ดุอาอฺอ่านตอนเช้าวันศุกร์

22 กย. 60     13105

ดุอาอฺอ่านตอนเช้าวันศุกร์

เช้าวันศุกร์คุณได้อ่านดุอาอฺตอนเช้าแล้วหรือยัง?

ดุอาอฺอ่านตอนเช้าวันศุกร์

ดุอาอฺอ่านตอนเช้าวันศุกร์

คำอ่าน:  อัสตัฆฟิรุลลอฮัล ละซี ลาอิลาฮะ อิลลา ฮุวัลฮัยยุล ก็อยยูม วะอะตูบุอิลัยฮฺ

ความหมาย:  โอ้อัลลอฮฺ ข้าพระองค์ขออภัยโทษต่ออัลลอฮฺ ผู้ซึ่งไม่มีพระเจ้าอื่นใดสมควรแก่การเคารพสักการะอย่างแท้จริง นอกจากพระองค์ พระผู้ทรงมีชีวิตเป็นอมตะ พระผู้ทรงดำรงอยู่นิรันดร์ และข้าพระองค์ขอลุกโทษต่อพระองค์

เป็นเพื่อน Line กับเรา