15 สิทธิของภรรยา ที่สามีต้องรับผิดชอบ

7 สค. 60     1547

15 สิทธิของภรรยา ที่สามีต้องรับผิดชอบ

15 สิทธิของภรรยา ที่สามีต้องรับผิดชอบ

หนึ่งในบทบาทที่ผู้หญิงเกือบทุกคนต้องเป็นก็คือภรรยา แต่หลายคนอาจไม่รู้ว่า ในอัลกุรอานและอัลหะดีษ ได้บอกไว้ถึงสิทธิของภรรยาที่สามีจะต้องรับผิดชอบดูแล ซึ่งมีหลายประการ จะมีอะไรบ้าง ไปดูกันเลย...

1. สิทธิในการได้รับมะฮัร 

อัลลอฮฺตรัสไว้ในอัลกุรอาน ซูเราะฮฺอัน-นิสาอฺ อายะฮฺที่ 4 ว่า
“และจงให้แก่บรรดาหญิง ซึ่งมะฮัรของนางด้วยความเต็มใจ  แต่ถ้านางเห็นชอบที่จะให้สิ่งหนึ่งแก่พวกเจ้าจากมะฮัรนั้นแล้ว  ก็จงบริโภคสิ่งนั้นด้วยความพอใจและความสำราญ”

2. สิทธิในการได้รับความยุติธรรม กรณีที่สามีมีภรรยาหลายคน 

นบีมุฮัมมัด ซ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม กล่าวว่า 

“ผู้ใดมีภรรยาสองคน และเขาได้โน้มเอียงไปอีกฝ่ายหนึ่งมากกว่าฝ่ายอื่น  เขาจะมายังวันกิยามะฮฺ(วันปรโลก) ในสภาพที่ร่างกายข้างใดข้างหนึ่งของเขาเอนเอียงไป”

[บันทึกโดยอิบนิ หิบบาน ]

3.สิทธิในการได้รับค่าครองชีพจากสามี

อัลลอฮฺตรัสไว้ในอัลกุรอาน ซูเราะฮฺอัฏเฏาะล๊าก อายะฮฺที่ 7 ว่า: 

“ควรให้ผู้ที่มีฐานะร่ำรวยจ่ายตามฐานะของเขา  ส่วนผู้ที่การยังชีพของเขาเป็นที่คับแค้นแก่เขา  ก็ให้เขาจ่ายตามที่อัลลอฮฺทรงประทานมาให้แก่เขา”

4.สิทธิในการได้รับความใกล้ชิดจากสามี 

ภรรยามีสิทธิที่จะได้รับการคลุกคลีและใกล้ชิดจากสามี แม้ว่าสามีจะเกลียดชังภรรยาหรือไม่ชอบสิ่งหนึ่งสิ่งใดในตัวภรรยาก็ตาม

อัลลอฮฺตรัสไว้ในอัลกุรอาน ซูเราะฮฺอัน-นิสาอฺ อายะฮฺที่ 19 ว่า

“และจงอยู่ร่วมกับพวกนางด้วยดี  หากพวกเจ้าเกลียดพวกนาง  ก็อาจเป็นไปได้ว่า  การที่พวกเจ้าเกลียดสิ่งหนึ่ง  ขณะเดียวกัน อัลลอฮฺก็ให้มีในสิ่งนั้น  ซึ่งความดีอันมากมาย”

5. สิทธิในการร่วมหลับนอนจากสามี 

อัลลอฮฺตรัสไว้ในอัลกุรอาน ซูเราะฮฺอัล-บะเกาะเราะฮฺ อายะฮฺที่ 222 ว่า:

“ครั้นเมื่อนางได้ชำระร่างกายสะอาดแล้ว  ก็จงเข้าหานาง  ตามที่อัลลอฮฺทรงใช้พวกท่าน

15 สิทธิของภรรยา ที่สามีต้องรับผิดชอบ

6.สิทธิที่สามีจะรักษาความลับของภรรยา

นบีมุฮัมมัด ซ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม กล่าวว่า :

“แท้จริงแล้วผู้ที่มีฐานะต่ำต้อย ณ ที่อัลลอฮฺในวันปรโลกมากที่สุด  คือ ชายหนุ่มที่เข้าหาภรรยาเขา  และเธอก็เข้ามาหาเขา  หลังจากนั้นต่างคนต่างเปิดเผยความลับของอีกคนหนึ่ง” 

