หย่ามา 3 ปี จะขอคืนดี ต้องนิกะห์ใหม่หรือไม่?

13 กค. 61     2734

หย่ามา 3 ปี จะขอคืนดี ต้องนิกะห์ใหม่หรือไม่?

คำถาม:  ในกรณีที่ได้หย่าร้างกันมาแล้ว 3 ปี และมีหนังสือหย่าถูกต้อง 2 ตอเลาะ หากจะคืนดีจะต้องทำการนิกะฮ์ใหม่หรือสามารถใช้ชีวิตตามปกติได้เลย เนื่องจากมีคอตีบบอกว่า สามารถกลับมาอยู่ด้วยกันได้เลย แต่ดิฉันเรียนมาและทราบมาว่า ต้องทำการนิกะฮ์ใหม่ หากทำเช่นที่คอตีบบอกถือว่าเศาะหรือเปล่า เพราะพูดคุยกับเพื่อนๆต่างก็บอกว่าเป็นการแต่งงานที่ไม่เศาะหรือเรียกว่ายังไม่แต่งงานเลยก็ว่าได้

ตอบโดย:  อ. อาลี เสือสมิง

หากเป็นไปตามที่ให้รายละเอียดมาในคำถาม สามีที่หย่า (เฏาะล๊าก) เพียง 2 การหย่า (ฏ็อลเกาะตัยนฺ) ยังมีโอกาสกลับคืนดี (ร็อจฺญอะฮฺ) กับภรรยาที่ถูกหย่าได้ โดยเหลือสิทธิในการหย่าได้อีก 1 ครั้ง 

แต่เนื่องจากภายหลังการหย่าภรรยา 2 ครั้ง สามีไม่ได้กลับไปคืนดีกับภรรยาของตนในช่วงที่ภรรยายังคงอยู่ในเวลาการครองตน (อิดดะฮฺ) คือ เกลี้ยงจากการมีรอบเดือน 3 ครั้ง หรือ 3 เดือน ตามปฏิทินทางจันทรคติในกรณีที่ภรรยาอยู่ในวัยหมดรอบเดือน แต่สามีได้ปล่อยเวลาเอาไว้จนหมดช่วงระยะเวลาการครองตน (อิดดะฮฺ) ของภรรยาที่ถูกหย่าซึ่งผ่านเลยมาถึง 3 ปี ก็ถือว่าเลยช่วงเวลาสำหรับการคืนดี (ร็อจอะฮฺ) กับภรรยาโดยไม่ต้องทำการอักดุนนิกาห์ใหม่ไปแล้ว จึงถือว่าความเป็นสามีภรรยาขาดลงแล้ว เรียกว่า “บาอิน บัยนูนะฮฺ ศุฆรอ” 

ดังนั้น หากสามีภรรยาคู่นี้ประสงค์จะกลับมาใช้ชีวิตคู่ระหว่างกันอีก ก็จำเป็นต้องทำการอักดุนนิกาห์ใหม่และกำหนดค่ามะฮัรใหม่ (คือ ต้องแต่งงานใหม่นั่นเอง) เสียก่อนจึงกลับมาใช้ชีวิตคู่ฉันท์สามีภรรยาระหว่างกันได้อีก โดยสามีเหลือสิทธิในการหย่า (เฏาะล๊าก) ภรรยาของตนได้เพียงอีก 1 ครั้งเท่านั้น เพราะได้ใช้สิทธิในการหย่าภรรยาคนเดียวกันนี้ไปแล้ว 2 ครั้งนั่นเอง 

ส่วนกรณีที่มีผู้กล่าวว่า สามีภรรยาคู่นี้สามารถกลับมาคืนดีกันได้เลยและใช้ชีวิตคู่ได้ตามปกติโดยไม่ต้องทำการอักดุนนิกาห์ใหม่ คงเป็นความเข้าใจคลาดเคลื่อนของผู้พูดเอง เพราะกรณีที่จะคืนดีและกลับมาใช้ชีวิตคู่ตามปกติโดยไม่ต้องทำการอักดุนนิกาห์ใหม่นั้นมีเงื่อนไขว่า นับแต่การหย่าเป็นผลบังคับ สามีต้องกลับมาคืนดี (ร็อจฺอะฮฺ) กับภรรยาที่ถูกหย่าในขณะที่นางยังคงอยู่ในช่วงระยะเวลาการครองตน (อิดดะฮฺ) เท่านั้น 

กล่าวคือต้องกลับมาคืนดีก่อนที่ภรรยาจะหมดรอบเดือน 3 ครั้ง (ในกรณีที่ภรรยามีรอบเดือน) หรือก่อนที่จะครบเวลา 3 เดือน ตามปฏิทินทางจันทรคติ (ในกรณีที่ภรรยาหมดวัยมีรอบเดือนแล้ว) 

แต่ข้อเท็จจรงิตามที่ให้รายละเอียดมา เวลาของการหย่าได้ผ่านมาถึง 3 ปีแล้ว ซึ่งเลยช่วงเวลาการครองตน (อิดดะฮฺ) ไปนานโข ดังนั้นในกรณีที่เลยช่วงเวลาของการครองตน (อิดดะฮฺ) ที่เริ่มนับตั้งแต่การหย่ามีผลบังคับ โดยที่สามีไม่กลับมาคืนดีในระหว่างช่วงเวลาการครองตนทำให้การหย่านั้นขาดกันแล้ว เรียกว่า “บัยนูนะฮฺ ศุฆรอ” จึงต้องมีการทำอักดุนนิกาห์ใหม่และกำหนดมะฮัรใหม่หากสามีภรรยาคู่นี้ประสงค์จะกลับมาใช้ชีวิตคู่กันอีกครั้งหนึ่งดังที่กล่าวมาแล้ว


เป็นเพื่อน Line กับเรา