การละหมาดซุบฮิ วิธีละหมาดซุบฮิ

28 มิย. 55     94727

วิธีการละหมาด 5 เวลา  วิธีการละหมาดของอิสลาม เวลาในการละหมาด ขั้นตอนการละหมาดฟัรดู

การละหมาด หรือ สวด (นมาซ หรือ นมัสการ) การละหมาดหรือการนมัสการพระเจ้าคือการแสดงความเคารพต่อพระเจ้า เป็นการปฏิบัติเพื่อแสดงความภักดีต่อพระเจ้า เป็นการปฏิบัติเพื่อแสดงความภักดีต่อพระเจ้า การสำรวมจิตระลึกถึงพระเจ้า การละหมาดเป็นการขัดเกลาจิตให้สะอาดบริสุทธิ์อยู่ตลอดเวลา นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างพลังให้แข้มแข็ง การสำรวมจิตหรือการทำสมาธิเพื่อมิให้จิตใจวอกแวกไปในเรื่องต่างๆ เป็นภาวะที่จิตใจได้เข้าไปสัมผัสกับความเป็นเอกภาพกับพระเจ้า ทำให้จิตสงบ ตั้งมั่น อดทน ผู้ที่มีความทุกข์และประสบปัญหาชีวิตในด้านต่างๆ การละหมาดเป็นเครื่องช่วยที่ดีที่สุด ทั้งยังฝึกตนเองให้ตรงต่อเวลา มีความรับผิดชอบในหน้าที่ ให้อยู่ในระเบียบวินัย รักษาความสะอาด และยังเป็นการบริหารร่างกายอย่างดียิ่ง หากเป็นการละหมาดรวมยังเป็นการแสดงออกถึงความสามัคคีพร้อมเพรียง ความเสมอภาค และภราดรภาพอีกด้วยการทำละหมาด เป็นกิจที่ต้องทำเป็นประจำในหลายวาระ คือ
  
             1. รอบวัน ผู้เป็นมุสลิมจะต้องทำละหมาดวันละ 5 เวลา คือ
  
               1.1    เวลาย่ำรุ่ง      เรียกว่า ละหมาด    ซุบหฺ    ปฏิบัติ 2 ร็อกอะฮ์
  
               1.2    เวลากลางวัน        เรียกว่า ละหมาด    ดุฮฺริอฺ    ปฏิบัติ 4 ร็อกอะฮ์
  
               1.3    เวลาเย็น                เรียกว่า ละหมาด    อะซัร    ปฏิบัติ 4 ร็อกอะฮ์
  
               1.4    เวลาพลบค่ำ          เรียกว่า ละหมาด    มัฆริบ    ปฏิบัติ 3 ร็อกอะฮ
  
               1.5    เวลากลางคืน        เรียกว่า ละหมาด    อิชาอ์    ปฏิบัติ 4 ร็อกอะฮ์

สอนวิธีการละหมาด ที่ถูกต้อง ของ การละหมาดซุบฮิ วิธีละหมาดซุบฮิ

วิธีละหมาดซุบฮิ

มี 2 ร่อกะอัต ให้ปฏิบัติตามลำดับดังนี้
>> ร่อกะอัตที่ 1

1. ให้เริ่มพิธีด้วยการยืนตรง เท้าห่างกันประมาณ 1 คืบ หันหน้าไปทางทิศ กิบลัต  สำหรับประเทศไทยหันไปทางทิศตะวันตก ตามองลง ตรงที่ที่จะกราบสุญูดข้างหน้า สำรวมจิตแน่วแน่มุ่งตรงต่ออัลเลาะฮ์ ซ. บ. และอ่านนำว่า

 การละหมาดซุบฮิ วิธีละหมาดซุบฮิ 

อ่านว่า " อู้ซ้อลลี ฟัรด็อด ซุบฮิ ร๊อกอะตัยนี่ อะดาอันลิ้ลลาฮี่ตาอ้าลา "

คำเนียต " ข้าพเจ้าละหมาดฟัรดูซุบฮิ 2 ร่อกะอัต ในเวลาเพื่ออัลเลาะฮฮ์ตะอาลา "

