ดุอาอฺรับอะซาน

13 กย. 60     5822

ดุอาอฺรับอะซาน

การอะซาน คือการประกาศเชิญชวนให้ปฏิบัติละหมาด  เมื่อเข้าเวลาละหมาดโดยใช้ถ้อยคำที่เฉพาะผู้อะซาน และได้ยินอะซานต้องกล่าวและตอบรับดังนี้  (เพิ่มเติม: เสียงอาซาน คำอะซานพร้อมดุอา)

ดุอาอฺรับอะซาน


ดุอาอฺรับอะซาน

คำอ่าน :

อัลลอฮุมมะ ร็อบบะ ฮาซิฮิด ดะอฺวะติต ตามมะฮฺ วัซซ่อลาติล กออิมะฮฺ

อาติ มุฮัมมะดะนิล วะซีละตะ วัลฟะฎีละฮฺ

วับอัษฮุ มะกอมัน มะฮฺมูดำนิล ละซี วะอัตตะฮฺ

ความหมาย:

            โอ้ อัลลอฮฺ พระผู้อภิบาลแห่งการรเรียกร้องที่สมบูรณ์ และได้โปรดประทานพรอันยืนยงและได้โปรดประมานฐานะอันมีเกียรติให้แก่นบีมุฮัมมัดด้วยเถิด และได้โปรดแต่งตั้งเขาให้อยู่ในตำแหน่งที่ได้รับการสรรเสริญ (ตลอดกาล) ตามที่พระองค์สัญญาไว้

เป็นเพื่อน Line กับเรา