ดุอาอฺเมื่อออกเดินทาง

29 ตค. 60     3009

ดุอาอฺเมื่อออกเดินทาง

ดุอาอฺเมื่อออกเดินทาง 

ก่อนออกเดินทางไกล มีซุนนะอฺนบี ให้ละหมาดก่อนออกเดินทาง 2 ร็อกอะฮฺ เหมือนการละหมาดสุนัตทั่วไป เสร็จแล้วกล่าวดุอาอฺว่า :

ดุอาอฺเมื่อออกเดินทาง

คำอ่าน:  อัลลอฮุมมะ อันตัซ ซอฮิบุ ฟิซซะฟะริ วัลค่อลีฟะติ ฟิลอะฮฺลิ อัลลอฮุมมัซฮับนา ฟี ซะฟะรินา วัคลุฟนา ฟีอะฮฺลินา / อัลลอฮุมมะอินนี อะอูซุบิกะ มินวะอฺซาอิซ ซะฟะริ วะกะอาบะติลมุงก่อละบิ / วะมินัลเฮาริ บะอฺดัล้การี วะมินดะอฺวะติล มัซลูม / วะมิน ซูอิลมันฏ่อริฟิลอะฮฺ วัลมาล

ความว่า:   โอ้ อัลลอฮฺ พระองค์ทรงเป็นเพื่อนในการเดินทาง และทรงเป็นผู้ดูแลครอบครัว โอ้ อัลลอฮฺ ขอพระองค์ได้โปรดเป็นเพื่อนร่วมเดินทางไปกับพวกเรา และทรงเป็นผู้ดูแลครอบครัวพวกเรา โอ้ อัลลอฮฺ ข้าพระองค์ขอความคุ้มครองต่อพระองค์ให้พ้นจากความเหนื่อยยากของการเดินทางและการกัลป์ที่โศกเศร้า และขอความคุ้มครองต่อพระองค์ให้พ้นจากความสิ้นเปลืองหลังจากความสมบูรณ์ และขอความคุ้มครองต่อพระองค์ให้พ้นจากการวิงวอนของผู้ที่ได้รับความอธรรมและขอความคุ้มครองต่อพระองค์ให้พ้นจากสายตาอันเลวร้ายที่มีประสงค์ร้านตาอครอบครัวและทรัพย์สิน

หรือจะอ่านบทนี้

คำอ่าน :

อัลลอฮุมมะ อิลัยกะ ตะวัจญะฮฺตุ วะบิกะอฺ ตะซ็อมตุ

อัลลอฮุม มักฟินี มาฮัมมะนี วะมาลา อะฮฺตุมมะ ละฮู

อัลลอฮุมมะ เซาวิรนิต ตักวา วัฆฟิรลี ซันบี

วะวัจญิฮฺนี ลิลค็อยริ อัยนะมา ตะวัจญะฮฺตุ

ความว่า:  โอ้ อัลลอฮฺ ข้าพระองค์ขอมุ่งหน้าสู่พระองค์ และขอความคุ้มครองต่อพระองค์ โอ้ อัลลอฮฺโปรดให้เพียงพอแก่ข้าพระองค์ในสิ่งที่นำความกังวลมาสู่ข้าพระองค์และในสิ่งที่ข้าพระองค์เพิกเฉย โอ้ อัลลอฮฺ โปรดประทานความยำเกรงให้เป็นสายใยแก่ข้าพระองค์และได้โปรดอภัยโทษให้แก่ข้าพระองค์และได้โปรดดลบันดาลให้ข้าพระองค์มุ่งสู่ความดี ไม่ว่าข้าพระองค์มุ่งสู่ทิศใดก็ตาม

islamhouse.muslimthaipost.com

เป็นเพื่อน Line กับเรา