ดุอาอฺเมื่อเห็นพืชผลอุดมสมบูรณ์

12 กย. 61     364

ดุอาอฺเมื่อเห็นพืชผลอุดมสมบูรณ์

ดุอาอฺเมื่อเห็นพืชผลอุดมสมบูรณ์

ดุอาอฺเมื่อเห็นพืชผลอุดมสมบูรณ์


คำอ่าน :  อัลลอฮุมมะ บาริดละนา ฟีซะมะรินา วะบาริกละนา ฟีมะดีนะตินา วะบาริกละนา ฟีอาซินา วะบาริกละนา ฟีมุดดินา

ความหมาย:  โอ้ อัลลอฮฺ ขอพระองค์ได้โปรดประทานความจำเริญให้แก่พืชผลของเรา และขอพระองค์ได้โปรดประทานความจำเริญให้แก่เมืองของเรา และขอพระองค์ได้โปรดประทานความจจำเริญให้แก่เครื่องชั่งของเรา และขอพระองค์ได้โปรดประทานความจำเริญให้แก่เครื่องตวงของเรา

เป็นเพื่อน Line กับเรา