สุดยอดประโยชน์ของท่าละหมาด

21 ธค. 60     2958

สุดยอดประโยชน์ของท่าละหมาด

การนมาซมีประโยชน์ทางกาไหลเวียนเลือด กล้ามเนื้อหลัง และอื่นๆอีกมากมาย

การนมาซ  (การละหมาด)  มีประโยชน์ทางการแพทย์มากมายและมุสลิมทุกคน ทราบว่ารแพทย์มากมาย เช่น ระบบ สิ่งที่ดีที่สุดของการนมาซ คือ การสุยูดหรือการหมอบกราบต่อ อัลเลาะห์ไม่ต้องสงสัยว่า กุรอ่านกล่าวถึงการสุญูด หรือหมอบกราบ ไม่น้อยกว่า 90 ครั้ง ปกติเมื่อเรายืนเลือดจะไหลไปที่สมองแต่มันไม่เพียงพอต่อ สมองที่มีสุขภาพดี ระหว่างละหมาดเมื่อคุณสุยูดเลือดจำนวนมาก จะไหลไปยังสมอง ซึ่งสำคัญต่อสุขภาพสมอง เมื่อคุณสุยูดเลือด จำนวนมากจะไปเลี้ยงบริเวณหน้าซึ่งช่วยปกป้องโรคเช่น โรค chilblain (แผลน้ำเหลืองตามมือและเท้าที่เกิดจากถูกหนาว) เป็นต้น

เมื่อคุณสุยูด จะมีการไหลเวียนภายของ sinuses(ช่องจมูก) และมี โอกาสน้อยที่จะมี sinusitis นั่นคือการติดเชื้อของโพรงจมูก เมื่อเรา หายใจโดยปกติจะหายใจเอาอากาศ 2 ใน 3 ส่วนของปอดออกมา อีกส่วนหนึ่งจะค้างอยู่ในปอด ในขณะที่เรา สุยูด abdominal visra จะกด กะบังลมและกะบังลมจะกด ส่วนล่าง ของปอด เมื่อเราหายใจ ระหว่างสุยูด ส่วน 1 ใน 3 ที่ค้างอยู่ในปอด จะออกมาและนั่นเป็นสิ่ง สำคัญสำหรับปอดที่แข็งแรง ทำให้มีโอกาศ น้อยที่จะเป็นโรคที่ปอด เมื่อคุณสุยูด venes return จะเพิ่มขึ้น จึงมีโอกาสเป็นโรค ไส้เลื่อนน้อยลง เป็นต้น เนื่องจากท่าของการสุยูดทำให้มีโอกาส น้อยที่จะมีริดสีดวง

ใน การนมาซ เราลุกขึ้นและนั่งลงแล้วเมื่อลุกขึ้น ที่ ตำแหน่งเดิมน้ำหนักจะอยู่ที่ส่วนล่างของเท้า กล้ามเนื้อน่องและ ต้นขาจะถูกกระตุ้น มันจะมีการไหลเวียนของเลือด ไปยังส่วนล่าง ของร่างกาย ซึ่งสำคัญมาก นอกเหนือจากนี้เรายังทำอีกหลายท่าเช่น ยืนตรง, ยืนโค้งตัว, หมอบ เมื่อข้อกระดูกสันหลังถูกเปลี่ยนท่า จึงมี โอกาสน้อยที่จะเกิดโรคที่ข้อกระดูกของกระดูกสันหลัง การนมาซมีประโยชน์ในทางการแพทย์และคุณสามารถคุย ได้ในเรื่องนี้ แต่เราชาวมุสลิม ทำการนมาซเพื่อขอบคุณอัลเลาะห์ เพื่อสรรเสริญอัลเลาะห์ คุณทราบว่ามันอาจทำให้ผู้ที่ไม่ใช่มุสลิม คิดว่า การละหมาดเทียบได้กับอาหารว่าง แต่จริงๆมันเหมือนเป็น อาหารหลัก เป็นหลักใหญ่ในการขอบคุณอัลเลาะห์ และ แสดงความ เชื่อฟังต่ออัลเลาะห์และนบี นี่คือเหตุผลที่เราทำนมาซ

ทำไม ต้องละหมาด 5 เวลาต่อวัน ?

เมื่อ เปรียบเทียบกับอาหาร หมอจะบอกคุณให้ทานข้าวอย่างน้อย วันละ 3 มื้อ เพื่อสุขภาพที่แข็งแรง ซึ่งคล้ายคลึงกับจิตวิญญาณ คนเราต้องการการนมาซ 5 ครั้งต่อวัน เนื่องจากมีโอกาส ที่จะมีสิ่งชั่วร้ายรอบตัวเราดังนั้นเราจึงต้องนมาซ หรือ เหมือนถูกตั้ง โปรแกรมใหม่ เมื่อเราถูกตั้งโปรแกรมใหม่จึงมีโอกาสมากขึ้นที่เรา จะมั่งคงในทางที่เที่ยงตรง หรือ ทางที่อัลเลาะห์กำหนดให้

การนมาซ ไม่ได้รบกวนผลของการทำงาน ถ้าคุณรู้กฎของการบริหาร คุณจะ รู้ว่าคนเราไม่สามารถทำงานติดต่อกันหลายชั่วโมงได้ ถ้าคนคนนึง ทำงานตั้งแต่ 9 โมงเช้าและนั่งจนกระทั่ง 6 โมงเย็นติดต่อกัน 9 ชั่วโมง ในความเป็นจริงผลของงานจะน้อยลง นั่นเป็นเหตุผลที่ว่า ทำไม ถึงมีพักครึ่งระหว่างนั้น ซึ่งจะทำให้คนนั้นทำงานได้เหมือนเพิ่ง เริ่มทำงานใหม่ ซึ่งคล้ายคลึงกันกับการนมาซ ถ้ามีคนบอกว่าไม่มี เวลา หรือ ผลงานน้อยเนื่องจากเสียเวลา 15 นาทีกินข้าวเที่ยง เราจะ พูดได้ว่าเขาเป็นคนที่ไม่มีเหตุผล เนื่องจากเพียงแค่เขากินข้าวตรง ตามเวลา เขาก็สามารถทำงานได้มากขึ้น ในทำนองเดียวกันถ้าเขา นมาซช่วงเวลาหนึ่ง เวลาทำงานเขาจะหายไปไม่กี่นาทีแต่ เมื่อเขา หยุดแ ละกลับมาทำงานต่อด้วยสมาธิที่มั่นคงแล้ว งานที่ทำโดยรวม จะดีขึ้น ดังนั้นสำหรับผู้ที่มีเหตุผล และสมัยใหม่จะเห็นด้วยในการ ทำให้สมองสดชื่นและนมาซคือสิ่งที่ดีที่สุดในการทำให้จิตใจสดชื่น

ขอขอบคุณข้อมูลโดย:  www.afic.com.au
islamhouse.muslimthaipost.com

เป็นเพื่อน Line กับเรา