คัมภีร์ของศาสนาอิสลาม ศาสนธรรมของศาสนาอิสลาม ศาสนาอิสลาม หลักคําสอน

9 กค. 55     59420

คัมภีร์ของศาสนาอิสลาม ศาสนธรรมของศาสนาอิสลาม  ศาสนาอิสลาม หลักคําสอน

หลักคำสอนสำคัญของศาสนาอิสลาม

หลักคำสอนสำคัญของศาสนาอิสลาม จะเน้นเรื่องความศรัทธาหรือความเชื่อโดยปราศจากการระแวงสงสัย และการปฏิบัติตนอย่างเคร่งครัด

๑. หลักศรัทธา ๖ ประการ
          ๑. ศรัทธาต่อพระอัลเลาะฮ์ ผู้เป็นมุสลิมต้องศรัทธาต่อพระอัลเลาะฮ์เพียงพระองค์เดียว
          ๒. ศรัทธาต่อเทพบริวารของพระอัลเลาะฮ์ ผู้เป็นมุสลิมต้องศรัทธาว่าเทวทูตมีจริง
          ๓. ศรัทธาต่อพระคัมภีร์ทั้งหลาย ผู้เป็นมุสลิมต้องศรัทธาต่อคัมภีร์ที่พระเจ้าประทานมาให้ 
          ๔. ศรัทธาต่อบรรดาศาสนทูต ผู้เป็นมุสลิมต้องศรัทธาต่อบรรดาศาสนทูตซึ่งถือเป็นที่พระเจ้าเลือกสรรว่า เป็นคนดีเหมาะแก่การเป็นผู้ประกาศศาสนา
          ๕. ศรัทธาในวันพิพากษา ผู้เป็นมุสลิมต้องเชื่อว่า เมื่อถึงวันที่โลกแตกดับพระเจ้าจะเป็นผู้พิพากษามนุษย์ตามกรรมดีและกรรมชั่วที่ได้ทำไว้
          ๖. ศรัทธาในกฎสภาวะของพระเจ้า ผู้เป็นมุสลิมต้องเชื่อว่าพระเจ้าเป็นผู้ลิขิตชีวิตมนุษย์


๒. หลักปฏิบัติ ๕ ประการ
          ชาวมุสลิมจะต้องปฏิบัติพิธีกรรมทางศาสนาด้วยกาย วาจา และใจ หลักปฏิบัติ ๕ ประการ ในศาสนาอิสลาม ได้แก่
          ๑. การปฏิญาณตน เป็นการประกาศตนยอมรับด้วยความศรัทธาและความบริสุทธิ์ใจว่า พระอัลเลาะฮ์เป็นพระเจ้าสูงสุดเพียงองค์เดียวเท่านั้น และยอมรับว่าท่านนบีมุฮัมมัดเป็นศาสนทูตของพระเจ้า
          ๒. การละหมาด เป็นการนมัสการพระเจ้าทั้งทางร่างกายและจิตใจ โดยปฏิบัติวันละ ๕ เวลา คือ ย่ำรุ่ง กลางวัน เย็น พลบค่ำ และกลางคืน
          ๓. การถือศีลอด เป็นการงดการบริโภคอาหาร เครื่องดืม และการมีเพศสัมพันธ์ตั้งแต่พระอาทิตย์ขึ้นจนถึงพระอาทิตย์ตกดินเป็นเวลา ๑ เดือน ตามกำหนด ซึ่งจะมีในเดือน ๙ เรียกว่า เดือนรอมาฏอน การถือศีลอดนี้เป็นการฝึกฝนร่างกาย และจิตใจให้มีความอดทน
          ๔. การบริจาคซะกาต เป็นการบริจาคทรัพย์หรือให้ทานแก่คนที่เหมาะสมตามที่ศาสนากำหนด เช่น เด็กกำพร้า คนที่ขัดสน เพื่อเป็นการขัดเกลาจิตใจให้สะอาดลดความเห็นแก่ตัวลง และเป็นการลดช่องว่างในสังคม
          ๕.การประกอบพิธีฮัจญ์ เป็นการเดินทางไปประกอบพิธกรรมทางศาสนาที่เมืองเมกกะ ประเทศซาอุดีอาระเบีย จุดมุ่งหมายเพื่อให้ชาวมุสลิมระลึกถึงพระเจ้าและได้พบปะพี่น้องมุสลิมจากทั่วโลก

