กระเทยแปลงเพศแล้ว เข้ารับอิสลามได้หรือไม่?

2 มิย. 61     3963

กระเทยแปลงเพศแล้ว เข้ารับอิสลามได้หรือไม่?

กระเทยที่แปลงเพศแล้วสามารถเข้ารับอิสลามได้หรือไม่?

ตอบโดย:  อาจารย์สุธรรม (มับรูก) บุญมาเลิศ

เข้ารับอิสลามได้ เพราะการเข้ารับนับถือศาสนาอิสลามนั้น ถือว่ าทำได้ทุกเพศทุกวัน ใครก็ตามสามารถเข้ารับอิสลามได้ทั้งสิ้น ถ้าหากเข้าไม่รู้ในตอนแรกว่าการแปลงเพศนั้นเป็นสิ่งต้องห้าม ผิดต่อศาสนาอิสลาม ศาสนาอนุโลมให้ คือชายที่แปลงเพศฮูก่มของเขาก็ยังคงเป็นเพศชายอยู่ หลังที่เขาเข้ารับอิสลามแล้ว อัลลอฮฺไม่เอาโทษ

ที่มา:  หนัวสือกัมปงไทย
http://islamhouse.muslimthaipost.com

เป็นเพื่อน Line กับเรา