ใครคือสตรีที่เป็นชาวสวรรค์

6 มค. 61     4028

ใครคือสตรีที่เป็นชาวสวรรค์

ใครคือสตรีที่เป็นชาวสวรรค์

จาก อนัส บิน มาลิก รอฎิยัลลอฮูอันฮู จากท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม ได้กล่าวว่า : "เอาไหมฉันจะบอกพวกท่านถึงชายจากหมู่พวกท่านที่ได้เข้าสวรรค์" เราตอบว่า เอาครับท่านรอซูลุลลอฮฺ ท่านกล่าวว่า : "นบีได้เข้าสวรรค์ ผู้ที่สัจจริงได้เข้าสวรรค์ ชายที่ได้ไปเยี่ยมเยียนพี่น้องของเขาในท้องถิ่นแดนไกลโดยไม่ได้ทำเพื่อเหตุผลอื่นใด นอกจากเพื่อแสวงหาความโปรดปรานจากอัลลอฮฺจะได้เข้าสวรรค์"


เอาไหมฉันจะบอกพวกท่านถึงผู้หญิงจากพวกท่านที่จะได้เข้าสวรรค์ พวกเรา (เศาะหาบะฮฺ) ตอบว่า :  เอาครับ ท่านกล่าวว่า : "พวกหล่อนคือผู้หญิงที่รักและเชื่อฟังสามี หญิงที่มีลูกมาก เมื่อหล่อนโกรธหรือกระทำสิ่งที่ไม่ดีต่อเขา หรือถูกสามีโกรธ หล่อนก็จะกล่าว (พร้อมกับจับมือของสามี) ว่า นี่คือมือของฉันมันอยู่ในมือของท่านฉันจะไม่หลับตาลง (ไม่นอน) จนกว่าท่านจะยินดีต่อฉัน "

(รายงานโดย อัฎฎ็อบรอนี จาก อัตตัรฺฆีบ วัตตัรฺฮีบ : 3/ 56-57)

บทเรียนจากอัลหะดีษ 

1. ภารกิจประกรหนึ่งของท่านรอซูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม คือ “ตับซีร” นั่นคือ การแจ้งข่าวดีแก่อุมมะฮฺของท่าน จากเรื่องราวของสวรรค์และความโปรกปรานของอัลลอฮฺ ซุบหานะฮุวะตะอาลา

2. ผู้ชายส่วนหนึ่งจากชาวสวรรค์คือนบี ผู้ยึดมั่นอย่างจริงจังในศาสนา และผู้ที่เยี่ยมเยียนพี่น้องของเขาด้วยหวังความเมตตาจากอัลลอฮฺ ซุบหานะฮูวะตะอาลา

3. เกียรติของนบีเป็นระดับชั้นพิเศษที่อัลลอฮฺ ซุบหานะฮูวะตะอาลา ประทานให้แก่ชายผู้ที่พระองค์ทรงประสงค์ มนุษย์โดยทั่วไปไม่อาจบรรลุถึงตำแหน่งนี้ได้ไม่ว่าจะด้วยวิธีการใด ๆ ก็ตาม

4. ความประเสริญของการเป็นคนสัจจริงอันเป็นเหตุให้ชายคนหนึ่งได้เข้าสวรรค์

5. ส่งเสริมให้มีการเยี่ยมเยียนซึ่งกันและกันเพื่ออัลลอฮฺ ตะอาลา และเนื่องจากการแสวงหาความโปรดปรานจากอัลลอฮฺ ซุบหานะฮูวะตะอาลา เป็นหนึ่งในการงานของชาวสวรรค์

6. ส่วนหนึ่งของผู้หญิงที่เป็นชาวสวรรค์ คือ ภรรยาที่ฏออัตต่อสามี รักห่วงต่อสามี และให้กำเนิดลูกได้มาก

7. ส่งเสริมให้ภรรยามากในการฏออัตและรักต่อสามี เพราะนั่นเป็นสาเหตุให้ได้เข้าสวรรค์

8. ความประเสริฐของภรรยาที่สามารถให้กำเนิดลูกได้มาก

9. สนับสนุนให้มีลูกสืบตระกูลเยอะ ๆ เพื่อท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม จะได้อวดอุมมะฮฺของท่านในวันกิยามะฮฺ

10. ปัญหาของครอบครัวเป็นสิ่งธรรมดาที่อาจเกิดขึ้นบ้างแต่ก็สามารถคลี่คลายลงได้ด้วยการมีสำนึก และอดทน โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากฝ่ายภรรยา

11. ภรรยาที่เป็นชาวสวรรค์คือภรรยาที่พยายามอย่างจริงจังเพ่อทำให้สามีพึงพอใจ แม้ว่า จะต้องเผชิญกับความยากลำบากก็ตาม

12. กำชับให้ทุก ๆ คนพยายามอย่างจริงจังเพื่อจะได้เป็นชาวสวรรค์ ได้รับความโปรดปรานจากอัลลอฮฺ ซุบหานะฮูวะตะอาลา

อบูอัดนาน อะหมัด อัลฟารีตี : เขียน
มันศูร อับดุลลอฮฺ : แปล
จากหนังสือ : ช่อบุปผชาติ แด่....สตรีมุสลิม

islamhouse.muslimthaipost.com

เป็นเพื่อน Line กับเรา