รูปภาพ เมื่อมักกะฮ์ สร้างเสร็จสมบูรณ์

3 มีค. 56     5201

รูปภาพนครมักกะฮ์ สร้างเสร็จสมบูรณ์

รูปภาพ เมื่อมักกะฮ์ สร้างเสร็จสมบูรณ์