สุภาษิต สอนใจ: เงินตรานั้นมักสร้างความแตกแยกระหว่างชนมุสลิม

19 พย. 55     4685

สุภาษิตอาหรับ: เงินตรานั้นมักสร้างความแตกแยกระหว่างชนมุสลิม

สุภาษิต สอนใจ: เงินตรานั้นมักสร้างความแตกแยกระหว่างชนมุสลิม

เงินตรานั้นมักสร้างความแตกแยกระหว่างชนมุสลิม

หมายถึง เมื่อมีเรื่องเงินๆทองๆ และผลประโยชน์เข้ามาเกี่ยวข้องในวงการมุสลิมคราใด เป็นต้องได้แตกแยกกันทุกครั้งไป ให้ตายซิ (หรือว่าไม่จริง)

เป็นเพื่อน Line กับเรา