กล่าวรับสลาม เมื่อมีคนฝากสลามมาถึง

31 มค. 61     2855

กล่าวรับสลาม เมื่อมีคนฝากสลามมาถึง

เมื่อมีบุคคลหนึ่งฝากสลามมาถึงเรา เราในฐานะบุคคลที่ถูกฝากสลามมาถึง เราจะรับสลามอย่างไร?

ตอบโดย:  อ.มุรีด ทิมะเสน

เมื่อมีบุคคลหนึ่งเขาฝากสลามมาถึงเรา เช่นนี้มีแบบอย่าง (ซุนนะฮฺ) จากท่านรสูลุลลอฮฺให้ตอบรับสลามแก่บุคคลที่รับฝาก และบุคคลที่ฝากสลามด้วยเช่นกัน

ชายผู้หนึ่งมาหาท่านรสูลุลลอฮฺพลางกล่าวว่า :

‎إِنَّ أَبِى يُقْرِئُكَ السَّلاَمَ. فَقَالَ: «عَلَيْكَ وَعَلَى أَبِيكَ السَّلاَمُ

"พ่อของฉันฝากสลามมายังท่านครับ แล้วท่านรสูลก็ตอบสลามว่า อะลัยกะ วะอะลา อบีกัส สลาม (ขอความสันติจงประสบแด่ท่านและพ่อของท่านด้วยเถิด)"

(หะดีษ หะสัน, บันทึกโดยอบู ดาวูด หะดีษที่ 5231)

หะดีษข้างต้นระบุชัดเจนว่า หากมีบุคคลใดฝากสลามมาถึงเรา ให้เราตอบรับสลามแก่บุคคลที่ฝากและบุคคลที่รับฝากสลามนั้นด้วย โดยให้รับสลามด้วยสำนวนที่ว่า

"عليك وعليه السلام"

อ่านว่า "อ้าลัยก้า ว่าอ้าลัยฮิซซะลาม"

ความว่า "ขอความสันติสุขจงประสบแด่ท่าน (คนรับฝากสลาม) และแด่เขา (คนฝากสลาม) ด้วยเถิด" (วัลลอฮุอะอฺลัม)

islamhouse.muslimthaipost.com

เป็นเพื่อน Line กับเรา