ดุอาอฺให้ได้รับทางนำ

16 พย. 60     2714

ดุอาอฺให้ได้รับทางนำ

ดุอาอฺให้ได้รับทางนำ 

คำอ่าน : อัลลอฮุมมัฮดินี วะซัดดิดนี

ความหมาย:  โอ้อัลลอฮฺ ขอพระองค์ได้โปรดนำทางแห่งสัจธรรมและหนทางอันเที่ยงตรงให้แก่ข้าพระองค์ด้วยเถิด

islamhouse.muslimthaipost.com

เป็นเพื่อน Line กับเรา