ดุอาอฺเมื่อพบเห็นสิ่งที่ชอบ

14 กย. 60     795

ดุอาอฺเมื่อพบเห็นสิ่งที่ชอบ

ดุอาอฺเมื่อพบเห็นสิ่งที่ชอบ

ดุอาอฺเมื่อพบเห็นสิ่งที่ชอบ


คำอ่าน:  อัลฮัมดุลิลลาฮิลละซี บิเนี๊ยะอฺมะติฮี ตะติมมุซ ซอลิฮาต

ความหมาย: มวลการสรรเสริญเป็นสิทธิ์ของอัลลอฮฺ ผู้ทรงประทานความโปรดปราน ซึ่งนำความสมบูรณ์แห่งบรรดาความดี

 

 

เป็นเพื่อน Line กับเรา