ศาสนาอิสลาม หลักคําสอน : หลักคำสอนสำคัญของศาสนาอิสลาม - trueplookpanya.com

คัมภีร์ของศาสนาอิสลาม ศาสนธรรมของศาสนาอิสลาม	 ศาสนาอิสลาม หลักคําสอน

คัมภีร์ของศาสนาอิสลาม

บทพิสูจน์ความเป็นจริงเกี่ยวกับ อัลกุรอาน

                                       
“ด้วยพระนามของอัลลอฮ์ ผู้ทรงกรุณาปรานี ผู้ทรงเมตตาเสมอ” (Al-Quran 1:1)


จะมีหนังสือซักกี่เล่มในโลกของเรา ที่กล้าแสดงออกถึงความมั่นใจในข้อมูลที่มีอยู่ในนั้น อย่างคัมภีร์อัลกุรอาน ? ดังที่อัลลอฮ์   ได้กล่าวไว้ว่า


“ คัมภีร์นี้ ไม่มีความสงสัยใดๆ ในนั้น เป็นทางนำสำหรับผู้ยำเกรงทั้งหลาย”(Al-Quran 2:2)

หลายครั้งเกิดความสงสัยในคำสอนและหลักปฏิบัติในศาสนาอิสลาม แต่มุสลิมจะให้คำตอบเพียงสั้นๆ ถึงเหตุผลที่ทำไมเราต้องทำอย่างนั้นหรือไม่ทำอย่างนี้ว่า เพราะถูกบัญญัติไว้ในคัมภีร์อัลกุรอาน ในฐานะมุสลิมแล้วเราต้องทำตามทุกอย่างที่บัญญัติไว้ในคัมภีร์ เพราะเป็นคัมภีร์จากผู้สร้างทุกสิ่งทุกอย่างหรือที่มุสลิมเรียกว่า อัลลอฮ์   เพียงคำตอบสั้นๆ แค่นี้ทำให้หลายต่อหลายคนเกิดความสงสัย แล้วจะเชื่อได้อย่างไรว่าคัมภีร์อัลกุรอานมาจากอัลลอฮ์   จริง ที่สำคัญ จะแน่ใจได้อย่างไรว่ามันไม่เคยถูกดัดแปลง ขณะที่ความจริงไม่ว่าจะเดินทางไปที่ใดในโลกนี้ ถ้าต้องการหาซื้ออัลกุรอานแล้ว จะมีเพียงแบบเดียวเท่านั้น อาจจะต่างกันตรงที่ขนาดของตัวเล่ม หน้าปก ขนาดของกระดาษ แต่อย่างไรก็ตามจะไม่มีใครสามารถหาซื้อแบบฉบับที่ต่างจากนี้ได้เลย  สถาบันวิจัยแห่งหนึ่งในเยอรมันได้พิสูจน์มาแล้ว หลังจากสุ่มหาตัวอย่างอัลกุรอานกว่าสองหมื่นเล่ม ไม่ว่าจะเป็นอัลกุรอานที่มาจากแหล่งใดก็ตามไม่พบความแตกต่างของมันเลยแม้แต่อักษรเดียว

“ แท้จริงเราได้ประทานข้อตักเตือน (อัลกุรอาน) ลงมา และแท้จริงเราเป็นผู้รักษามันอย่างแน่นอน “ (Al-Quran 15:9)