 การละหมาดซุบฮิ วิธีละหมาดซุบฮิ  การละหมาดซุบฮิ วิธีละหมาดซุบฮิ

2. ตักบีรร่อตุลอิฮรอม คือยกมือทั้งสองข้างโดยแบฝ่ามือไปข้างหน้า ให้หัวแม่มือจรดหรืออยู่ระดับติ่งหูทั้งสองข้าง แล้วกล่าวคำว่า

อ่านว่า " อัลลอฮู่อั๊กบัร "

ในชณะที่กล่าวคำ อัลลอฮู่อั๊กบัร ให้ตั้งเจตนา หรือนึกในใจ ( เนียต) ว่าข้าพเจ้าละหมาดฟัรดูซุบฮ์ 2 ร่อกะอัต ในเวลาเพื่ออัลลอฮตะอาลา แล้วลดมือทั้งสองลงมากอดอกให้มือขวาทับข้อมือซ้าย

 การละหมาดซุบฮิ วิธีละหมาดซุบฮิ  การละหมาดซุบฮิ วิธีละหมาดซุบฮิ


3. แล้วอ่านดุอา อิฟติตะฮ์ ดังนี้

 การละหมาดซุบฮิ วิธีละหมาดซุบฮิ

อ่านว่า " อัลลอฮู่อักบัร กาบีรอ วัลฮัมดูลิลลาฮี่ ก้าซีรอ ว่าซุบฮานัลลอฮี่ บุครอเตา ว่า อ้า ซีลา วัจญะห์ตู้วัจฮี่ยาลิลลาซีย์ ฟ่าตอรอซซ่ามาว่าตี้วัลอัรฎ่อ ห้านีฟัมมุสลีเมาว์ ว่ามาอานา มีนัลมุชรีกีน อินน่าซอลาตี ว่านูซูกี ว่ามะห์ยาย่า ว่าม่ามาตี ลิลลาฮี่ ร้อบบิลอาล่ามีน ลาซ่ารีก้าล้าอู ว่าบิซาลีก้า อู้มิรตู้ว่าอานา มีนัลมุสลีมีน "

 การละหมาดซุบฮิ วิธีละหมาดซุบฮิ  การละหมาดซุบฮิ วิธีละหมาดซุบฮิ

4. อ่านอะอูซุบิลลาฮ์ บิสมิลลาฮ์และซุเราะอ์ฟาติฮะห์ จนจบ คือ

 การละหมาดซุบฮิ วิธีละหมาดซุบฮิ

" อ้าอูซุบิลลาฮี่ มีนัสซัยตอนิรรอญีม "

 การละหมาดซุบฮิ วิธีละหมาดซุบฮิ

บิสมิลลา ฮิรเราะห์ มา นีรรอฮีม

อัลฮัมดูลิลลาฮีร้อบบิลอาลามีน อัรเราะห์มานิรรอฮีม มาลีกี้เยามิดดีน อี้ยากาน๊ะบูดู ว่า อี้ยากานัซตาอีน อิห์ดีนัซซี่รอตอลมุสตากีม ซีรอตอลลาซี นาอันอัมตาอาลัยเฮม ฆอยริลมัฆดูบีอาลัยเฮม วาล้าดดอลลีน อามีน


5. อ่านซูเราะห์ใดซูเราะห์หนึ่งจากอัลกุรอาน เช่น ซูเราะฮ์ อัลกาฟีรูน คือ

 การละหมาดซุบฮิ วิธีละหมาดซุบฮิ


อ่านว่า " บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรรอฮีม

กุ้ลยาอัยยูฮัลกาฟีรูน ลาอ๊ะบูดูมาตะบูดูน ว่าลาอันตุม อาบี้ดูน่ามาอันตุม ว่าลาอาน่าอ่าบีดุมมาอ้าบัดตุม วาลาอันตุม อาบี้ดูน่ามาอะบุด ล่ากุมดีนุกุม วาลี่ยาดีน "