[บันทึกโดยมุสลิม]

7.สิทธิในการได้รับความอ่อนโยนและห่วงใยจากสามี 

นบีมุฮัมมัด ซ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม กล่าวว่า :

“เหล่าผู้ศรัทธาที่เปี่ยมด้วยแสงศรัทธาสุดสมบูรณ์  คือ เหล่าผู้ศรัทธาที่มีมารยาทอันงามที่สุด  และผู้ที่ยอดเยี่ยมสุดในบรรดาพวกเจ้า คือ ผู้ที่มีอุปนิสัยต่อภรรยาของเขายอดเยี่ยมสุดในบรรดาพวกเจ้า ” 

[บันทึกโดยอิบนิ หิบบาน ]

8.สิทธิในการได้รับการหยอกล้อจากสามี 

นบีมุฮัมมัด ซ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม กล่าวว่า :

“และทุก ๆ สิ่งซึ่งที่ผู้ชายสนุกสนานกับมันคือสิ่งไร้สาระ  ยกเว้นการยิงธนู หรือการฝึกและดูแลม้า  หรือหยอกล้อกับภรรยาของเขา ทั้งหมดนั้นคือส่วนหนึ่งของสัจธรรม ” 

[บันทึกโดยอัลบัยฮะกีย์] 

และท่านหญิงอาอิชะฮฺ ได้กล่าวว่า :

“ท่านศาสนทูตของอัลลอฮฺมุฮัมมัด ได้แข่งวิ่งเร็วกับฉัน  แต่ฉันแซงท่านได้  เวลาผ่านสักช่วงหนึ่ง  จนกระทั่งฉันรู้สึกว่า ตัวฉันเริ่มมีนํ้าหนักมากขึ้น  ท่านแข่งวิ่งเร็วกับฉันอีกครั้ง  ท่านสามารถแซงฉันได้ 
ท่านกล่าวว่า :

“อันนี้ชดกับครั้งที่แล้ว" 

(บันทึกโดยอิบนิหิบบาน)

9. สิทธิที่สามีจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับทรัพย์สินส่วนตัวของภรรยา โดยภรรยาไม่ยินยอม 

สามีต้องรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สมบัติส่วนตัวของภรรยา  สามีไม่มีสิทธิที่จะนํามาใช้  นอกจากจะได้รับการยินยอมจากภรรยา

อัลลอฮฺทรงตรัสไว้ในอัลกุรอาน ซูเราะฮฺอัล-บะเกาะเราะฮฺ อายะฮฺที่ 188 ว่า:

“และพวกเจ้าจงอย่ากินทรัพย์สมบัติของพวกเจ้า  ระหว่างพวกเจ้ากันเองโดยมิชอบ”

10. สิทธิที่สามีจะรับฟังความเห็นเกี่ยวกับเรื่องภายในบ้านและลูกๆ 

สามีควรปรึกษาภรรยาเกี่ยวกับเรื่องภายในบ้าน และเรื่องลูกๆ  สามีไม่ควรบีบบังคับให้ภรรยายอมรับความคิดเห็นของเขาเพียงฝ่ายเดียว  เพราะบางทีความคิดเห็นของภรรยาอาจถูกต้องกว่าก็ได้
และการปรึกษาหารือระหว่างกันนั้นเป็นเรื่องที่ทั้งสองฝ่ายต้องปฏิบัติ

อัลลอฮฺทรงตรัสไว้ในอัลกุรอาน ซูเราะฮฺอัชชูรอ อายะฮฺที่ 38 ว่า

“และในกิจการของพวกเขานั้น  ได้มีการปรึกษาหารือระหว่างพวกเขา”

15 สิทธิของภรรยา ที่สามีต้องรับผิดชอบ

11.สิทธิในการได้รับความช่วยเหลือจากสามีในเรื่องงานบ้าน 

ท่านนบีมุฮัมมัด ซ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม ปะเย็บเสื้อด้วยตนเอง  ซ่อมรองเท้าเอง  และช่วยเหลือสมาชิกในครอบครัวบ้าง

เคยมีคนถามท่านหญิงอาอีชะฮฺว่า :

"ท่านนบีมุฮัมมัด ซ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม เคยทำงานอะไรบ้างภายในบ้านของท่าน ?" 