บางคนอาจจะพยายามหาเหตุผลมาลบล้างข้อสงสัยในเรื่องนี้ แต่อย่างไรเสีย ก็ยังคงมีความสงสัยในประเด็นแรกอยู่ดี ที่ว่าเราจะเชื่อได้อย่างไร ว่ามันถูกประทานมาจากพระเจ้าอัลลอฮ์   จริงๆ เพราะฉะนั้นสมมุติฐานที่ควรตั้งไว้เพื่อหาทางพิสูจน์คือ

เป็นไปได้หรือไม่ ที่อัลกุรอานมาจากมนุษย์ ?

นี่เป็นเหตุผลเดียวและเหตุผลหลักที่ต้องการชี้ให้เห็นว่า มันเป็นการยากมาก หรือพูดสั้นๆ ว่า เป็นไปไม่ได้ที่อัลกุรอานถูกแต่งขึ้นโดยมนุษย์ และมุสลิมทุกคนได้ยอมรับอย่างไม่มีข้อสงสัยว่า อัลกุรอานมาจากอัลลอฮ์   เท่านั้น

“ พวกเขาไม่พิจารณาดูคัมภีร์อัลกุรอานบ้างหรือ? และหากว่าอัลกุรอานมาจากผู้ที่ไม่ใช่อัลลอฮ์แล้ว แน่นอนพวกเขาก็จะพบว่าในนั้นมีความขัดแย้งกันมากมาย” (Al-Quran 4:82)

หลายคนเคยเรียนวิชาเกี่ยวกับศาสนามาบ้างไม่มากก็น้อย และไม่ว่าจะเรียนจากโรงเรียนอะไร ในประเทศอะไรก็ตาม บ่อยครั้งครูผู้สอนจะให้ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนาอิสลามและอัลกุรอานไว้ว่า ท่านนะบีมูฮัมมัด   เป็นผู้ค้นพบและเป็นผู้เขียนอัลกุรอาน ไม่แน่ใจว่า จะมีสักกี่คนที่ทราบว่า ท่านเป็นผู้ที่ไม่รู้หนังสือ จนทำให้เกิดข้อสงสัยว่า เป็นไปได้อย่างไร สำหรับผู้ไม่รู้หนังสือคนหนึ่งสามารถเขียนหนังสือเล่มนี้ได้ โดยที่ไม่ผิดทั้งไวยากรณ์ทางภาษาและไม่พบแม้แต่ข้อมูลเดียวที่ขัดกับหลักความเป็นจริง เช่น ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ ที่ส่วนใหญ่เพิ่งถูกค้นพบไม่นาน เมื่อห้าร้อยปีที่ผ่านมา ในขณะที่อัลกุรอานมีอายุกว่า 1400 ปีมาแล้ว!

“และอัลกุรอานนี้มิใช่จะถูกปั้นแต่งขึ้นโดยผู้ใดนอกจากอัลลอฮ์ แต่เป็นการยืนยันคัมภีร์ที่มีมาก่อน และเป็นการจำแนกข้อบัญญัติต่างๆ ในนั้น ไม่มีข้อสงสัยในคัมภีร์นั้นซึ่งมาจากพระเจ้าแห่งสากลโลก หรือพวกเขากล่าวว่า เขา(มุฮัมมัด) เป็นผู้เรียบเรียงขึ้น จงกล่าวเถิด(มุฮัมมัด)ว่า พวกเจ้าจงนำมาสักบทหนึ่งเยี่ยงนั้น และจงเรียกร้องผู้ที่พวกเจ้าสามารถนำมาได้ นอกจากอัลลอฮ์ หากพวกเจ้าเป็นผู้พูดจริง”  (Al-Quran 10:37-38)

ข้อมูล บทพิสูจน์ความเป็นจริงเกี่ยวกับ อัลกุรอาน - islammore.com

เป็นเพื่อน Line กับเรา