6. เมื่ออ่านซุเราะห์ เสร็จแล้ว ให้กล่าวว่า


 การละหมาดซุบฮิ วิธีละหมาดซุบฮิ 

อ่านว่า " อัลลอฮู่อั๊กบัร "

พร้อมกับยกมือทั้งสองเหมือนกับการตั๊กบีรร่อตุ้ลอิฮรอม ในข้อ 2 แล้วเอามือลง ก้มศรีษะ โดยโน้มตัวลงเอาฝ่ามือจบเข่า ให้ศรีษะและหลังอยู่ในระดับเดียวกัน เรียกว่า ร่อเกาะอ์ หรือรูกัวะอ์

หยุดนิ่งพร้อมกับอ่านตัลเบียะฮ์ คือ

 การละหมาดซุบฮิ วิธีละหมาดซุบฮิ

อ่านว่า " ซุบฮ่านาร้อบบียัลอ้าซีม ว่าบี้ฮัมดิฮ "

 การละหมาดซุบฮิ วิธีละหมาดซุบฮิ การละหมาดซุบฮิ วิธีละหมาดซุบฮิ

7. เมื่ออ่านตัสเบียะฮ์จบเเล้วให้เงยขึ้นมายืนตรง ขณะที่กำลังที่เงยให้อ่านว่า

 การละหมาดซุบฮิ วิธีละหมาดซุบฮิ

อ่านว่า " ซ่ามีอัลลอฮู่ ลี่มันห้ามีดะฮ์ "

 การละหมาดซุบฮิ วิธีละหมาดซุบฮิ


พร้อมกับยกมือทั้งสองขึ้นเสมอไหล่เหมือนกับการตักบีร ครั้งแรก แล้วจึงลดมือลงแนบกับข้างตัวเรียกว่า เอี๊ยะติด๊าล ขณะที่ยืนตรงอยู่นี้ไห้อ่าน

 การละหมาดซุบฮิ วิธีละหมาดซุบฮิ

อ่านว่า " ร็อบบ้านา ล้ากัลฮัมด์"

 การละหมาดซุบฮิ วิธีละหมาดซุบฮิ  การละหมาดซุบฮิ วิธีละหมาดซุบฮิ


8. กล่าว อัลลอฮู่อั๊กบัร พร้อมกับลดตัวลงคุกเข่ากับพื้น เอา ฝ่ามือยีนลงที่พื้น่ ให้ปลายนิ้วมือขี้ตรงไปข้างหน้า แล้วก้มลงให้หน้าผากแนบลงกับพื้นและจมูกแตะพื้นปลายนิ้วเท้าแนบพื้น เรียกว่า สุญูด ให้หยุดนิ่งพร้อมกับอ่าน


 การละหมาดซุบฮิ วิธีละหมาดซุบฮิ

อ่านว่า " ซุบฮาน่า ร็อบบียั๊ลอ๊ะอลาว่าบีฮัมดิฮ์ "

 การละหมาดซุบฮิ วิธีละหมาดซุบฮิ  การละหมาดซุบฮิ วิธีละหมาดซุบฮิ

9. กล่าว

 การละหมาดซุบฮิ วิธีละหมาดซุบฮิ

อ่านว่า " อัลลอฮู่อั๊กบัร "

พร้อมกับเงยศรีษะจากการสุญูดขึ้นมานั่ง เรียกว่า นั่งระหว่างสองสุญูด ในการนั่ง ให้เอาตาตุ่มเท้าซ้ายรองก้น ให้ท้องนิ้วของเท้าขวายันพื้น ฝ่ามือทั้งสองวางบนเข่าแล้วจึงอ่าน


 การละหมาดซุบฮิ วิธีละหมาดซุบฮิ

อ่านว่า " ร็อบบิฆ์ฟิรลี วัรฮัมนี วัรซุกนี วะฮ์ดีนี ว่าอาฟีนี วะฟู่อันนี

 การละหมาดซุบฮิ วิธีละหมาดซุบฮิ  การละหมาดซุบฮิ วิธีละหมาดซุบฮิ

ขอบคุณข้อมูลจาก : ib.ru.ac.th

เป็นเพื่อน Line กับเรา