ความประเสริฐของการทำกุรบาน (หลักใหญ่ ใจความ)

26 สค. 56     20596

ความประเสริฐของการทำกุรบาน

เรียบเรียงโดย  มุรีด  ทิมะเสน

กุรฺบาน (อุฎฮียะฮฺ) หมายถึงการเชือดอูฐ, วัว (ควาย) แพะ หรือ แกะในวันอีดอัฎฮา และวันตัชรีกฺ (หลังวันอีดอัฎฮา 3 วัน) เพื่อทำการใกล้ชิดพระองค์อัลลอฮฺ ดังอายะฮฺอัล-กุรฺอานได้กล่าวไว้ว่า

“แท้จริงเรา เราได้ประทานอัล-เกาษัรฺแก่ท่าน ดังนั้นจงนมาซต่อพระผู้อภิบาลของท่านและจงเชือดพลี แม้จริงศัตรูของท่านคือผู้ที่ถูกตัดขาด” 1

“และอูฐที่สมบูรณ์เราได้ทำให้สำหรับพวกท่าน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งจากเครื่องหมายต่างๆ ของพระองค์ ซึ่งเป็นความดีงามสำหรับพวกท่าน”2

ความประเสริญของการทำกุรฺบาน

จากท่านหญิงอาอิชะฮฺ แท้จริงท่านรสูลุลลอฮฺกล่าวว่า “ไม่มีการงานใดสำหรับลูกหลานอาดัมในวันแห่งการเชือด (คือวันอีดอัฎฮา) ซึ่งเป็นที่รักยิ่ง ณ พระองค์ ดียิ่งไปกว่าการหลั่งเลือด (หมายถึงการเชือด กรฺบาน) แท้จริงมัน (สัตว์ที่ถูกเชือด) จำนำเขา, ขน และกลีบเท้าจองมันมาในวันกิยามะฮฺ และเลือด (ของสัตว์ที่ถูกเชือด) จะถึงยังพระองค์อัลลอฮฺก่อนที่จะหลั่งลงพื้นดิน (เป็นการเปรียบเทียบถึงการรับผลบุญที่รวดเร็ว) ดังนั้นพวกท่านจงดีใจต่อสิ่งดังกล่าว (หมายถึงดีใจต่อการได้รับภาคผลในการทำกุรฺบาน)” 3

หูกุมของกุรฺบาน

กุรฺบาน ถือว่าเป็น สุนนะฮฺมุอักกะดะฮฺ 4  และเป็นที่น่านังเกียจสำหรับผู้ที่มีความสามารถที่จะทำกุรฺบานแต่ไม่กระทำ

จากท่านอนัส กล่าวว่า แท้จริงท่านรสูลุลอฮฺได้เชือดกุรฺบานด้วยแกะสองตัวซึ่งมีสีขาวปนดำและมีเขาโดยที่ท่านรสูลเชือดมันทั้งสองด้วยมือของท่านรสูลเอง (ขณะจะเชือด) ท่านรสูกล่าวนามของอัลลอฮฺ และกล่าวตักบีรฺ (บิสมิลลาฮฺ วัลลอฮุอักบัรฺ) โดยที่ท่านรสูลวางเท้าที่ต้นคอ (หรือสีข้าง) ของมันทั้งสองตัว” 5

จากท่านอุมมุ สะละมะฮฺ แท้จริงท่านรสูลลอฮฺกล่าวว่า “เมื่อพวกท่านเห็นจัทร์เสี้ยวของเดือนซุลฮิจยะฮฺ และบุคคลหนึ่งในหมู่พวกท่านต้องการจะทำกุรฺบาน ดังนั้นเขาจงงดเว้นจากการตัดผม และตัดเล็บของเขา” 6

จากสำนวนที่ว่า “บุคคลหนึ่งในหมู่พวกท่านต้องการ” เป็นหลักฐานให้รู้ว่าการทำกุรฺบานเป็นสุนนฮฺเท่านั้น มิใช่เป็นวาญิบ 7

ขอบคุณแหล่งที่มา ความประเสริฐของการทำกุรบาน : masjidklangchachengsao.com

เป็นเพื่อน Line กับเรา