เครื่องหมายหยุดในอัลกุรอาน

29 กย. 60     4179

เครื่องหมายหยุดในอัลกุรอาน

เครื่องหมายหยุดในอัลกุรอาน

การหยุดนั้นมีความสำคัญมาก เพราะถ้าหยุดผิดที่จะทำให้ความหมายขาดตกบกพร่องไป ดังนั้น ในการหยุดเสียงอ่านอัลกุรอานนั้นจะต้องหยุดให้ถูกที่ นอกจากกรณีที่ฉุกเฉินอันมีเหตุขัดข้องเท่านั้น

ในอัลกุรอานจะมีเครื่องหมายหลายๆ เครื่องหมาย เพื่อให้ผู้อ่านได้รู้ว่า จุดไหนที่ผู้อ่าน จำเป็น ควร หรือ ห้ามหยุด ระหว่างการอ่าน โดยมีรายละเอียดดังนี้

م   จำเป็นต้องหยุด

ط  หยุดก็ได้ไม่หยุดก็ได้

ج  อนุญาตให้หยุดได้

ز   ต้องหยุด

قف  หยุดที่สมบูรณ์

ق   บางทัศนะให้หยุดได้

لا   ห้ามหยุด

قلى  อ่านหยุดดีกว่าอ่านเลย

صلى  อ่านเลยดีกว่าอ่านหยุด

เครื่องหมายหยุดในอัลกุรอาน

เป็นเพื่อน Line กับเรา