต
 • รอบสัปดาห์ ให้รวมกันทำในวันศุกร์ ณ มัสยิด จำนวน ๒ รอกะอัต
 • รอบปี ให้ทุกคนมาละหมาด ณ มัสยิดหรือสถานชุมนุมซึ่งมีสองครั้งคือ
 • ละหมาดเมื่อสิ้นเดือนถือศีลอด (อีดิลพิตร์) เรียกว่า วันออกบวช จำนวน ๒ รอกะอัต
 • ละหมาดในวันเชือดสัตว์พลีทานเนื่องในเทศกาลฮัจยี (อีดิลฮัดฮา) ซึ่งเรียกว่า วันออกฮัจยี จำนวน ๒ รอกะอัต
 • ตามเหตุการณ์ เมื่อเกิดเหตุการณ์บางประการให้ทำละหมาดด้วย เช่น ทำละหมาดขอพรแก่ผู้ตายก่อนนำไปฝัง เรียกว่า ละหมาดยานาซะฮ์ ,ทำละหมาดขอฝนในยามแห้งแล้ง เรียกว่า ละหมาดอิสติกออ์ ,การทำละหมาดในกลางคืนของเดือนถือศีลอด จำนวน ๒๐ กอระอัต เรียกว่า ละหมาดตารอวีห ,ทำละหมาดระลึกถึงพระเจ้าเมื่อเกิดเหตุผิดปกติทางธรรมชาติคือเมื่อเกิด จันทรุปราคา เรียกว่า คุซูฟุลกอมัร จำนวน ๒ รอกะอัต และเมื่อเกิดสุริยุปราคา เรียกว่า กุซูฟุซซัมซี จำนวน ๒ รอกะอัต ,ทำละหมาดขอต่อพระเจ้าให้ชี้ทางเลือกในการประกอบการงานต่าง ๆ เรียกว่า ละหมาดอิสติคงเราะย์ จำนวน ๒ รอกะอัต

        นอกจากนี้ยังมีละหมาดอื่น ๆ อีกที่ปรากฏในตำราศาสนาโดยตรง และการละหมาดยังส่งเสริมให้กระทำโดยไม่ต้องรอวาระ ทำเมื่อระลึกถึงพระเจ้า กระทำครั้งละ ๒ รอกะอัตและทำได้เรื่อยไป เรียกว่า ละหมาดสนัตมุตลัก

 วิธีทำละหมาด

 • เริ่มด้วยการชำระร่างกายให้สะอาด และอาบน้ำละหมาดตามแบบดังนี้คือ ตั้งใจว่าจะอาบน้ำละหมาด ล้างมือให้สะอาด บ้วนปาก และล้างรูจมูกให้สะอาด ล้างหน้าให้สะอาด ล้างมือจรดข้อศอก เช็ดศีรษะ เช็ดหู ล้างเท้า ทำไปตามลำดับ เสร็จแล้วให้สวมเสื้อผ้าที่สะอาด โดยผู้ชายต้องปิดระหว่างสะดือกับหัวเข่า ผู้หญิงปิดทั้งร่างยกเว้นใบหน้าและฝ่ามือ แล้วยืนหันหน้าไปทางกิบลัด (กะบะฮุ์ปัยตุลเลาะฮ์) ด้วยใจสงบมุ่งตรงต่อพระเจ้า แล้วทำดังนี้
 • ตั้งเจตนาอันแน่วแน่
 • ยกมือจรดระดับบ่าพร้อมทั้งกล่าวตักบีร (กล่าวอัลลอฮูฮักบัร แปลว่า อัลเลาะฮ์ยิ่งใหญ่ที่สุด) แล้วยกมือลงมากอดอก
 • ยืนตรงในท่าเดิมพร้อมกับอ่านบางบทจากกุรอานคือแม่บทฟาติฮะห์และบทอื่น ๆ ตามต้องการ
 • ก้มลงใช้มือทั้งสองข้างจับหัวเข่าไว้ ศีรษะทำแนวตรงกับสันหลัง ไม่ห้อยลงและไม่เงยขึ้น พร้อมกับอ่านว่า "ซุบฮานะริบบิยันอะซีมวะบิฮันดิฮ" สามครั้งเป็นอย่างน้อย
 • เงยหน้ามาสู่ที่ยืนตรงพร้อมทั้งกล่าวว่า "สมิอัลลอฮุลิมันฮะมิดะฮ์รอบบะนาละกัลฮั้นดุ"
 • ก้มลงกราบโดยให้หน้าผากและจมูกจรดพื้น มือวางแนบพื้นในระดับบ่า หัวเข่าทั้งสองวางบนพื้น และปลายนิ้วเท้าสัมผัส กับพื้น พร้อมกับอ่านว่า "ซุบฮานะรอบบิยัลอะฮ์ลาวะบิฮัมดิฮี" สามครั้งเป็นอย่างน้อย
 • ลุกขึ้นมานั่งพักพร้อมกับอ่านบทขอพร
 • ก้มลงกราบครั้งที่สองเช่นเดียวกับครั้งแรก การกระทำตามลำดับดังกล่าวถือว่าหนึ่งรอกะอัต
 • จากนั้นขึ้นมายืนตรง แล้วย้อนกลับไปเริ่มต้นทำตามลำดับที่กล่าวแล้ว และในรอกะอัตที่สอง ให้กระทำดังนี้คือ เมื่อขึ้นจากการกราบครั้งที่สอง ให้นั่งพร้อมกับอ่าน ตะฮียะฮ์ หากละหมาดนั้นมีเพียงสองรอกะอัต ก็ไม่ต้องลุไปทำรอกะอัตต่อไป แต่ถ้าเป็นละหมาดที่มี ๓ - ๔ รอกะอัต ก็ให้ลุกขึ้นทำตามลำดับดังกล่าว ครบครบจำนวน
 • ให้สลาม คืออ่านว่า อัสลามุอะลัยกุม วะเราะห์มะตุลลอฮ์ พร้อมกับเหลียวไปทางขวา และว่าอีกครั้ง พร้อมทั้งเหลียวไปทางซ้าย จากนั้นให้ยกมือขวาขึ้นลูบหน้า เป็นอันเสร็จพิธี

 ความสะอาดกับการละหมาด

        ก่อนการละหมาด ผู้ละหมาดต้องอาบน้ำละหมาด (วุฎูอ์)ได้แก่การใช้น้ำชำระมือ ปาก จมูก ใบหน้า แขน ศีรษะ หู และเท้า พร้อมกับขอพร ถ้าไม่มีน้ำให้ชำระด้วยผงดิน (ตะยัมมุม) ในกรณีที่เพิ่งหมดประจำเดือน หลังคลอดบุตรหรือแท้งบุตร หรือผู้ที่ผ่านการมีเพศสัมพันธ์ หลั่งน้ำอสุจิ นอกจากอาบน้ำละหมาดแล้วต้องอาบน้ำทั่วร่างกาย (ญะนาบะหฺ) ด้วย

        สิ่งที่ทำให้ความสะอาดเสียไป ซึ่งทำให้การละหมาดไม่มีผล ได้แก่ การผายลม การขับถ่ายอุจจาระปัสสาวะ มีเพศสัมพันธ์ หลั่งอสุจิ คลอดบุตร แท้งบุตร หลับ หรือเป็นลมหมดสติ

เป็นเพื่อน Line กับเรา