ดุอาอฺเมื่อตกอยู่ในสถารการณ์ที่เลวร้าย

2 พย. 60     2272

ดุอาอฺเมื่อตกอยู่ในสถารการณ์ที่เลวร้าย

ดุอาอฺเมื่อตกอยู่ในสถารการณ์ที่เลวร้าย 

ดุอาอฺเมื่อตกอยู่ในสถารการณ์ที่เลวร้าย

คำอ่าน:  บิสมิลลาฮิร  เราะมานิร เราะฮีม  วะลา เฮาละ วะลากูวะตะ อิลลา บิลลาฮิล ละลียิล อะซีม

ความหมาย:  ด้วยพระนามของอัลลอฮฺ ผู้ทรงกรุณาปรานี ผู้ทรงเมตตาเสมอ ไม่มีพลังอำนาจใดๆ ทีเที่ยงแท้ นอกจากอัลลอฮฺเพียงองค์เดียวเท่านั้น ผู้ทรงสูงส่ง ผู้ทรงยิ่งใหญ่

เป็นเพื่อน Line กับเรา