นางตอบว่า :

"ท่านจะช่วยเหลืองานของภรรยาของท่าน  เมื่อถึงเวลาละหมาด  ท่านจะออกไปละหมาดทันที" 

[บันทึกโดยอัลบุคอรีย์]

12. สิทธิที่จะไม่ถูกสามีหาข้อตำหนิหรือข้อบกพร่อง

ความบกพร่องของชีวิตการแต่งงานนั้นเป็นเรื่องที่ต้องเกิดขึ้นแบบหนีไม่พ้น  อิสลามจึงสั่งใช้ให้สามีอดทนกับการกระทําของภรรยาที่เขาไม่ชอบ  ทั้งนี้เพื่อปกป้องชีวิตการแต่งงาน 

ดังนั้น หากฝ่ายสามีจะกล่าวตําหนิภรรยา เพราะสิ่งไม่ดีที่พบเห็นในตัวนาง  เขาก็จําเป็นต้องยกย่องในความดีของนางด้วย

นบีมุฮัมมัด ซ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม กล่าวว่า :

"พวกเจ้าจงสั่งเสียซึ่งกันและกัน เพื่อทําดีกับบรรดาหญิง  เพราะผู้หญิงนั้นถูกสร้างมาจากซี่โครง  และแท้จริงแล้วกระดูกที่คดโค้งมากที่สุดของซี่โครง คือ กระดูกที่อยู่บนสุด  ถ้าเจ้าต้องการดัดให้มันตรง 
แน่นอนเจ้าจะทําให้มันหัก  ถ้าเจ้าปล่อยมันทิ้งไว้ มันคงจะคดงอตลอดไป ดังนั้น พวกเจ้าจงสั่งเสียซึ่งกันและกัน เพื่อพวกนาง"

(บันทึกโดยบุคอรีย์)

13. สิทธิในการที่จะไม่ถูกสามีล่วงเกิน หรือแม้แต่ใช้วาจาที่ทำลายความรู้สึกของภรรยา 

ครั้งหนึ่งท่านนบีมุฮัมมัด ซ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม ตอบคําถามชายผู้หนึ่งที่ถามท่านว่า 

 "โอ้ท่านศาสนทูตของอัลลอฮฺ  หน้าที่ของสามีสมควรปฏิบัติต่อภรรยา มีอะไรบ้าง?"

ท่านตอบว่า :

“คือการที่เจ้าจัดเตรียมอาหารการกินให้นาง เมื่อเจ้าได้รับอาหารมา  การที่เจ้าให้เครื่องนุ่งห่มแก่นาง เมื่อเจ้าหามาได้  เจ้าอย่าตบตีหน้าของนาง  เจ้าอย่าสร้างความน่ารังเกียจแก่นาง  และเจ้าอย่าแยกห่างจากนางยกเว้น ภายในบ้านเท่านั้น” 

(บันทึกโดยอบีดาวุด)

14.สิทธิในการได้รับการปกป้องให้พ้นจากสิ่งที่ทำให้เสียเกียรติและศักดิ์ศรี

นบีมุฮัมมัด ซ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม กล่าวว่า :

“บุคคลสามคนซึ่งไม่เข้าสวรรค์  ผู้อกตัญญูต่อพ่อแม่  ผู้ที่นิ่งเฉยเมื่อภรรยาทำสิ่งไม่ดี และผู้หญิงที่เลียบแบบผู้ชายด้านการแต่งกายและกิริยาที่ท่าทาง” 

[บันทึกใน อัลมุสตัดร็อก อะลัศ เศาะฮีหัยนฺ]

15.สิทธิในการที่สามีจะพานางให้ห่างไกลจากการกระทำในสิ่งที่ชั่วร้าย

สามีต้องหึงหวงภรรยาและพานางให้ห่างไกลจากการกระทําในสิ่งที่ชั่วร้าย  และไม่ควรนํานางสู่สถานที่อันไร้สาระหรือสกปรก  ซึ่งอาจเป็นเหตุให้นางต้องเสื่อมเสียเกียรติ

นบีมุฮัมมัด ซ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม กล่าวว่า :

“แท้จริงแล้วอัลลอฮฺทรงหึงหวง และผู้ศรัทธาก็หึงหวง  และความหึงหวงของอัลลอฮคือ  การที่ผู้ศรัทธากระทำในสิ่งที่อัลลอฮฺทรงห้าม ” 

[บันทึกโดยมุสลิม]

ที่มา:  Muslimah life

เป็นเพื่อน Line กับเรา