ดุอาอฺขอให้พูดจาคล่อง

27 มิย. 61     1298

ดุอาอฺขอให้พูดจาคล่อง

ดุอาอฺขอให้พูดจาคล่อง

คำอ่าน: "ร็อบบิชเราะฮฺลี ซ็อดรี วะยัสซิรลี อัมรี  วะฮฺลุล อุกดะตัน มิน ลิซานี ยะฟฺก่อฮู เกาลี"

ความหมาย:  "โอ้ พระผู้อภิบาลของข้าพระองค์ ได้โปรดให้จิตใจของข้า พระองค์เบิกบานและให้กิจการงานของข้าพระองค์ง่ายดาย และได้โปรดให้ข้าพระองค์พูดจาได้คล่องแคล่ว เพื่อว่าพวกเขาจะได้เข้าใจคำพูดของข้าพระองค์"

เป็นเพื่อน Line กับเรา