สัญลักษณ์การหยุดในอัลกุรอาน ที่ควรรู้!

5 มค. 61     7856

สัญลักษณ์การหยุดในอัลกุรอาน ที่ควรรู้!

สัญลักษณ์ในอัลกุรอานที่ควรรู้!

ในอัลกุรอานนั้นมีสัญลักษณ์ต่างๆ มากมาย หนึ่งในนั้น คือ สัญลักษณ์การอ่านหยุด ซึ่งมีอยู่หลายสัญลักษณ์ เพื่อให้ผู้อ่านได้รู้ว่า จุดไหนที่ผู้อ่านจำเป็น ควรหรือห้ามหยุดระหว่างการอ่าน จำเป็นที่เราจะต้องศึกษา เพื่อให้การอ่านอัลกุรอานของเราสมบูรณ์ยิ่งขึ้น 

สัญลักษณ์การหยุดนั้นเป็นการพักเสียงบนคำใดคำหนึ่งโดยมีเวลาหายใจอิ่มท้อง 

การหยุดนั้น มีความสำคัญมาก หากหยุดผิดที่จะทำให้ความหมายขาดตกบกพร่องไป ดังนั้น ในการหยุดเสียงอ่านอัลกุรอานนั้นจะต้องหยุดให้ถูกที่ นอกจากกรณีที่มีเหตุขัดข้องหรือฉุกเฉินเท่านั้น


สัญลักษณ์ต่างๆในการอ่านหยุ ด มีดังนี้
สัญลักษณ์ที่หยุดได้ م ج قلى ط قف ز ص 

สัญลักษณ์ที่หยุดไม่ได้ لا صلى 

เมื่อมีการหยุดเสียงอย่างสมบูรณ์แล้ว ให้เริ่มอ่านต่อ ณ จุดที่ทำให้อายะห์มีความหมายสมบูรณ์

กรณีนี้ถ้าต้องหยุด ณ จุดที่เป็นเครื่องหมายให้หยุดก็สามารถเริ่มอ่านจากอายะห์ถัดไปได้ทันที

แต่..ถ้าหยุด ณ จุดห้ามหยุดไม่ว่าจะเป็นการห้ามเด็ดขาดหรือห้ามเพราะไม่ควรก็ตามจะต้องเริ่ม ณ จุดที่ทำให้อายะห์นั้นๆ มีความหมายสมบูรณ์ (อ่านย้อนในอายะห์นั้นๆ)ขอขอบคุณข้อมูล:  ชมรมเยาวชนมุสลิมสู่อนาคต Ymsf
islamhouse.muslimthaipost.com

เป็นเพื่อน Line กับเรา