ดุอาอฺขอให้มีบุคลิคภาพที่ดีงาม

5 กย. 60     1138

 

 ดุอาอฺขอให้มีบุคลิคภาพที่ดีงาม

อิสลามได้สอนให้เรานั้นมีการดูแลเอาใจใส่ต่อตัวเอง สอนให้เรารู้ถึงการสร้างความสุขทางใจด้วยการภักดีต่ออัลลอฮ์  พระเจ้าองค์เดียวเท่านั้น ในการสร้างสุขแก่ตัวเองด้วยการพัฒนาศักยภาพในการเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ปรับปรุงบุคลิกให้ดีขึ้น

ทั้งนี้เพื่อผลประโยชน์ที่ดีแก่ตัวของเขา อีกทั้งยังเป็นการสร้างสังคมแวดล้อมที่ดีด้วย อันเนื่องมาจากการเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่กันและกัน เช่นดังที่วีรบุรุษของเราได้รับชัยชนะมาแล้วในยุคพันปีก่อนทั้งที่ท่านได้ถูกส่งมาท่ามกลางสังคมอันเลวร้ายและป่าเถื่อน

ดังที่อัลลอฮ์  ตรัสไว้ว่า :  “และโดยแน่นอนในตัวของท่านร่อซูลุลอฮฺนั้นเป็นแบบอย่างที่ดีงามแก่ผู้ที่หวัง(จะพบ)อัลลอฮฺ ในวันปรโลกและรำลึกถึงอัลลอฮฺอย่างมาก”  (   الاحزاب21)

วันนี้ทางมุสลิมไทยโพสต์มี ดุอาอฺขอให้มีบุคลิคภาพที่ดีงาม อามีน....

ดุอาอฺขอให้มีบุคลิคภาพที่ดีงาม

 ดุอาอฺขอให้มีบุคลิคภาพที่ดีงาม

 

คำอ่าน:  อัลลอฮุมมะ อัฆนินี บิลอิลมี วะซัยยินนี บิลฮิลมิ วะอักริมนี บิตตักวา วะญัมมิลนี บิลอาฟิยะฮฺ

ความหมาย:  โอ้ อัลลอ์ ได้โปรดบันดาลความมั่งคั่งในความรู้ ได้โปรดประดับข้าพระองค์ด้วยความสุขุม ได้โปรดประทานให้แก่ข้าพระองค์ด้วย การยำเกรงต่อพระองค์ และได้โปรดประทานความงดงามให้แก่ข้าพระองค์ด้วยสุขภาพที่ดี

เป็นเพื่อน Line กับเรา