ดุอาที่ถูกตอบรับ ในซูเราะห์อัลอันบิยา

31 ตค. 60     6603

ดุอา (การขอพร) เป็นเหมือนอาวุธ และพลังของอาวุธนั้นเกี่ยวข้องกับผู้ที่ใช้มันด้วย ไม่ใช่เกี่ยวข้องกับความคมของมันเพียงอย่างเดียว

ดังนั้น ถ้าหากอาวุธใดมีความสมบูรณ์พร้อม ไม่หักไม่บิ่น และมือที่ใช้อาวุธก็เปี่ยมไปด้วยพลัง อีกทั้งไม่มีสิ่งใดๆ มากีดขวางการใช้อาวุธนั้น แน่นอนว่ามันย่อมต้องใช้ได้ผลอย่างเต็มประสิทธิภาพกับคู่ต่อสู้ แต่ถ้าเมื่อใดที่หนึ่งในสามประการดังกล่าวไม่พร้อม ผลของมันก็จะไม่ปรากฏ


ดุอาที่ถูกตอบรับ ในซูเราะห์อัลอันบิยา


ดุอาที่ถูกตอบรับ

ในซูเราะห์อัลอันบิยาอฺ อายะห์ 83-90 อัลลอฮฺได้เล่าถึงบุคคล 3 คนที่พระองค์ได้ตอบรับดุอาของพวกเขา ได้แก่

1. นบีอัยยูบ ที่ได้ดุอาต่ออัลลอฮฺให้ทรงเยียวยาเขาจากโรคภัยที่ตนเองกำลังประสบอยู่(โรคผิวหนัง) อัลลอฮฺทรงตอบรับดุอาและทำให้นบีอัยยูบหายจากโรคที่รุมเร้า

2. นบียูนุสที่ได้ขอดุอาขณะถูกกลืนในท้องปลาใหญ่ที่แหวกว่ายในท้องทะเลอันมืดมิด อัลลอฮฺได้ตอบรับดุอา และทำให้นบียูนุสสามารถขึ้นบกอีกครั้งอย่างปลอดภัย

3. นบีซะกะรียาได้ขอดุอาให้พระองค์ส่งทายาทและอย่าปล่อยให้เขาใช้ชีวิตอย่างโดดเดี่ยว อัลลอฮฺได้ตอบรับดุอาด้วยการประทานลูกชายชื่อยะห์ยา เพื่อมาสานต่อภารกิจอันสูงส่งนี้

ทั้งนี้ ในอายะฮฺที่ 90 อัลลอฮฺได้สรุปเงื่อนไขสำคัญที่ทำให้ดุอาของ ทั้ง 3 ท่านถูกตอบรับ เพราะทั้ง 3 ท่านมีคุณสมบัติ 3 ประการดังนี้ คือ

1. พวกเขาเร่งรีบและแข่งขันทำความดี

2. พวกเขาดุอาต่ออัลลอฮฺด้วยความหวังในความโปรดปรานของอัลลอฮฺและหวั่นเกรงในการลงโทษของพระองค์

3. พวกเขาถ่อมตน เกรงกลัวและสำรวมต่ออัลลอฮฺ

ปัญหาของมนุษย์โดยส่วนใหญ่ ได้แก่

1)โรคประจำตัว

2) การพบทางตันของชีวิต

 3) การไม่มีทายาทสืบสกุล ซึ่งสามารถแก้ไขอย่างสำเร็จลุล่วงได้ด้วยการดุอา แต่ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนทั้ง 3 ข้อตามที่กล่าวมา 


#อย่าท้อและหมดหวังในความโปรดปรานของพระองค์

ดุอาที่ถูกตอบรับ ในซูเราะห์อัลอันบิยา


เป็นเพื่อน Line กับเรา