3 วิธีสอนลูกน้อยให้สามารถท่องจำอัลกุรอ่านได้

4 กย. 60     1546

3 วิธีสอนลูกน้อยให้สามารถท่องจำอัลกุรอ่านได้

3 วิธีสอนลูกน้อยให้สามารถท่องจำอัลกุรอ่านได้

1. วิธีสำหรับเด็กทารกตั้งแต่ 1 วันจนถึง 2 ปี

- อ่านอัลกุรอ่านให้ลูกฟังเริ่มตั้งแต่ซูเราะห์อัลฟาตีหะฮ์

- อ่านให้ฟังทุกวัน วันละ 4 เวลา (เช้า กลางวัน เย็น กลางคืน) ทุกๆหนึ่งเวลา 1 ซูเราะห์ ซูเราะละ 3 รอบ

- พอถึงวันที่ 5 เปลี่ยนเป็นซูเราะห์อัน-นาส หรือซูเราะฮฺอื่นๆสั้นๆ ทำเหมือนวิธีข้างบน ทุกๆ 1 เวลาอ่านซูเราะอื่นๆ ด้วย อ่านครั้งละ 1-3 รอบ

2. สำหรับเด็กตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป

- วิธีเหมือนกับเด็กเล็กข้างบน แต่สำหรับเด็กที่ค่อนข้างรับรู้ช้าหน่อย ก็ให้เพิ่มจาก 5 วัน เป็น 7 วัน

-อ่านให้ฟังแบบตัจวีดควบคู่ด้วย

3. วิธีสำหรับเด็กตั้งแต่เด็ก 4 ปีขึ้นไป

- เริ่มทำตารางเวลาให้จริงจัง

- สอนให้ทบทวนด้วยตัวเอง

- สอนให้ท่องด้วยตัวเอง

- ให้กำลังใจแก่ลูกเสมอในการท่องอัลกุรอ่าน

- เวลาท่องอัลกุรอ่าน 3-4 ครั้งต่อวัน

วีดาอฺที่รักจะร้องไห้ ก็ตอนเมื่อได้ยินเสียงนั้นแหละ 

เครดิตโดย :  Môhd'Lûtféè Zën-rãsyîdêên

3 วิธีสอนลูกน้อยให้สามารถท่องจำอัลกุรอ่านได้

คัมภีร์อัลกุรอาน เป็นคัมภีร์อันนิรันดร์ของอัลลอฮฺ  เป็นดำรัสอันดั้งเดิมของพระองค์เป็น สิ่งมหัศจรรย์อันยิ่งใหญ่ของท่านศาสดา  และเป็นที่รวมอันบริบูรณ์แห่งอิสลาม

อัลลอฮฺ  ผู้ประทานอัลกุรอาน พระองค์ทรงแจ้งคุณสมบัติของอัลกุรอานว่า เป็นคัมภีร์ แห่งวิชาการ เป็นคัมภีร์แห่งวิทยปัญญา เป็นคัมภีร์ที่ทรงเกียรติ เป็นคัมภีร์แห่งความรุ่งโรจน์ เป็นคัมภีร์ แห่งเกียรติยศ เป็นคัมภีร์แห่งความยิ่งใหญ่ เป็นคัมภีร์แห่งสิริมงคล เป็นคัมภีร์แห่งการตักเตือน และเป็นคัมภีร์แห่งความชัดเจน
 
พระองค์ทรงอธิบายร่องรอยแห่งอัลกุรอานว่า ทำให้บังเกิดทางนำและทางสว่าง สามารถเป็นโอสถเยียวยาและให้มีเมตตาได้ ทำให้เกิดการสำนึกและมีคุณธรรม ทำให้มั่นคงอยู่กับความจริง และทำให้เพิ่มความมีศรัทธา

ท่านนบีมุฮัมมัด  ผู้ซึ่งได้รับอัลกุรอาน ได้แสดงคุณลักษณะและร่องรอยแห่งอัลกุรอานไว้หลายคำสอนในคำสอนบทหนึ่ง รายงานโดยท่านอะลี ว่า  
ฉันได้ยินท่านศาสดา  กล่าวว่า : พึงระวังต่อไปจะต้องเกิดความวุ่นวาย  
ฉันเรียนถามว่า : แล้วจะมีทางอย่างไรเล่า โอ้ศาสนทูตแห่งอัลลอฮฺ  

ท่านตอบว่า : อัลกุรอานคือทางออก เพราะในอัลกุรอานนั้น มีข่าวในยุคก่อนพวกเจ้า และมีข่าวเหตุการณ์ในอนาคต เป็นข้อชี้ขาดตัดสินระหว่างพวกท่าน อัลกุรอานเป็นปัจจัยตัดสินที่ได้ไร้ข้อเคลือบแคลง  

ผู้ใดไม่ยอมเอา อัลกุรอานมาตัดสิน เพราะความโอหัง อัลลอฮฺ  จะกดเขาให้ต่ำลง และผู้ใดหาแนวทางที่มิใช่แนวทางแห่ง อัลกุรอาน อัลลอฮฺ  จะให้เขาหลงทาง  

อัลกุรอานคือ สายเชือกอันเหนียวแน่นของอัลลอฮฺ  เป็นข้อเตือนใจที่ทรงคุณค่า และเป็นเส้นทางที่เที่ยงตรง ผู้ใดที่ศรัทธาด้วยอัลกุรอาน อารมณ์ย่อมพ่ายแพ้ และหากพูดหรืออ้างหลักฐานด้วยอัลกุรอาน ย่อมไม่มีความสับสน  

บรรดาอุละมาอฺนั้นไม่อิ่มที่จะใช้อัลกุรอาน และอัลกุรอานนั้น แม้แต่ญินเมื่อได้ฟังอัลกุรอานพวกเขาก็จะกล่าวว่า : พวกเราได้ยินแล้วซึ่งอัลกุรอานแสนจะมหัศจรรย์ มันนำสู่ความฉลาดปราดเปรื่อง ดังนั้น พวกเราจึงศรัทธาในอัลกุรอาน 

ผู้ใดพูดด้วยอัลกุรอานย่อมสัจจะ

ผู้ใดปฏิบัติตามอัลกุรอานย่อมได้กุศล

ผู้ใดตัดสินด้วยอัลกุรอานย่อมยุติธรรม และ

ผู้ใดเชิญชวนสู่อัลกุรอาน ย่อมได้รับทางนำที่เที่ยงตรง” 
(บันทึกหะดีษโดยติรมิซี)


การอ่านอัลกุรอานนับว่าเป็นความดีมีมากอยู่แล้ว แต่ถ้าได้มีการสอนอัลกุรอานแก่คนอื่นด้วยก็จะยิ่งเพิ่มความดีสะสมมากขึ้น ท่านนบี  กล่าวความว่า

“ผู้ที่ดียิ่งในหมู่พวกเจ้าคือ ผู้ศึกษาอัลกุรอานและสอนอัลกุรอาน”   (บันทึกหะดีษโดยมุสลิม)

www.islammore.com


เป็นเพื่อน Line กับเรา